REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Akademicki wymiar korporacji

Klimek-Michno Katarzyna

REKLAMA

Odcięty od rzeczywistości. Zamknięty w laboratorium. Z trudnością nawiązujący kontakty pozauczelniane. Mówiący niezrozumiałym językiem. Nieprzystający do wymogów rynkowych. Taki obraz naukowca niejednokrotnie tkwi w głowach przedstawicieli biznesu. Czy słusznie?

Nie – mówią uczelnie oraz firmy, które zdecydowały się na współpracę z doktorantami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi.

Obopólne korzyści

Coraz częściej mamy do czynienia z transferem wiedzy akademickiej do przedsiębiorstw oraz komercjalizacją badań naukowych. W nawiązywaniu kontaktu: naukowiec–biznes pomagają m.in. agencje rozwoju regionalnego oraz działające przy uczelniach centra transferu technologii. W promowanie tzw. gospodarki opartej na wiedzy włączają się instytucje samorządowe, urzędy miast, organizacje i związki pracodawców. W ramach specjalnych programów oferowane są naukowcom staże w przedsiębiorstwach. To dla nich szansa, by spróbować innego rodzaju pracy niż ten, który mają na co dzień w uczelnianych murach, poznać strukturę firmy, procesy produkcyjne, inny sposób komunikacji oraz drogę do komercjalizacji. Dla firmy to z kolei okazja, by wzbogacić się o naukowy potencjał i spojrzeć na strategię biznesową z innej perspektywy. Te dwa na pozór odmienne światy mogą się połączyć i nawzajem od siebie uczyć. Trzeba tylko stworzyć ku temu odpowiednie warunki.

Niewykorzystany potencjał

– Zależało mi, aby poznać praktyczny aspekt tematu, którym się zajmuję na uczelni. Tutaj pracujemy tylko nad jakimś fragmentem większej całości, nad materiałem. Tymczasem w firmie powstaje wyrób, konkretny produkt, a droga od pomysłu do realizacji składa się z kilku etapów, których nie mam możliwości śledzić, będąc na uczelni – tłumaczy Barbara Szaraniec, od kilku lat pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej, która w tym roku po raz pierwszy zdecydowała się na staż w przedsiębiorstwie. – Poza tym chciałam zweryfikować swoje pomysły, przekonać się, czy prowadzone przeze mnie badania naukowe mają szansę na wdrożenie – dodaje.

Jak przyznaje Barbara Szaraniec, między funkcjonowaniem pracownika naukowego w strukturze firmy a w strukturze uczelni widać różnicę. – Na uczelni mamy do czynienia z większą biurokracją. Bardzo często, gdy chcemy zrealizować jakieś teoretyczne zagadnienia, musimy liczyć się z tym, że sporo czasu będziemy musieli czekać, aż będzie możliwe podjęcie konkretnych działań. W biznesie wszystko dzieje się szybko. Firma chce wprowadzić produkt na rynek w jak najkrótszym czasie, aby ubiec konkurencję i być innowacyjną – opowiada Barbara Szaraniec i poleca wszystkim naukowcom korzystanie z programów stażowych.

Nauka dla gospodarki

Stopniowo zmienia się wizerunek naukowca, czego dowodem jest powstawanie firm typu spin off i spin out. Powodzeniem cieszą się też projekty unijne, w ramach których można podjąć współpracę z przedsiębiorstwami. Takie rozwiązania można znaleźć już w wielu województwach, m.in. wielkopolskim, małopolskim, dolnośląskim czy mazowieckim.

– Zainteresowanie stażami w firmach jest ogromne wśród pracowników naukowych i rośnie systematycznie z każdym rokiem. Zgłaszają się do nas przedstawiciele rozmaitych dyscyplin naukowych – mówi Agnieszka Cios z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która realizuje projekt „Wiedza, praktyka, kadry–klucz do sukcesu”. Swoich sił w biznesie próbują nie tylko osoby związane ze studiami technicznymi, lecz także humaniści.

– Chcieliśmy pokazać na konkretnych przykładach, że wyniki badań z zakresu np. socjologii, psychologii, filozofii, ekonomii czy zarządzania przekładają się na realizację celów gospodarczych – przekonuje Iwona Stolarska, rzecznik prasowy Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie, która jest realizatorem projektów „B+R=€. Nauki społeczne dla gospodarki” oraz „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki”, adresowanych do pracowników naukowych.


