reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wyrok SN z dnia 10 marca 2005 r. sygn. II PK 240/04

Wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38 § 1 k.p., nawet wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia pozostaje niezmieniona. Przewodniczący SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) Sędziowie SN:

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty naruszenia § 12 układu zbiorowego pracy i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) są nietrafione o tyle, że Sąd Okręgowy w ogóle nie zajmował się kwestią ewentualnego zaproponowania powodowi przez pozwaną innego stanowiska pracy po odbyciu szkolenia. Można natomiast uznać za uzasadniony zarzut naruszenia art. 233 § 1 k.p.a, w tym sensie, iż ustalenie Sądu Okręgowego, że między konsultacją związkową w marcu 2003 r. a wypowiedzeniem umowy o pracę w czerwcu 2003 r. nie zaszły żadne nowe okoliczności wymagające ponownej konsultacji, jest dowolne. Sąd ten ograniczył się bowiem do tego, że pozwana w piśmie wypowiadającym umowę o pracę podała tę samą przyczynę, co poprzednio i że przyczyna ta była rzeczywista. Pominął natomiast fakt, że między konsultacją związkową a dokonaniem wypowiedzenia musiały wystąpić okoliczności, które spowodowały cofnięcie przez pozwaną wypowiedzenia. Przyczyną cofnięcia wypowiedzenia mogły być uzgodnienia między stronami, w wyniku których zostało podpisane porozumienie. Sąd Okręgowy nie zajął się przyczynami, które doprowadziły do zawarcia porozumienia, a jedynie dokonał analizy jego treści dochodząc do słusznego wniosku, że nie można go uznać za zgodne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron w trybie art. 30 § 1 pkt 1 k.p. Innych elementów tego porozumienia nie badał. Są to jednak kwestie mniej istotne, gdyż przy przyjęciu, że pozwana dokonała wypowiedzenia umowy o pracę w czerwcu 2003 r., należało uznać to wypowiedzenie za niezgodne z prawem z powodu braku konsultacji związkowej.

Przepis art. 38 § 1 k.p. wymaga, aby każde wypowiedzenie umowy o pracę poprzedzała konsultacja związkowa. Nie ma żadnych powodów, aby uznać, że wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu poprzedniego wypowiedzenia takiej konsultacji nie wymaga. Treść przepisu nie upoważnia do wniosku, że obowiązek przeprowadzenia konsultacji lub brak takiego obowiązku uzależniony jest od upływu czasu lub zmiany okoliczności. Powołane w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku oraz w kasacji orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczą sytuacji, w której zamiar wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca skonsultował z organizacją związkową natomiast nie złożył pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu niezwłocznie, lecz po upływie pewnego czasu. Ponieważ przepis określa jedynie termin początkowy, w którym pracodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu - po wyczerpaniu trybu konsultacji - a nie określa terminu końcowego, powstał problem, czy pracodawca w każdym czasie może dokonać wypowiedzenia z powołaniem się na uprzednio przeprowadzoną konsultację. W tym zakresie Sąd Najwyższy zajmował stanowisko, że przyczyny, z jakich pismo wypowiadające umowę o pracę zostało doręczone po upływie dłuższego czasu i okoliczności jakie wystąpiły między przeprowadzeniem konsultacji a doręczeniem pisma, mogą decydować o konieczności przeprowadzenia ponownej konsultacji. W niniejszej sprawie nie wystąpiła sytuacja, której dotyczą te orzeczenia. Po konsultacji przeprowadzonej w marcu 2003 r. pracodawca niezwłocznie (w tym samym miesiącu) wypowiedział powodowi umowę o pracę. Ponowne wypowiedzenie umowy o pracę mogło nastąpić tylko po przeprowadzeniu konsultacji związkowej, której nie można uważać za „ponowną konsultację". Przepis art. 38 § 1 k.p. stanowi, że o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Z treści tego przepisu wynika, że najpierw pracodawca podejmuje zamiar wypowiedzenia umowy o pracę konkretnemu pracownikowi, a następnie o tym zamiarze zawiadamia organizację związkową. W sytuacji, gdy po skutecznym cofnięciu wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca - uznając, że przyczyna poprzedniego wypowiedzenia nadal istnieje, zamierza wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę, to musi o tym zamiarze zawiadomić organizację związkową. Zacytowany przepis nie zwalnia go od tego obowiązku, gdyż każdy zamiar wypowiedzenia umowy o pracę musi być skonsultowany niezależnie od przyczyny wypowiedzenia. Powoływanie się na tę samą przyczynę, która była przedmiotem konsultacji wypowiedzenia skutecznie cofniętego, nie wystarczy do uznania wykonania omawianego obowiązku, skoro nowy zamiar powzięty po cofnięciu wypowiedzenia nie był konsultowany. Należy zatem uznać, że wypowiedzenie umowy o pracę dokonane po skutecznym cofnięciu przez pracodawcę wcześniejszego wypowiedzenia skonsultowanego z organizacją związkową musi być poprzedzone konsultacją w trybie art. 38 § 1 k.p., nawet wówczas, gdy przyczyna wypowiedzenia pozostaje niezmieniona. Jest to bowiem inne wypowiedzenie podlegające wszystkim rygorom przewidzianym przepisami prawa, w tym rygorom określonym w art. 38 k.p.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adriana Domeracki

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama