| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Dyscyplinowanie pracowników

Dyscyplinowanie pracowników

Kodeks pracy stanowi, że w razie, gdy pracownik nie będzie przestrzegał ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować wobec pracownika kary porządkowe: upomnienia lub nagany.

Chcąc nałożyć na pracownika karę porządkową pracodawca zobowiązany jest przestrzegać zasad określonych w kodeksie pracy. Należy podkreślić, że przepisy kodeksu pracy dotyczące kar porządkowych mają charakter bezwzględnie obowiązujący. Nie można ich zatem umownie ograniczać, rozszerzać ani wyłączać.

Pracodawca, który powziął wiadomość o dopuszczeniu się przez pracownika przewinienia, które może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej powinien wezwać pracownika do złożenia wyjaśnień dotyczących tego przewinienia. Wyjaśnienia mogą być złożone w formie ustnej lub pisemnej. Pracodawca może zastosować karę porządkową bez uprzedniego wysłuchania pracownika tylko jeżeli ten zrezygnował ze złożenia wyjaśnień. Złożenie wyjaśnień nie musi odbywać się przed samym pracodawcą. Pracodawca może do tego oddelegować kierownika lub inną osobę, która odbierze od pracownika wyjaśnienia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 9 kwietnia 1998 r. wysłuchanie pracownika przez inną osobę niż uprawnioną do wymierzenia kary porządkowej nie narusza art. 109 § 2 kodeksu pracy.

Przy nakładaniu kar porządkowych pracodawca związany jest dwoma terminami. Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia. Pomimo powzięcia przez pracodawcę wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego, bieg dwutygodniowego terminu na nałożenie kary nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy w razie niemożności wysłuchania pracownika z powodu jego nieobecności w zakładzie pracy. Reguła ta nie dotyczy terminu 3-miesięcznego.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

O zastosowanej karze porządkowej pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Obowiązek zachowania formy pisemnej dotyczy samego zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej a nie jej nałożenia. Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia pisma z zawiadomieniem o nałożeniu kary porządkowej to jest to równoznaczne z jego zawiadomieniem.

Odpis zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej składany jest do akt osobowych pracownika i pozostaje tam przez okres jednego roku, jeżeli w tym czasie pracownik nienagannie wykonuje swoją pracę.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

PPK

Eksperci portalu infor.pl

Duże Odszkodowania

Kancelaria odszkodowawcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »