reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. I PK 162/05

Wyrok SN z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. I PK 162/05

Strony mogą w umowie podwyższyć określoną w art. 50 § 3 i 4 k.p. wysokość odszkodowania należnego pracownikowi za niezgodne z prawem rozwiązanie terminowej umowy o pracę, jednakże ważność tej umowy podlega kon­troli sądu pracy, również w zakresie jej zgodności z zasadami współżycia społecznego.

Zdaniem Sądu Rejonowego przyznanie powodowi prawa do odszkodowania zgodnie z aneksem do umowy o pracę (w kwocie 87.884,13 zł) jest niezgodne z za­sadami słuszności. Sąd Rejonowy podkreślił, że aneks przewidujący odszkodowanie za każdy sposób rozwiązania umowy w wysokości wynagrodzenia za cały czas do upływu okresu na jaki zawarto umowę, podpisano w sytuacji, gdy pozwany miał pro­blemy finansowe i nie posiadał środków na wypłatę pracownikom zagwarantowanych ustawowo wynagrodzeń. Mogło to utrudnić nowemu dyrektorowi dobranie kadry kie­rowniczej z uwagi na obciążenia finansowe publicznego zakładu opieki zdrowotnej związane z koniecznością wypłaty odszkodowań. Z uwagi na powyższe Sąd uznał aneks za nieważny i stwierdził, że nie może on być podstawą roszczenia powoda o zapłatę odszkodowania.

Sąd Okręgowy w Katowicach na skutek apelacji powoda wyrokiem z dnia 8 lutego 2005 r. zmienił wyrok Sądu Rejonowego w pkt 2 w ten sposób, że zasądził od pozwanego kwotę 69.024, 90 zł z odsetkami oraz orzekł o kosztach postępowania. Sąd ten stwierdził, że zawarcie aneksu było dopuszczalne w świetle art. 18 k.p. i nie można upatrywać we wprowadzeniu aneksu do umowy naruszenia prawa. Korzysta­nie przez powoda z prawa mu przyznanego nie może być uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd ten podkreślił, że trudna sytuacja finansowa pozwanego istniała zarówno w chwili podpisywania aneksu, jak i rozwiązywania z powodem umowy o pracę. Jednej i drugiej czynności dokonał pozwany i zdaniem Sądu Okręgowego nie można ich rozgraniczać na dokonane przez poprzedniego i obecnego dyrektora. Osoby te działały w imieniu pozwanego, a więc to pozwany wprowadził aneks do umowy z powodem, a następnie po upływie 4 miesięcy rozwiązał z powodem umowę o pracę, mając świadomość, że naruszy prawo i wiedząc, że przyznał mu wcześniej dalej idące uprawnienia niż wynikające z przepisów prawa pracy. Brak jest podstaw do przyjęcia, że pierwsza z tych czynności dotknięta jest jakimikolwiek wadami oświadczenia woli. W prawie cywilnym obowiązuje zasada do­trzymywania zawartych umów. Wyjątki od tej zasady dotyczą sytuacji, w których strony - na skutek nadzwyczajnej zmiany stosunków - nie przewidywały, że spełnienie świadczenia połączone byłoby z nadmiernymi trudnościami. Zdaniem Sądu dru­giej instancji aneks miał na celu zapewnienie powodowi większych gwarancji zatrud­nienia, a „sprawy” nie można rozważać jako działań ustępującego dyrektora mających utrudnić nowemu dyrektorowi prowadzenie własnej polityki personalnej. Byłaby to „sfera supozycji”. Aneks stanowi podstawę żądania przez powoda odszkodowania, którego wysokość nie była sporna.

reklama

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Groński

Radca prawny i Partner Zarządzający (komplementariusz) w kancelarii LEXBRIDGE Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. we Wrocławiu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama