Kategorie

Zarządzanie energią

Tomasz Kowalik
Wywiad z Richardem Bolstadem, trenerem, coachem, twórcą Metody Komunikacji Transformującej.

● Szkolisz coachów, trenerów i menedżerów na całym świecie, od 2006 roku w Polsce. Uczysz ich różnych umiejętności, także tego, co nazywasz zarządzaniem energią.

Isobel Menzies Lyth prowadziła badania nad lękiem i wyczerpaniem (nie w znaczeniu stresu w pracy czy długoterminowego wypalenia, ale w znaczeniu klinicznym) wśród pracowników szpitali. Odkryła, że był to zasadniczy element decyzji pracowników o porzuceniu kariery, powód błędów i niskiej wydajności, a także znaczący element systemów społecznych działających w szpitalach. Sporą część tego, co członkowie personelu szpitalnego robią w interakcji ze swoimi kolegami i pacjentami, obejmowało zrytualizowane unikanie lęku. To wielkie marnotrawstwo energii. Na Zachodzie myślimy o energii albo w kategoriach równań fizycznych, albo w kategoriach zmęczenia lub aktywności. We wschodniej Azji ludzie używają trzeciej metafory, opisują energię jako siłę życiową, chi, która ożywia ludzi, i którą można doładować. We współczesnej neurologii myślimy o mózgu jako o organie, który zużywa najwięcej energii w całym organizmie (większość tlenu, który wdychamy, idzie na utrzymanie jego funkcjonowania, dlatego jest to pierwszy organ, który zostaje wyłączony przy spadku dostaw tlenu). W czasie swoich szkoleń pokazuję, jak te trzy różne sposoby myślenia o energii można wykorzystać do zbudowania nowych, bardziej efektywnych sposobów kreowania życia, które jest bardziej produktywne i bardziej satysfakcjonujące.

●  Co to jest cybernetyka i jaki ma związek z pracą trenera, coacha, menedżera?

Terminu cybernetyka po raz pierwszy użył Norbert Wiener w roku 1948. Termin cybernetyka pochodzi od greckiego słowa określającego sternika łodzi i odnosi się do sposobu, w jaki sternik nieustannie dopasowuje swoje działania w reakcji na ruch oceanu i wiatru. W ten sam sposób odnoszący sukcesy człowiek biznesu nieustannie dopasowuje swoje działania do zewnętrznych i wewnętrznych rezultatów, jakie uzyskuje. W systemach nie możemy wyodrębnić jednego elementu i działać tak, jakby pozostałe elementy nie istniały. Nie możemy sterować łodzią i ignorować fal. Nie możemy przebijać się przez dzień pracy i ignorować naszych wewnętrznych stanów umysłu i reakcji tych, którzy nas otaczają. Wiele lat temu w Genewie dr Paul Evans podczas treningu dla menedżerów firmy Hewlett-Packard mówił o nieuchronnym stopieniu się osobistych doświadczeń, jakimi są stres i osiągnięcia biznesowe. Dr Trygve Roos, fiński badacz coachingu, uczestnik szkolenia, powiedział, że w tamtym właśnie momencie zmieniły się jego główne wartości i zrozumiał, że nie da się podzielić człowieka na dwie części: pracownika i oddzielonej od niego istoty ludzkiej. Oczywistym przykładem jest potrzeba odpoczynku. W roku 1910 przeciętny Amerykanin spał dziewięć godzin na dobę. W roku 1975 liczba ta spadła do siedmiu i pół godziny (Dement 1997). W 2002 roku sonda „Sen w Ameryce” przeprowadzona przez National Sleep Foundation wykazała, że przeciętny dorosły Amerykanin przesypia zaledwie 6,9 godziny na dobę, co prowadzi do zmęczenia i innych objawów wyczerpania. Badania wykazują, że niedostatek wypoczynku wpływa szkodliwie na płaty czołowe kory mózgowej i zdolność kontrolowania mowy, wykorzystania pamięci i rozwiązywania problemów. Pozbawienie snu bezpośrednio wpływa na obszar mózgu najbardziej odpowiedzialny za działanie w kierunku osiągania celów.


●  Co rozumiesz przez pojęcie permaculture w kontekście biznesu?

Reklama

Permaculture to model zrównoważonego rolnictwa (niepotrzebującego ciągłego dopływu energii z zewnątrz systemu), który pomógł także rozwinąć systemowe podejście do zrozumienia strat energii w organizacjach i innych złożonych systemach. Projekt oparty na permaculture zmniejsza potrzebę ciągłego dostarczania energii z zewnątrz (czyli to, co nazywamy „pracą”) i zmniejsza ilość tworzonych produktów nieadekwatnych dla systemu (co nazywamy „zatruciem”). Podejście to obejmuje zwracanie uwagi na relacje pomiędzy organizacją i szerszymi systemami, w których jest osadzona. Eksperci z Centrum US Ethics Resource Centre w Waszyngtonie sprawdzili, jak to, że firma uwzględnia w swym działaniu wspólne dobro, wpływa na jej rezultaty finansowe. Zbadano, ile z wiodących amerykańskich firm wypracowało w latach 1960–1990 kodeksy etyczne głoszące, że służenie dobru publicznemu jest ich centralnym celem. Było ich 21. Następnie porównano rezultaty zainwestowania 30 tysięcy dolarów w te firmy w tamtym okresie z rezultatami zainwestowania 30 tysięcy dolarów zgodnie z indeksem Dow Jones. Średnia wynikająca z indeksu Dow Jones dała 134 tysiące dolarów. Nieźle. Jednak firmy zaangażowane w służbę społeczności przyniosłyby 1 021 861 dolarów – prawie dziesięć razy więcej! Zwracanie uwagi na szerszy kontekst daje rezultaty również wtedy, gdy rozpatrujemy konkretny kontekst i planujemy uzyskać konkretne rezultaty. To właśnie szersze konteksty, takie jak społeczność, nadają sens naszej pracy.

● To brzmi jak całkowita zmiana w naszym rozumieniu naturalnych procesów. W tym także wewnętrznych i zewnętrznych procesów zachodzących w nas, jako istotach ludzkich, niezależnie od kontekstu, w jakim się znajdujemy.

Dokładnie tak. Pewna historia dotycząca nowojorskich gazet ilustruje wagę myślenia o całym systemie, w który jesteśmy zaangażowani. W latach 90. XX wieku znacznie wzrosły koszty produkcji gazet, zaś popyt na nie gwałtownie zmalał. W roku 1993 największymi dziennikami w Stanach Zjednoczonych były „USA Today” (2 miliony nakładu), „Wall Street Journal” (1,9 miliona), „New York Times” (1,2 miliona) oraz „Los Angeles Times” (1 milion). Trzy lokalne gazety nowojorskie walczyły o miejsca piąte, szóste i siódme: „Washington Post”, „New York Daily News” oraz „New York Post”, każda z nich z nakładem ok. 0,8 miliona. Mniejsze gazety wypadły z rynku, zaś „New York Post” podniósł cenę do 50 centów, aby pokryć rosnące koszty produkcji. Oczywiście spowodowało to początkowy spadek liczby prenumeratorów, jednak „New York Post” oczekiwał, że największy nowojorski rywal, „Daily News” wkrótce podąży jego śladem. Jednak „Daily News” utrzymał starą cenę 40 centów i „New York Post” zaczął szybko tracić prenumeratorów. Z pozoru wyglądało to na proste działania konkurencyjne. „Daily News” wygra, bo ma niższą cenę. Zanosiło się na „wojnę cenową”, jeśli „New York Post” powróci do ceny 40 centów. (Niedawno coś takiego zdarzyło się w Wielkiej Brytanii, gdy „Time” i „Telegraph” niemal doprowadziły się wzajemnie do bankructwa, próbując odebrać sobie wzajemnie rynek przez obniżanie cen). Następnie „New York Post”, pod wodzą Rupperta Murdocha, zrobił coś nieoczekiwanego. Wybrał mały kawałek Nowego Jorku – Staten Island – i obciął cenę gazety w kioskach o połowę, do 25 centów. W odpowiedzi „Daily News” natychmiast podniósł swoją cenę do 50 centów. Dlaczego? Dlatego, że rozumiał, że rynek jest systemem. To, co zrobił „Daily News” i to, co zrobił „New York Post” było ze sobą powiązane. Odczytali ostrzeżenie ze Staten Island i wycofali się, umożliwiając przetrwanie obu tytułom.


