| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umowa o właściwość miejscową sądu pracy

Umowa o właściwość miejscową sądu pracy

Przygotowujemy się do otwarcia oddziału spółki w Złotoryi. Czy w umowach o pracę z osobami, które zostaną zatrudnione w tym oddziale, możemy wpisać, że ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z łączącego strony stosunku pracy, będzie rozstrzygać sąd właściwy dla siedziby pracodawcy, czyli sąd w Kielcach?

Tak. Czytelnik przedstawił przykład tzw. umowy o właściwość miejscową sądu. Z umowami tego typu można spotkać się w obrocie gospodarczym. Ich stosowanie nie jest również wykluczone w stosunkach prawa pracy. Dlatego też można zawrzeć takie postanowienia w treści umowy z pracownikami.

Skutek zawarcia umowy o właściwość miejscową sądu będzie polegał na tym, że zarówno pracownik, jak i spółka, występując na drogę sądową, powinni wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, tj. do właściwego sądu pracy w Kielcach. Wniesienie sprawy wbrew postanowieniu umowy przed inny sąd, np. sąd w Złotoryi, da pozwanemu prawo zgłoszenia zarzutu niewłaściwości sądu. Skierowanie powództwa do niewłaściwego sądu najczęściej prowadzi do przedłużenia postępowania, a tym samym przesuwa w czasie moment rozpoznania sprawy co do meritum.

Podstawę do zawarcia umowy o właściwość sądu stanowi art. 46 § 1 k.p.c. Zgodnie z nim strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi I instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej.

Treść umów, które będą zawierane przez spółkę z pracownikami oddziału, skutecznie wyłączy działanie art. 461 § 1 k.p.c., zgodnie z którym powództwo z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (tzw. właściwość przemienna). Natomiast według Sądu Najwyższego określona przez strony w umowie właściwość wyłączna sądów do rozpoznania ich spraw oznacza, że określona w ten sposób właściwość eliminuje każdą inną właściwość, a więc także ewentualną właściwość ogólną i przemienną (postanowienie z 29 listopada 1982 r., I CZ 98/82, niepubl.).

Spółka, będąc pozwaną przez pracownika oddziału np. o przywrócenie do pracy przed Sądem Rejonowym w Złotoryi, może zgłosić zarzut niewłaściwości tego sądu. Zarzut powinien być zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy (art. 202 k.p.c.). Na tym etapie sąd nie jest uprawniony do badania innych okoliczności, poza postanowieniem umowy w sprawie właściwości sądu. Sąd w Złotoryi nie będzie rozstrzygał argumentów pracownika takich jak ten, że rozpoznanie sprawy w sądzie w Kielcach będzie się łączyć ze znacznymi kosztami dojazdów. Na zarzut pozwanej spółki sąd przekaże sprawę sądowi właściwemu według umowy.

Spółka jako pracodawca powinna pamiętać o umieszczeniu w oświadczeniu o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia pouczenia o konkretnym sądzie pracy, do jakiego pracownik może się odwołać (art. 30 § 5 k.p.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »