reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Ustanie stosunku pracy ze względu na wiek a zakaz dyskryminacji

Ustanie stosunku pracy ze względu na wiek a zakaz dyskryminacji

Odmienne traktowanie ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnymi z prawem celami, w szczególności celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego oraz gdy środki mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne.

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek wynika z art. 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Konkretyzuje go dyrektywa Rady nr 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (zwana dalej dyrektywą).

Dyrektywa ma na celu wyznaczenie ogólnych ram do walki z dyskryminacją ze względu m.in. na wiek w odniesieniu do zatrudnienia i pracy. Według jej art. 6 nie każde różnicowanie sytuacji pracowników ze względu na wiek stanowi jednak dyskryminację. Warto zaznaczyć, że dyrektywę stosuje się do wszystkich osób zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, łącznie z instytucjami publicznymi.

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek a polskie prawo

W kontekście dyrektywy powstaje zatem pytanie, czy prawo krajowe wiążące ustanie stosunku pracy z osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego narusza zakaz dyskryminacji ze względu na wiek.

W przypadku prawa polskiego tego typu rozwiązanie nadal funkcjonuje w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w administracji państwowej, np. sędziów, prokuratorów czy urzędników służby cywilnej.

Jeżeli chodzi o sędziów, polskie przepisy przewidują przejście w stan spoczynku z dniem ukończenia przez sędziego 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy przed ukończeniem tego wieku oświadczy on Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego. Regulację tę odpowiednio stosuje się do prokuratorów.

Z kolei zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o służbie cywilnej rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej może nastąpić, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w razie osiągnięcia przez niego wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu nabycie prawa do emerytury.

Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w wyroku TS UE

W odpowiedzi na postawione wyżej pytanie pomocny może okazać się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 lipca 2011 r. w sprawach połączonych C-159/10 oraz C-160/10.

Sprawy te dotyczyły zbadania zgodności w prawem Unii przepisów niemieckich. W przypadku kraju związkowego Hesji przyjęto, że urzędnik mianowany dożywotnio przechodzi na emeryturę z końcem miesiąca, w którym ukończył 65 lat, z tym że gdy przemawiał za tym interes służby, przejście na emeryturę mogło zostać, na wniosek urzędnika, przesunięte maksymalnie do ukończenia 68 lat. Dwóch prokuratorów złożyło wniosek o przesunięcie przejścia na emeryturę o jeden rok. Ich wnioski zostały jednak oddalone, z uzasadnieniem, że interes służby nie wymaga dalszego sprawowania przez nich funkcji.

Sąd krajowy rozpatrujący sprawę skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE, wskazując na wątpliwości co do zgodności regulacji krajowych ustanawiających granicę wieku dla wykonywania funkcji prokuratora z art. 6 dyrektywy. Wskazał m.in., że wprowadzenie granicy wieku do pełnienia funkcji prokuratora pierwotnie wynikało z założenia, że z chwilą osiągnięcia tego wieku osoba zajmująca stanowisko prokuratora traci zdolność do pracy wymaganą do pełnienia tej funkcji. Aktualne badania dowodzą jednak, że zdolność do pracy jest różna w zależności od danej osoby, tym samym pierwotne założenie nie uzasadnia ustania stosunku pracy wraz z osiągnięciem przez urzędnika wieku emerytalnego.

Sąd krajowy argumentował, że ustanowienia górnej granicy wieku nie uzasadniał także cel w postaci ułatwiania zatrudnienia młodszych urzędników i zapewnienia zrównoważonej struktury wiekowej, ponieważ brak było precyzyjnych kryteriów umożliwiających zdefiniowanie korzystnej do realizacji tego celu struktury wiekowej.

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama