Kategorie

Czy pracodawca musi ponownie zawrzeć umowę o pracę w razie prawomocnego orzeczenia sądu przywracającego pracownika do pracy

Beata Tofiluk
Na skutek nieprawidłowo dokonanego przez nas wypowiedzenia umowy o pracę sąd zadecydował o przywróceniu pracownika do pracy na dotychczasowe stanowisko. Pracownik zgłosił się do pracy i zażądał podpisania umowy. Czy mamy obowiązek zawarcia z pracownikiem nowej umowy o pracę? Czy ciążą na nas jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki związane z przywróceniem pracownika do pracy? Jak mamy postąpić, jeśli został zlikwidowany oddział, w którym pracownik świadczył pracę?

Nie mają Państwo obowiązku zawierania z pracownikiem nowej umowy o pracę, gdyż warunki zatrudnienia określa umowa nieprawidłowo rozwiązana, zaś stosunek pracy zostaje „odtworzony” z mocy samego orzeczenia sądu pracy. Warunkiem tego jest zgłoszenie gotowości do pracy przez pracownika w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku o przywróceniu do pracy. Dodatkowe Państwa obowiązki związane z przywróceniem do pracy, to ewentualnie wypłata wynagrodzenia za czas pozostawania pracownika bez pracy czy sprostowanie na jego wniosek wydanego wcześniej świadectwa pracy. W przypadku likwidacji oddziału, w którym przywracany pracownik świadczył pracę, mogą Państwo np. powierzyć mu na 3 miesiące w roku kalendarzowym inną pracę odpowiednią ze względu na jego wykształcenie i kwalifikacje czy wypowiedzieć warunki obowiązującej umowy o pracę.

UZASADNIENIE

Konsekwencją orzeczenia sądu o przywróceniu pracownika do pracy jest „reaktywacja” stosunku pracy na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca nie musi zatem ich ponownie określać przez wskazanie rodzaju pracy, miejsca pracy, warunków wynagradzania i innych elementów treści umowy. Stosunek pracy zostaje przywrócony na podstawie prawomocnego wyroku sądu pracy. Warunkiem jest jednak zgłoszenie przez pracownika gotowości do pracy w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku (art. 48 § 1 Kodeksu pracy). Orzeczenie sądowe niejako anuluje bowiem skutki nieprawidłowego rozwiązania umowy. Natomiast przystąpienie do pracy „przywraca” ważność poprzedniemu stosunkowi pracy z dniem dopuszczenia pracownika do pracy. Niewłaściwie rozwiązana umowa o pracę staje się z tą datą ponownie obowiązująca.

WAŻNE!

Z pracownikiem przywróconym do pracy nie trzeba ponownie zawierać umowy o pracę.

Powierzenie pracownikowi pracy na innym stanowisku, w przypadku przywrócenia go przez sąd na poprzednio zajmowane, jest niedopuszczalne. Wyjątkowo mogą Państwo wykonując wyrok przywracający pracownika do pracy na poprzednich warunkach, powierzyć temu pracownikowi na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy inną pracę, niż określona w umowie o pracę, jeżeli wykonywanie pracy na stanowisku zajmowanym przez niego przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych. Może to jednak nastąpić wyłącznie na czas określony nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym i tylko pod warunkiem, że nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia, a praca odpowiada kwalifikacjom danego pracownika. W sytuacji gdy jednostka organizacyjna, w której wcześniej pracował pracownik, nie istnieje, mogą Państwo po przywróceniu go do pracy zmienić warunki umowy (np. w zakresie miejsca świadczenia pracy) porozumieniem zmieniającym lub wypowiedzeniem warunków pracy (art. 42 Kodeksu pracy).


Reklama

Po przywróceniu pracownika do pracy istnieje także możliwość wypowiedzenia mu umowy o pracę z powodu likwidacji oddziału. W takiej sytuacji w okresie wypowiedzenia można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy lub oddelegować go do innej jednostki organizacyjnej pracodawcy.

Muszą Państwo pamiętać również o tym, że pracownik, który został przywrócony do pracy, ma najczęściej prawo do wynagrodzenia za okres pozostawania bez pracy. Sąd pracy, orzekając o przywróceniu pracownika do pracy, może zasądzić jednocześnie wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc (art. 47 Kodeksu pracy). Jeżeli jednak umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, zaś okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, albo z pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego, wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy. Dotyczy to również przypadków, gdy umowę o pracę rozwiązano z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego albo gdy rozwiązanie umowy o pracę podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, np. z pracownikami podlegającymi ochronie związkowej.

Nie ma przeszkód prawnych, aby pracownik dochodził wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy w drodze odrębnego powództwa. Obowiązek wypłacenia zasądzonego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy jest jednak uzależniony od przystąpienia pracownika do pracy.

Reklama

Okres pozostawania bez pracy, za który przyznano pracownikowi wynagrodzenie, wlicza mu się do okresu zatrudnienia (art. 51 § 1 Kodeksu pracy). Natomiast okresu pozostawania bez pracy, za który nie przyznano wynagrodzenia, nie uważa się za przerwę w zatrudnieniu, pociągającą za sobą utratę uprawnień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia. Zgodnie jednak z orzecznictwem Sądu Najwyższego (wyrok SN z 10 marca 2010 r., II PK 265/09, wyrok SN z 14 marca 2006 r., I PK 144/05, OSNP 2007/5-6/68), pracownik przywrócony orzeczeniem sądu nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania bez pracy.

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy w związku z niezgodnym z przepisami prawa wypowiedzeniem umowy o pracę, są Państwo również zobowiązani, na żądanie pracownika, uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu, podpisaną przez pracodawcę i opatrzoną datą.


Podstawa prawna:

 • § 5 ust. 3 i załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 60, poz. 282 ze zm.),
 • art. 42, art. 45 § 1, art. 47, art. 48 § 1, art. 51 § 1 Kodeksu pracy.

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Przywrócenie do pracy następuje na warunkach istniejących w chwili rozwiązania umowy i pracodawca nie musi ich ponownie określać przez wskazanie stanowiska pracy, warunków wynagradzania i innych elementów treści stosunku pracy. (Wyrok Sądu Najwyższego z 26 listopada 2003 r., I PK 490/02, OSNP 2004/20/353)
 • Przywrócenie pracownika do pracy na inne stanowisko niż poprzednio zajmowane jest niedopuszczalne. (Wyrok Sądu Najwyższego z 29 lipca 1997 r., I PKN 217/97, OSNP 1998/11/324)
 • Pracodawca w wykonaniu wyroku przywracającego do pracy na poprzednich warunkach może powierzyć pracownikowi na podstawie art. 42 § 4 k.p. inną pracę niż określona w umowie o pracę, jeżeli wykonywanie pracy na stanowisku zajmowanym przez niego przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest możliwe z przyczyn organizacyjnych. (Wyrok Sąd Najwyższy z 18 kwietnia 2000 r., I PKN 602/99, OSNP – wkł. 2000/21/5)
 • Zgłoszenie w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy gotowości niezwłocznego jej podjęcia może być dokonane przez każde zachowanie pracownika, objawiające w dostateczny sposób jego zamiar kontynuowania reaktywowanego stosunku pracy, w szczególności przez faktyczne podjęcie i wykonywanie pracy na stanowisku, na które został przywrócony wyrokiem sądu. (Wyrok Sądu Najwyższego z 12 listopada 2003 r., I PK 524/02, OSNP 2004/20/347)
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?