O tym, że naukowcy są potrzebni w biznesie, przekonane są też lokalne władze. Przykładowo, w Poznaniu magistrat prowadzi Program Wspierania Projektów Innowacyjnych (PWPI), współpracując z poznańskimi uczelniami. Okazuje się, że pomimo potencjału instytucjonalnego poziom współpracy uczelni z przedsiębiorstwami jest nadal niezadowalający. Niepełna znajomość wzajemnych potrzeb i oczekiwań powoduje, że wciąż zbyt mało odkryć naukowych wspomaga lokalne przedsiębiorstwa. Jak tłumaczą organizatorzy, jednym z celów programu jest uświadomienie firmom, że istnieje ogromny, wciąż niewykorzystany potencjał naukowy, po który wystarczy tylko sięgnąć. Jednym z projektów w ramach PWPI jest dofinansowany ze środków unijnych projekt „Naukowiec w biznesie – staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach”, podczas którego przedstawiciele świata nauki odbywają praktyczne staże w wielkopolskich firmach. Jak podkreśla koordynator projektu Piotr Danielewicz, dzięki projektowi prace badawcze i prowadzone przez naukowców zajęcia dydaktyczne zyskują realny punkt odniesienia, a sami naukowcy utwierdzają się w przekonaniu, że najwięcej satysfakcji osiąga się z pracy, której efekty są wykorzystywane w praktyce. Udział w inicjatywie zgłosiło już kilkanaście wielkopolskich przedsiębiorstw z różnych branż, w tym m.in. Odlewnia Żeliwa ze Śremu czy Fabryka Porcelany z Chodzieży.

Czas na innowacje

Przykłady działań na rzecz naukowców i firm można by wyliczać. W województwie dolnośląskim zrodziła się inicjatywa „Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu” (www.innowacyjnystaz.pl), która umożliwia pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym uczelni prowadzenie pracy badawczej na rzecz przedsiębiorstwa oraz w jej wyniku opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Stażyści biorą także udział w szkoleniach mających za zadanie praktyczne przygotowanie biznesplanów inwestycji technologicznej, podniesienie kwalifikacji w zakresie zarządzania innowacjami oraz komercjalizacji wyników badań. Projekt realizuje Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, która z powodzeniem prowadzi również projekt „Wortal Transferu Wiedzy” jako platformę wymiany informacji między sektorem nauki i biznesu. Dzięki Wortalowi firmy mogą poszukiwać kontaktu do naukowców, którzy zechcą nawiązać z nimi współpracę. Naukowcy natomiast mogą na stronie przedstawić swój dorobek, zainteresowania badawcze i propozycje działań. Pod adresem www.innowacyjnyregion.pl znajdziemy m.in. bazę innowacyjnych usług i rozwiązań, bazę zapotrzebowań na innowacje czy forum współpracy.

Mówić tym samym językiem

Naukowiec może wnieść do firmy pomysł, twórczą myśl, innowację, a dzięki temu zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa i wpłynąć na jego markę. Aby jednak mógł „poczuć” biznes, potrzebne są odpowiednie kompetencje, które nie zawsze można nabyć na uczelni. Tak wynika z obserwacji przedsiębiorstw. – My mówimy innym językiem. Kapitalistycznym, rynkowym. Naukowcy nie zawsze to rozumieją, dlatego bardzo ważne okazują się kwalifikacje z zakresu komercjalizacji wyników badań, zarządzania innowacjami czy przygotowania rynkowej analizy technologii, wyceny innowacyjnej technologii, a także modelu biznesowego – mówi Paweł Przybyszewski z firmy INVESTIN Fundusz Zaawansowanych Technologii, która razem z firmą Assign Clinical Research Poland przygotowała projekt „Naukowiec w biznesie”. Składa się on z cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z dziedzin medycyny i biotechnologii. Odbywają się one w kilku miastach w różnych województwach.

– Największa bariera po stronie naukowców to brak wiary w sukces i świadomość, że to, co robią, może mieć przełożenie na konkretne, biznesowe działania. Nie myślą w kategoriach biznesowych. Na uczelniach procedury i regulaminy związane z komercjalizacją są czasami bardzo zawiłe, przez co naukowcy zniechęcają się i rezygnują – mówi Paweł Przybyszewski. Wśród personelu firmy INVESTIN są jednak osoby, które mają również doświadczenie akademickie. Odnalazły się w nowej rzeczywistości. – Zatrudnianie naukowców czy też przyjmowanie ich na staże daje przewagę konkurencyjną. Z ich pomocą możemy mieć produkt innowacyjny technologicznie – uważa przedstawiciel INVESTIN.


