reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 20/05

Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 20/05

Wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi na podstawie art. 55 § 11 k.p. jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć do chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia. Do odszkodowania tego nie stosuje się art. 60 k.p.

Wyrok SN z dnia 23 sierpnia 2005 r. sygn. I PK 20/05

Wysokość odszkodowania przysługującego pracownikowi na podstawie art. 55 § 11 k.p. jest niezależna od czasu, jaki miał upłynąć do chwili rozwiązania umowy o pracę w wyniku wcześniej dokonanego przez pracownika wypowiedzenia. Do odszkodowania tego nie stosuje się art. 60 k.p.

Przewodniczący SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 sierpnia 2005 r. sprawy z powództwa Piotra Ś. przeciwko „G.” Spółce z o.o. w Z. o zapłatę, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie wyrokiem z 7 kwietnia 2004 r. [...] zasądził od pozwanej „G.” Spółki z o.o. w Z. na rzecz powoda Piotra Ś. kwotę 11.071 zł z odsetkami tytułem odszkodowania z art. 55 § 11 k.p., oddalając powództwo o odszkodowanie w części dotyczącej kwoty 22.142 zł, ponadto zasądził kwotę 951,84 zł tytułem skapitalizowanych odsetek za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia za marzec 2001 r. i ekwiwalentu za urlop, a w pozostałej części postępowanie umorzył w związku z cofnięciem pozwu.

Sąd Okręgowy ustalił, że powód był zatrudniony u strony pozwanej na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 1 lutego 1999 r. do 30 kwietnia 2001 r., ostatnio na stanowisku dyrektora logistyki p.o. dyrektora do spraw zakupów. W dniu 26 lutego 2001 r. powód rozwiązał umowę o pracę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na dzień 31 maja 2001 r. W związku z niewypłaceniem mu przez pozwaną Spółkę wynagrodzenia za marzec 2001 r., w dniu 30 kwietnia 2001 r. powód złożył pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p., z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Wynagrodzenie za pracę za marzec 2001 r. zostało wypłacone powodowi 12 czerwca 2001 r. (już po wniesieniu pozwu), a ekwiwalent za urlop - 8 czerwca 2001 r.

Oceniając ustalony stan faktyczny Sąd Okręgowy stwierdził, że roszczenia powoda są częściowo uzasadnione. Powołując się na orzecznictwo Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy wskazał, że terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy, a uchybienie temu obowiązkowi uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. Ponieważ powodowi nie wypłacono wynagrodzenia za marzec 2001 r. w terminie, który upływał 10 kwietnia 2001 r., miał on prawo rozwiązać umowę o pracę w tym trybie. Strona pozwana nawet nie uprawdopodobniła okoliczności, z których mogłoby wynikać, że nieterminowa wypłata wynagrodzenia była zawiniona przez powoda, a tylko w takim wypadku roszczenie powoda o odszkodowanie z art. 55 § 11 k.p. byłoby bezzasadne.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Tarcza antykryzysowa – pomoc dla pracodawców poszkodowanych w wyniku pandemii koronawirusa (PDF)29.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama