Kategorie

Likwidacja podmiotów sektora finansów publicznych a obowiązki w zakresie prawa pracy

Przemysław Ciszek
Przemysław Ciszek
31 grudnia 2010 r. ulega zakończeniu likwidacja wielu państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, co bezpośrednio będzie miało wpływ na stosunki pracy zatrudnionych tam pracowników.

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dalej: ustawa o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych) przewiduje likwidację wielu podmiotów sektora finansów publicznych z ostatnim dniem 2010 r. Jednocześnie określa ona wiele możliwości w zakresie rozwiązania lub kontynuowania zatrudnienia z pracownikami likwidowanych podmiotów.

Wygaśnięcie stosunku pracy

Najważniejszą regulację w zakresie obowiązków likwidowanych pracodawców przewiduje art. 100 przedmiotowej ustawy. Zastosowanie znajdą także przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw dotyczących problematyki likwidacji zakładu pracy.

Stosunki pracy z pracownikami likwidowanych podmiotów wygasają:

 • z dniem zakończenia likwidacji,
 • najpóźniej 31 grudnia 2010 r. – jeżeli na 30 dni przed terminem zakończenia likwidacji albo nie później niż 30 listopada 2010 r. nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres,
 • w terminie 15 dni od dnia złożenia propozycji nowych warunków pracy – w razie ich nieprzyjęcia przez pracownika.

Wygaśnięcie stosunku pracy jest inną formą zakończenia stosunku pracy niż jego rozwiązanie, np. poprzez wypowiedzenie umowy lub rozwiązanie jej bez wypowiedzenia. W takim przypadku stosunek pracy zostanie rozwiązany nie przez pracodawcę, a z mocy prawa. Pracodawca jedynie może poinformować pracownika o tym fakcie (np. o terminie wygaśnięcia stosunku pracy). Pracownik nie ma w tym wypadku możliwości odwołania się do sądu, np. o przywrócenie do pracy.

Propozycja nowych warunków pracy lub płacy

Reklama

Artykuł 100 ust. 2 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych wskazuje, że propozycja nowych warunków pracy lub płacy może obejmować jedynie nawiązanie stosunku pracy na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej

Warunkiem możliwości zaproponowania nowego zatrudnienia jest to, aby charakter pracy wykonywanej w likwidowanej jednostce był podobny do charakteru pracy wykonywanej na stanowisku urzędniczym.


Obowiązki pracodawcy

Zgodnie z art. 100 ust. 3 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych pracodawca jest obowiązany powiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy, w tym o skutkach nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Reklama

Informacje te należy przekazać najpóźniej razem z propozycją zmiany warunków pracy i płacy, a więc na 30 dni przed datą zakończenia likwidacji lub najpóźniej 30 listopada 2010 r., jeżeli stosunek pracy danego pracownika wygaśnie 31 grudnia 2010 r.

Przepisy ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych nie nakazują pracodawcom, aby proponowane pracownikom nowe warunki zatrudnienia były nie mniej korzystne niż obowiązujące dotychczas. Może więc zdarzyć się sytuacja, że pracownikowi zostaną zaproponowane warunki, które będą dla niego mniej korzystne. W przypadku nieprzyjęcia ich, stosunek pracy wygaśnie z upływem 15 dni od złożenia propozycji.

Nawet w przypadku przyjęcia nowych warunków, pracownik będzie mógł się wycofać ze swojej decyzji. Przedmiotowa ustawa w art. 100 ust. 3 zd. 2 wskazuje bowiem, że przepisy art. 231 § 4 k.p. stosuje się odpowiednio w takiej sytuacji.

Jednak skutki takiego rozwiązania stosunku pracy mogą być dla pracownika niekorzystne, z czego może on nie zdawać sobie sprawy. Pracownikowi, który w związku z przejściem zakładu pracy na innego pracodawcę skorzystał z możliwości rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem (art. 231 § 4 k.p.), nie przysługuje ani wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, ani odszkodowanie (wyrok SN z 2 sierpnia 2000 r., sygn. akt I PKN 747/99).

Jeżeli pracownikom zostały zaproponowane na piśmie nowe miejsca pracy w innym podmiocie, to dopiero z dniem następującym po dniu zakończenia likwidacji, najpóźniej 1 stycznia 2011 r., pracownicy likwidowanych podmiotów stają się pracownikami właściwych jednostek budżetowych.

Dotychczasowy pracodawca poza sporządzeniem pisma w sprawie propozycji nowych warunków pracy i informacji o skutkach ich przyjęcia bądź nieprzyjęcia nie ma dodatkowych obowiązków w tym zakresie. W szczególności nie ma konieczności tworzenia porozumień rozwiązujących stosunki pracy. Z kolei nowy pracodawca będzie zobowiązany utworzyć i prowadzić dla każdego pracownika odpowiednie akta osobowe.


Wcześniejsze zwolnienie za wypowiedzeniem

Przedmiotowa ustawa w art. 100 ust. 4 dopuszcza także możliwość wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikami likwidowanych podmiotów za wypowiedzeniem. W takim jednak przypadku umowa ulegnie rozwiązaniu w wyniku działania pracodawcy, a więc zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące wypowiedzeń.

W szczególności pracodawca będzie miał obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę na zasadach wynikających z k.p.

Z uwagi jednak, że powodem będzie likwidacja zakładu pracy w zakresie rozwiązania umowy o pracę pracodawca będzie dysponował najprawdopodobniej dodatkowymi możliwościami.

Po pierwsze, pracodawca będzie mógł z tego powodu skrócić trzymiesięczne okresy wypowiedzenia pracownikom, których one obowiązują, najwyżej jednak do jednego miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.). Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Po drugie, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy nie stosuje się przepisów dotyczących:

 • obowiązkowej konsultacji związkowej (art. 38 k.p.),
 • ochrony przedemerytalnej (art. 39 k.p.),
 • zakazu wypowiadania umowy w czasie usprawiedliwionej nieobecności, np. podczas zwolnienia lekarskiego (art. 41 k.p.),
 • ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę np. podczas urlopu wychowawczego.

Po trzecie, w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 411 § 2 k.p.).

Po czwarte, tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy może nastąpić rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego (art. 177 § 4 k.p.). Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.


Skorzystanie przez pracodawcę z możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oznacza, że pracownik będzie miał pełne prawo odwołania się od tego wypowiedzenia, zgodnie z pouczeniem zawartym w oświadczeniu pracodawcy.

Odprawy

W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę z powodu likwidacji pracownikom przysługiwać będą świadczenia przewidziane dla pracowników, zgodnie z art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, niezależnie od tego, czy likwidowany pracodawca podlegał pod te przepisy (art. 100 ust. 6 ustawy o przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych).

W związku z tym pracownikom przysługiwać będzie odprawa pieniężna w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż dwa lata;
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od dwóch do ośmiu lat;
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad osiem lat.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Dz.U. nr 157, poz. 1241; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 108, poz. 685.
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
 • Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz.U. nr 90, poz. 844; ost. zm. Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654.
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej – Dz.U. nr 227, poz. 1505; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1706.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?