– Biznesowy popyt na specjalistyczną wiedzę jest bardzo duży. Jednakże wciąż mały odsetek absolwentów czy pracowników naukowych próbuje samodzielnie poprowadzić własny biznes – zauważa Justyna Morawska-Płoskonka, koordynator studiów „Biznes w biotechnologii”, które uruchomiło konsorcjum Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., wychodząc w ten sposób naprzeciw osobom chcącym prowadzić własną działalność w branży nauk przyrodniczych. – Pracownicy naukowi często przyznają, że założenie i prowadzenie firmy w branży farmaceutycznej czy medycznej opartej na nowych technologiach jest trudne ze względu na brak doświadczenia biznesowego. Takie przedsięwzięcia są obciążone bardzo wysokim ryzykiem inwestycyjnym, ponieważ tylko nieliczne z tych projektów są finalizowane sukcesem. Firmy inwestują ogromne środki finansowe w badania, które trwają latami. Natomiast zyski pojawiają się dopiero, gdy uda się wynaleźć rewolucyjny produkt i przede wszystkim go skomercjalizować. Jeśli jednak dojdzie do wdrożenia nowego produktu, zyski mogą być imponujące.

Nadal w niektórych środowiskach naukowca utożsamia się wyłącznie z teorią, wiedzą, książkami, a nie konkretnym, biznesowym działaniem. Tymczasem, jak przekonuje dr Joanna Żukowska, kierownik Studiów Podyplomowych Coachingu SGH w Warszawie, a także coach i partner w firmie IMMOQEE, z powodzeniem można łączyć karierę na uczelni czy też studia doktoranckie z praktyką biznesową.

– Zarówno coach, jak i HR-owiec, podejmując dodatkowe kształcenie, poszerza swoje horyzonty, zyskuje bardzo cenną wiedzę, niezbędną do prawidłowej pracy z ludźmi, jest lepiej wyedukowany, zatem staje się cenniejszym specjalistą na rynku pracy oraz – co najważniejsze – w bardziej profesjonalny sposób może wspomóc prace swoich współpracowników. Ponadto lepiej rozumie przeróżne mechanizmy, które kierują działaniem zespołu oraz pojedynczego pracownika lub klienta. Zyskuje też bardzo szeroką wiedzę o narzędziach, które może wykorzystać we własnej pracy, a także w codziennym życiu – wylicza dr Joanna Żukowska, zauważając, że w świecie przedsiębiorstw i uczelni pojawiają się wspólne elementy. Podaje przykład: rolą coacha jest motywowanie klienta czy klientów do wzmożonej pracy nad sobą, dobry praktyk HR powinien wykorzystywać coachingowy styl zarządzania do pracy ze swoim zespołem. Natomiast nauczyciel akademicki może wykorzystać styl coachingowy do pracy ze studentami.

Dr w CV

Czy naukowiec może być łakomym kąskiem dla head hunterów? Mogłoby się wydawać, że im wyższe wykształcenie, tym lepiej. Stopień naukowy w CV może być wabikiem, czymś, co wyróżnia. Tymczasem, zdaniem specjalistów ds. HR, rzeczywistość czasem wygląda inaczej, a pracownicy naukowi czy też absolwenci studiów doktoranckich szukający pracy w biznesie natrafiają nieraz na problemy.

– Barierą w przypadku niektórych przedstawicieli świata nauki jest doświadczenie zawodowe zdobyte jedynie w murach uczelni. Część z pracodawców obawia się, iż akademickie podejście danej osoby nie sprawdzi się w ich organizacji, dodatkowo niektórzy z pracodawców podejrzewają, że oczekiwania finansowe osób z wyższymi stopniami naukowymi mogą być zbyt wysokie co do ich możliwości. Nie zawsze jest to prawda. Dobry specjalista ds. rekrutacji nie powinien oceniać kandydatów, opierając się na stereotypach czy podejrzeniach. Decyzję powinien podjąć dopiero po zweryfikowaniu silnych i słabych stron danej osoby, jej kompetencji oraz po zdobyciu informacji o faktycznych oczekiwaniach finansowych kandydata czy kandydatki – mówi Piotr Sedlak, menedżer projektu w firmie Sedlak & Sedlak. Zaznacza jednak, że są również branże i stanowiska, gdzie dyplomy i stopnie naukowe to wręcz konieczność. Chodzi np. o stanowiska badawcze w działach rozwoju firm.

– W części programów unijnych, służących zacieśnianiu współpracy biznesu z nauką, firmy mogą ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzenia zatrudnionego naukowca. Warto więc rozważać również takie możliwości – sugeruje Piotr Sedlak.

Zdaniem Urszuli Pawlik, starszego konsultanta Advisory Group TEST Human Resources, podczas rekrutacji osób mających doświadczenie akademickie czy ukończone studia doktoranckie trzeba bardzo dokładnie sprawdzić motywację kandydatów. Warto dociekać odpowiedzi na pytanie, dlaczego taka osoba chce odejść z nauki do biznesu, czy może jest to spontaniczna decyzja, próba udowodnienia czegoś sobie lub innym lub konieczność ze względu na brak etatu na uczelni, a może rzeczywiste aspiracje, poparte wymaganymi w biznesie kompetencjami.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

  Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

  28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

  Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

  1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

  Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

  Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

  ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

  REKLAMA

  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  REKLAMA