| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Czas pracy > Uchwała SN z dnia 3 sierpnia 2007 r. sygn. I PZP 6/07

Uchwała SN z dnia 3 sierpnia 2007 r. sygn. I PZP 6/07

Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej korzystają z prawa do przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.) wobec czego określenie "dodatkowe dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1291 §1 Kodeksu pracy", użyte w art. 32h ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.; obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), po uchyleniu art. 1291 ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301), należy rozumieć jako "dni wolne od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym."

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący)

SSN Józef Iwulski (sprawozdawca)

SSN Zbigniew Korzeniowski

Protokolant Jastrzębska Edyta

 

w sprawie z powództwa Anny R, Teresy K , Bożeny S, Marii P , Bernadety M, Ireny W

przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w L

o zapłatę,

po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w dniu 3 sierpnia 2007 r.,

zagadnienia prawnego przekazanego postanowieniem Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w N. S.

z dnia 17 maja 2007 r.,

1) czy praca pracowników medycznych świadczona z przekroczeniem normy dobowej wynoszącej zgodnie z art. 32 g ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408) 7 godzin i 35 minut przy jednoczesnym zachowaniu tygodniowej normy czasu pracy wynoszącej zgodnie z powołanym przepisem przeciętnie 40 godzin na tydzień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych?

2) jaki skutek dla wyliczenia czasu pracy na gruncie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 1991.91.408) wywołało skreślenie art. 1291 kodeksu pracy, do którego nadal odwołuje się art. 32 h ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 1991.91.408) i czy pojęcie "dodatkowych dni wolnych od pracy" jest tożsame z pojęciem "dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5 - dniowym tygodniu pracy?

podjął uchwałę:

Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej korzystają z prawa do przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (art. 129 § 1 k.p.) wobec czego określenie "dodatkowe dni wolne od pracy, o których mowa w art. 1291 §1 Kodeksu pracy", użyte w art. 32h ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.; obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), po uchyleniu art. 1291 ustawą z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301), należy rozumieć jako "dni wolne od pracy w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym."

 

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w N. S. postanowieniem z dnia 17 maja 2007 r., w sprawie z powództwa Anny R, Teresy K, Bożeny S, Marii Pj, Bernadety M i Ireny W przeciwko Szpitalowi Powiatowemu w L. o zapłatę, przedstawił Sądowi Najwyższemu na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości. Zagadnienie to wyłoniło się przy rozpoznawaniu apelacji pozwanego Szpitala od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w L. z dnia 7 listopada 2006 r, na mocy którego Sąd Rejonowy zasądził na rzecz powódek od pozwanego dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Stan sprawy przedstawia się następująco: Anna R wystąpiła z powództwem przeciwko pozwanemu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, wskazując, że jest zatrudniona od 1991 r. na stanowisku analityka medycznego. W okresie od stycznia 2003 r. do grudnia 2005 r. wymiar jej czasu pracy wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym, co według powódki było sprzeczne z art. 32g ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 ze zm.; obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) i stanowiło pracę w godzinach nadliczbowych. Z analogicznymi roszczeniami wystąpiły powódki Teresa K, Bożena S, Maria P, Bernadeta M oraz Irena W i Sąd pierwszej instancji na podstawie art. 219 k.p.c. połączył te sprawy do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia. Uwzględniając powództwa, Sąd Rejonowy w uzasadnieniu swego wyroku stwierdził, że czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej jest regulowany art. 32g-32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które zostały wprowadzone do ustawy z dniem 1 października 1999 r. Na podstawie art. 32g ust. 1 tej ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w zakładzie opieki zdrowotnej w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień. Natomiast zgodnie z art. 32h ust. 1, czas pracy nie może przekroczyć w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie dłuższym niż 12 tygodni, liczby godzin wynikających z pomnożenia normy dobowej czasu pracy, określonej w art. 32g ust. 1-4, przez liczbę kalendarzowych dni roboczych z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych od pracy, wskazanych w art. 1291 § 1 k.p., oraz niedziel i świąt przypadających w danym okresie rozliczeniowym. Sąd Rejonowy wywiódł dalej, że od dnia 1 maja 2001 r., zgodnie z nowym brzmieniem art. 129 k.p., wprowadzonym przez ustawę z dnia 1 marca 2001 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. Nr 28, poz. 301), obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Ustawa nowelizująca uchyliła art. 1291 k.p., do którego w dalszym ciągu odwołuje się art. 32h ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Przepis art. 1291 § 1 k.p. stanowił, że przy wprowadzaniu rozkładów czasu pracy uwzględnia się 39 dodatkowych dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym, przy czym w każdym okresie obejmującym kolejne trzy miesiące liczba tych dni nie może być mniejsza niż 9. W związku z tym, Sąd pierwszej instancji uznał, że w następstwie wprowadzenia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy i uchylenia art. 1291 § 1 k.p., przy zachowaniu normy dobowej wynoszącej 7 godzin i 35 minut, tygodniowa norma czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej wynosi 37 godzin i 55 minut, a nie 40 godzin. Ponadto, zdaniem Sądu Rejonowego, w stosunku do pracowników zakładów opieki zdrowotnej określenie "dodatkowe dni wolne od pracy", użyte w uchylonym art. 1291 § 1 k.p. należy na gruncie obowiązującego art. 32h ust. 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej rozumieć jako "dni wolne od pracy urzeczywistniające pięciodniowy tydzień pracy". W tym względzie Sąd Rejonowy podzielił stanowisko prezentowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Zdrowia. Wobec tego, Sąd uznał, że praca wykonywana ponad normę dobową wynoszącą 7 godzin i 35 minut, a tym samym ponad przeciętną tygodniową normę wynoszącą 37 godzin i 55 minut, jest pracą w godzinach nadliczbowych, za którą przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
PPK dla pracownika24.90 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Gurbała

Specjalista z zakresu szkoleń i rozwoju pracowników, właściciel firmy Nowe Modele Biznesowe – outsourcingu działu szkoleń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »