| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Dyżur medyczny

Dyżur medyczny

Dyżur medyczny jest szczególną odmianą dyżuru pracowniczego. Czas pełnienia tego dyżuru wlicza się do czasu pracy.

Dyżurem medycznym jest wykonywanie, poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez lekarza lub innego pracownika posiadającego wyższe wykształcenie i wykonującego zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych (art. 18d ust. 1 pkt 4 ustawy o zoz).

Obecna konstrukcja dyżuru medycznego jest wynikiem nowelizacji ustawy o zoz, która weszła w życie 1 stycznia 2008 r. Przepisy ustawy dostosowano do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy.

Dyżur medyczny a czas pracy

W odróżnieniu od kodeksowej regulacji dyżur medyczny wlicza się do czasu pracy. Identycznie orzekł Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 9 września 2003 r. Trybunał stwierdził, że czas dyżuru odbywanego przez lekarza w szpitalu powinien być wliczany do czasu pracy, gdyż wykazuje charakterystyczne cechy czasu pracy.

Czas pracy jest rozumiany nie tylko jako czas efektywnego wykonywania obowiązków, ale także jako czas pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy (wyrok SN z 6 czerwca 2006 r., I PK 263/05).

Wykonywanie pracy w ramach dyżuru medycznego może być planowane w zakresie, w jakim będzie przekraczać 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto osoby wykonujące dyżur medyczny mogą być zobowiązane do pracy w zakładzie opieki zdrowotnej w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin na tydzień, ale tylko po wyrażeniu na to zgody na piśmie. Należy jednak pamiętać, że pracownik może cofnąć taką zgodę na piśmie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Rekompensata za dyżur medyczny

Do pracy w ramach pełnienia dyżuru nie stosuje się przepisów art. 1513 i 1514 k.p. Oznacza to, że po pierwsze pracownikowi, który ze względu na świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych wykonywał ją w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, nie przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy. Po drugie pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy wraz z prawem do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych.

Za pełnienie dyżuru medycznego pracownik otrzymuje wynagrodzenie obliczane tak jak wynagrodzenie z tytułu wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 13 maja 2008 r. (III PZP 3/07), stwierdzając, że za czas dyżuru medycznego przysługuje pracownikowi wynagrodzenie przewidziane w art. 32j ustawy o zoz.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

SaldeoSMART

SaldeoSMART to ewolucja w księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »