Kategorie

Przeniesienie pracownika do pracy w innej miejscowości bez zmiany umowy o pracę

Małgorzata Podgórska
Chcemy przenieść pracownika działu handlowego na 4 miesiące do pracy na stanowisku specjalisty ds. personalnych w oddziale mieszczącym się w innym mieście oddalonym od siedziby firmy o 100 km. Konieczność przeniesienia wynika z tego, że obecnie tworzy się tam nowy oddział firmy i trzeba skompletować zespół pracowników, a osoba ta w przeszłości zajmowała się sprawami kadrowo-płacowymi. Czy możemy przenieść tego pracownika do nowego oddziału bez zmiany umowy o pracę?

Nie mogą Państwo jednostronnie przenieść pracownika do nowego oddziału firmy bez zmiany umowy o pracę. Dokonanie tak istotnej zmiany miejsca pracy w związku z powierzeniem pracownikowi innej pracy jest niedopuszczalne. W takich okolicznościach konieczne jest złożenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego w zakresie jego warunków pracy. Ponadto powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę jest dopuszczalne wyłącznie na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.

UZASADNIENIE

Przeniesienie pracownika do innej pracy jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy zostaną spełnione łącznie 3 warunki (art. 42 § 4 Kodeksu pracy):

 • wystąpią uzasadnione potrzeby pracodawcy,
 • przeniesienie pracownika do innej pracy nie spowoduje obniżenia dotychczasowej wysokości jego wynagrodzenia,
 • powierzona praca będzie odpowiadała kwalifikacjom pracownika.

Jeżeli zatem zostaną spełnione jednocześnie powyższe warunki, nie będzie konieczne wypowiadanie pracownikowi dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Co istotne, powierzona pracownikowi inna niż określona w umowie praca nie może być wykonywana dłużej niż przez 3 miesiące w roku kalendarzowym.

WAŻNE!

Powierzenie pracownikowi innej pracy może trwać maksymalnie 3 miesiące w roku kalendarzowym.

Żadne potrzeby powstałe po stronie pracodawcy nie uzasadniają jednostronnego terminowego powierzenia pracownikowi innej pracy niż wynikająca z umowy o pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym przy założeniu, że chodzi o faktyczne świadczenie pracy na powierzonym stanowisku. Jeżeli więc pracodawca powierzył pracownikowi inną pracę na okres 3 miesięcy w roku kalendarzowym, ale pracownik nie świadczył w tym czasie pracy z powodu nieobecności np. na skutek choroby, to możliwe jest, aby dopuszczalny 3-miesięczny okres uległ przedłużeniu o czas tej nieobecności.

Okres 3 miesięcy, na które pracodawca może powierzać wykonywanie innej pracy, może być dzielony na części.

Reklama

W praktyce może się okazać, że okres powierzenia innej pracy w dwóch kolejnych latach kalendarzowych zostanie połączony, gdyż wykonywanie innej pracy będzie miało miejsce w ostatnim kwartale jednego roku i w pierwszym kwartale kolejnego roku kalendarzowego. W takim przypadku nie zostaną naruszone przepisy Kodeksu pracy o powierzaniu pracownikowi innej pracy, ale w praktyce okres wykonywania tej pracy będzie trwał nieprzerwanie przez 6 miesięcy.

Istnieje natomiast wątpliwość, czy powierzenie pracownikowi innej pracy na okres maksymalnie 3 miesięcy w roku obejmuje także zmianę miejsca wykonywania pracy. Powierzenie pracownikowi innej pracy (w tym także znacząca zmiana miejsca wykonywania pracy), co do zasady, wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Należy przyjąć, że przepis art. 42 § 4 Kodeksu pracy wprowadza wyjątek od tej zasady. Jednak możliwość zmiany miejsca wykonywania pracy (w ramach tej samej miejscowości lub miasta) jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy jest konsekwencją zmiany rodzaju wykonywanej pracy lub jest nieistotna, np. gdy zakład pracy mieści się w dwóch miejscach (dwa adresy) nieznacznie oddalonych od siebie (np. o jeden przystanek autobusowy), i powierzenie pracownikowi innej pracy na 3 miesiące skutkuje tym, że oprócz warunków wynikających z art. 42 § 4 Kodeksu pracy, będzie wykonywał pracę w tym drugim miejscu.


PRZYKŁAD

Reklama

W związku z czasowym brakiem zamówień i mniejszym natężeniem pracy w firmie handlowej na warszawskich Bielanach – operatorowi wózka widłowego powierzono na 2 miesiące pracę kierowcy. Pracownik posiada wymagane kwalifikacje do pracy na stanowisku kierowcy, ponieważ ma prawo jazdy na prowadzenie samochodów ciężarowych i w przeszłości pracował jako kierowca. Wynagrodzenie tego pracownika pozostanie w dotychczasowej wysokości. Pracę jako kierowca będzie świadczył na terenie Warszawy, zatem nie nastąpi znacząca zmiana jej miejsca wykonywania, ale wyłącznie zmiana będąca bezpośrednią konsekwencją zmiany rodzaju pracy. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne, zaistniała bowiem uzasadniona potrzeba pracodawcy wynikająca z sytuacji na rynku usługowym i wszystkie warunki związane z przeniesieniem do innej pracy zostały spełnione.

Powierzenie pracownikowi innej pracy wymaga wypowiedzenia zmieniającego, jeżeli pracownik jest przenoszony do innego miasta lub do innej miejscowości. Może to także dotyczyć np. przeniesienia pracownika do innej dzielnicy w Warszawie, gdzie dotarcie do tego miejsca pracy byłoby dużą zmianą pod względem komunikacyjnym i czasowym.

Za „inną pracę” w rozumieniu przepisu art. 42 § 4 Kodeksu pracy można uznać pracę innego rodzaju niż praca określona w umowie o pracę. Nie będzie to zatem rodzajowo ta sama praca, tylko świadczona na innym stanowisku pracy.

Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z 2 października 2008 r., I PK 73/08), „rodzaj pracy może być określony w sposób bardziej lub mniej szczegółowy. Strony stosunku pracy, określając rodzaj pracy w sposób ogólny, pozostawiają pracodawcy – w ramach jego uprawnień kierowniczych – uszczegółowienie zakresu czynności pracownika. Zakres czynności pracownika stanowi konkretyzację umówionego rodzaju pracy, stanowi zbiorcze polecenie pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika na jego zmianę. Natomiast w razie poczynienia przez strony stosunku pracy szczegółowych ustaleń co do rodzaju pracy w treści umowy o pracę, ustalenia te stają się z woli stron istotnymi jej elementami, których zmiana wymaga zgody pracownika, a w razie jej braku – wypowiedzenia zmieniającego. Dotyczy to także określenia miejsca wykonywania pracy”.

Zdaniem Sądu Najwyższego, „nieistotna zmiana warunków pracy lub płacy mieści się w zakresie uprawnień kierowniczych pracodawcy i jest dokonywana w drodze polecenia (służbowego), które wiąże pracownika. Istotna zmiana tych warunków natomiast – w razie braku zgody pracownika – wymaga wypowiedzenia zmieniającego”.

Powierzenie pracownikowi innej pracy następuje w drodze polecenia służbowego. Nie musi ono zawierać uzasadnienia oraz nie ma obowiązku konsultowania go z zakładową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników. Od polecenia powierzającego inną pracę nie przysługuje też odwołanie do sądu pracy.

Powierzenie innej pracy nie wymaga zachowania formy pisemnej. Taki pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 13 marca 1979 r. (I PRN 18/79) stwierdzając, że „powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę, podyktowane uzasadnionymi potrzebami zakładu pracy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, niepowodujące obniżenia wynagrodzenia i odpowiadające kwalifikacjom pracownika, nie wymaga zachowania formy pisemnej”. Zachowanie formy pisemnej jest jednak zalecane ze względów dowodowych.

WAŻNE!

Powierzenie pracownikowi innej pracy następuje na podstawie ustnego lub pisemnego polecenia służbowego, jednak do celów dowodowych zalecana jest forma pisemna.

Podstawa prawna

 • art. 42 § 4 Kodeksu pracy.
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.