Kategorie

Czy do prywatnej uczelni stosuje się przepisy ustawy antykryzysowej

Monika Wacikowska
Jesteśmy prywatną wyższą uczelnią. Czy możemy być traktowani jak przedsiębiorca, który może korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie antykryzysowej?

 Jeśli prywatna uczelnia prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza jej podstawowe zadania, mają Państwo prawo stosować rozwiązania zawarte w ustawie antykryzysowej.

UZASADNIENIE

Przepisy ustawy antykryzysowej dotyczące rozwiązań z zakresu czasu pracy oraz zawierania umów na czas określony stosuje się do wszystkich przedsiębiorców (art. 3 ust. 2 ustawy antykryzysowej). Te zaś regulacje ustawy antykryzysowej, które przyznają pomoc z Funduszu Pracy oraz z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stosuje się wyłącznie do przedsiębiorców znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych. Zaliczamy do nich przedsiębiorców:

 • u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych, nie mniej jednak niż o 25%, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.,
 • którzy nie mają zaległości w spłacie zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wyjątkiem są jedynie przedsiębiorcy, którzy zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo się z tego porozumienia wywiązują, czyli w umówionych terminach opłacają naliczone im raty lub korzystają z odroczonego terminu płatności zaległości, lub przedsiębiorcy, u których zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych powstało za okres rozliczeniowy po 1 lipca 2008 r., a program naprawczy przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań,
 • co do których nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
 • w przypadku których brakowało przesłanek do uznania, że przedsiębiorcy 1 lipca 2008 r. znajdowali się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu przepisów unijnych,
 • którzy opracowali program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej, sporządzony na rok liczony od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy z ustawy antykryzysowej,
 • którzy nie uzyskali pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy po 1 lutego 2009 r. albo otrzymali pomoc, ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu takiej pomocy upłynęło co najmniej 12 miesięcy,
 • którym zostało wydane zaświadczenie potwierdzające spełnienie wszystkich powyższych warunków.

Zatem określenie, czy jakiekolwiek postanowienia ustawy antykryzysowej mogą lub muszą być stosowane w odniesieniu do danej jednostki, powinno rozpocząć się od ustalenia, czy jest ona przedsiębiorcą czy nie. Te podmioty, które nie są uznawane za przedsiębiorców, bez względu na to, czy znajdują się w przejściowych trudnościach finansowych czy nie, nie mogą korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie antykryzysowej.

WAŻNE!

Pracodawcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy nie są przedsiębiorcami, nie mogą korzystać z rozwiązań zawartych w ustawie antykryzysowej.


Reklama

Przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy antykryzysowej, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w związku z art. 3 ust. 1 ustawy antykryzysowej).

Działalnością gospodarczą jest zaś zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

Odpowiadając zatem na pytanie, czy do prywatnej uczelni (a także do innych podmiotów) stosuje się zapisy ustawy antykryzysowej, należy najpierw ustalić, czy prowadzona działalność przez Państwa uczelnię jest działalnością gospodarczą, a więc działalnością zarobkową realizowaną w sposób ciągły i zorganizowany.

Uczelnie wyższe mają prawo prowadzić działalność gospodarczą (art. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym). Nie może ona jednak obejmować podstawowych zadań uczelni, do których należą:

 • kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,
 • wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych,
 • kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 • upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 • kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,
 • stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 • działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Podobnie, działalnością gospodarczą nie może być objęte prowadzenie domów studenckich i stołówek studenckich. W pozostałym zakresie uczelnia ma prawo prowadzić działalność gospodarczą.

Reklama

Jednak prowadzenie przez uczelnię działalności: dydaktycznej, naukowej, badawczej, doświadczalnej, artystycznej, sportowej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej lub leczniczej nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym w rozumieniu ustawy antykryzysowej (art. 106 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym).

Jeśli zatem uczelnia prywatna podejmuje jakiekolwiek działania wykraczające poza ww. katalog i robi to w celu zarobkowym, w sposób ciągły i zorganizowany, to znaczy, że prowadzi działalność gospodarczą, a co za tym idzie, jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy antykryzysowej.

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 1–2 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035),
 • art. 2, art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095),
 • art. 7, art. 13–14, art. 106 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.