Kategorie

Jak zwolnić pracownika, który nie stawia się w pracy i nie podał swojego aktualnego adresu zamieszkania

Ewa Łukasik
Ewa Łukasik
Pracownik od kilku dni nie stawia się w pracy. Nie usprawiedliwił do tej pory swojej nieobecności. Wysłaliśmy mu więc z tego powodu zwolnienie dyscyplinarne listem poleconym. Dostaliśmy informację z poczty, że pracownik nie mieszka już pod adresem, który nam podał. Czy w takim przypadku zwolnienie dyscyplinarne ze względu na niezaktualizowanie adresu zamieszkania przez pracownika jest skuteczne? Jeśli nie, to jak mamy zwolnić w tej sytuacji pracownika?

Jeśli pracownik nie poinformował Państwa o zmianie miejsca zamieszkania, to rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie skuteczne, nawet gdy zostało wysłane pod nieaktualny adres. Datą rozwiązania umowy będzie data dokonania przez pocztę adnotacji, że adresat nie mieszka pod wskazanym adresem.

UZASADNIENIE

 Rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym musi być doręczone pracownikowi na piśmie. Pracodawca może je wysłać pracownikowi pocztą. W takim przypadku dla pracodawcy wiążący jest adres do korespondencji znajdujący się w aktach osobowych pracownika. Jeśli pracownik go nie podał, właściwy do wysłania pisma o zwolnieniu z pracy jest jego adres zameldowania lub zamieszkania. Dane te osoba ubiegająca się o pracę podaje wypełniając kwestionariusz osobowy.

WAŻNE!

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika jego aktualnego adresu do wysyłania korespondencji.

Reklama

Pracownik ma obowiązek aktualizowania danych zawartych w kwestionariuszu osobowym. Ma więc m.in. obowiązek poinformowania pracodawcy o zmianie adresu do korespondencji. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pracodawca wysyła wszelką korespondencję, w tym również oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, na adres, który znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia uznaje się za doręczone z chwilą, gdy druga strona mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 300 Kodeksu pracy). Jeśli pismo dotyczące zwolnienia dyscyplinarnego zostanie wysłane pocztą i odbierze je pracownik lub inna dorosła osoba, pracodawca otrzyma tzw. zwrotkę, która będzie dowodem na to, że pismo zostało doręczone. Na zwrotce będzie napisana data doręczenia pisma. Data ta będzie datą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik poczty ustali, że Państwa pracownik nie mieszka pod adresem wskazanym w kwestionariuszu osobowym, datą rozwiązania umowy o pracę będzie data dokonania przez pocztę adnotacji o tym, że adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem.

PRZYKŁAD

Pracownik poczty udał się 3 czerwca 2009 r. pod adres wskazany na doręczanej przesyłce poleconej. Od osoby, która otworzyła drzwi, uzyskał informację, że adresat przesyłki od miesiąca nie mieszka pod tym adresem. Pracownik poczty dokonał odpowiedniej adnotacji na przesyłce, a następnie przesyłka wraz z informacją dotyczącą przyczyny niemożności jej doręczenia została zwrócona nadawcy (pracodawcy). W tej sytuacji datą rozwiązania umowy o pracę będzie 3 czerwca 2009 r. Z tą datą pracodawca powinien też wystawić pracownikowi świadectwo pracy.


Sąd Najwyższy w wyroku z 5 października 2005 r. (I PK 37/05, OSNP 2006/17-18/263) orzekł, że dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się przez pracownika z jego treścią, co oznacza przerzucenie na niego ciężaru dowodu braku możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia pracodawcy. Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik nie odbierze pisma o rozwiązaniu umowy, pismo uznaje się za skutecznie doręczone po jego powtórnym awizowaniu, które ma obowiązek wykonać poczta. Datą rozwiązania umowy o pracę będzie 7. dzień od drugiego awiza.

PRZYKŁAD

List polecony zawierający oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia został awizowany po raz drugi 3 czerwca. Pracownik nie odebrał przesyłki. Umowa o pracę rozwiąże się w takim przypadku 10 czerwca.

W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia pracodawca nie wskazuje daty rozwiązania umowy. Bez względu na datę wskazaną na piśmie, umowa o pracę rozwiąże się z dniem doręczenia pisma.

Reklama

Natomiast pracodawca może wskazać datę rozwiązania umowy o pracę przez wskazanie sytuacji, która spowoduje to rozwiązanie, np. „Z dniem doręczenia niniejszego pisma rozwiązuję z Panią/Panem bez wypowiedzenia z winy pracownika umowę o pracę zawartą w dniu...”.

Przypominamy, że pracownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania. Zawiadomienia tego pracownik powinien dokonać nie później niż w 2. dniu nieobecności. Niedotrzymanie tego terminu przez pracownika może być usprawiedliwione tylko szczególnymi okolicznościami, np. obłożną chorobą pracownika przy jednoczesnym braku lub nieobecności domowników albo innym zdarzeniem losowym. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności w odpowiednim czasie oraz nieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy można uznać za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jest to podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z pracownikiem (art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna

 • § 2 rozporządzenia z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281 ze zm.),
 • art. 221 § 1 pkt 4, art. 52 § 1 pkt 1, art. 300 Kodeksu pracy,
 • art. 61 Kodeksu cywilnego.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?