● A co ze stresem? Jest często postrzegany jako dobra motywacja i w tej roli używany w wielu firmach.

Hołdujemy przekonaniu, że lepiej reagujemy pod naciskiem. Dr Ned Hallowell ze szkoły medycznej na Harvardzie jest psychiatrą specjalizującym się w badaniach nadaktywności. Twierdzi, że nasza kultura gloryfikuje objawy stresu i nadaktywności (próby robienia wielu rzeczy jednocześnie), i że osoby, które mają osiągnięcia mniejsze od spodziewanych, po prostu nie umieją się skupić. Glenn Wilson, psycholog w King's College w Londynie, przeprowadził badania, w których pokazał, że problem ten wynika bardziej ze strategii, których ludzie się uczą, niż z chemii mózgu. Wilson wspólnie z firmą Hewlett-Packard przeprowadził badania kliniczne. Badał skutki odpowiadania przez pracowników na wiadomości e-mail bezpośrednio po ich otrzymaniu w porównaniu z odpowiadaniem na nie w wyznaczonym wcześniej czasie. W tym pierwszym przypadku pracownicy doświadczali większego zmęczenia i niezdolności do koncentracji. To (czasowe) zmniejszenie uwagi w wyniku dodatkowego stresu było porównywalne ze zmniejszeniem ilorazu inteligencji średnio o 10 punktów.

● Czy menedżerowie, coachowie, trenerzy mają emocje? Wszyscy wiemy, że kobiety je mają, ale co z mężczyznami?

Bardzo precyzyjne i długoterminowe badania reakcji emocjonalnych mężczyzn i kobiet przeprowadził John Gottman. W 12-letnich badaniach kontynuacyjnych następcy Gottmana wykazali, że mogą przewidzieć z dokładnością ponad 90 proc., czy dana para rozejdzie się, tylko na podstawie wysłuchania pięciu minut ich konwersacji, dzięki rozpoznaniu konkretnych wzorców językowych i niewerbalnych reakcji na siebie nawzajem. Mogli także przewidzieć z dokładnością 80 proc., w którym dokładnie roku para się rozstanie! Mówiąc prosto – Gottman ma bardzo solidną podstawę do omawiania różnic emocjonalnych pomiędzy mężczyznami i kobietami. Opisuje on powszechne, systematyczne wzorce konfliktów pomiędzy mężczyznami i kobietami, które wynikają z różnych sposobów reakcji mężczyzn i kobiet na stres. Mężczyźni produkują wówczas więcej noradrenaliny, co zwiększa ich podatność na strach i złość. Sprawia to, że w sytuacjach stresujących emocjonalnie mężczyźni czują większą potrzebę wyswobodzenia się. Kobiety w sytuacjach stresowych wydzielają więcej estrogenu, hormonu, który stymuluje więzi. Dla ciała kobiety stres jest sygnałem, by zbliżyć się do innych, dla mężczyzny to sygnał, by walczyć lub uciekać. Skutkiem tego jest fakt, że mężczyźni unikają podnoszenia kwestii, które mogą prowadzić do stresu emocjonalnego. Robią tak jednak dlatego, że są mniej zdolni do kontrolowania emocji w sytuacjach stresowych niż kobiety. W momencie gdy kobieta podniesie taką kwestię, poziom frustracji mężczyzny już jest wysoki i jest większe prawdopodobieństwo, że od razu użyje krytyki i obwiniania (według Gottmana jest to pierwszy z czterech jeźdźców apokalipsy, którzy sygnalizują ryzyko zerwania relacji). Następnie mężczyźni często reagują defensywnie (drugi jeździec). Ponieważ wykonana przez kobietę próba rozwiązania konfliktu została odrzucona, kobieta często okazuje pogardę (trzeci jeździec), a to z kolei jest na tyle niszcząca reakcja, że mężczyzna unika wszelkiej dalszej dyskusji, nie dopuszczając jej do głosu (czwarty jeździec).


● Co powodują emocje? Które z nich są korzystne, a które nie?

W czasie swoich treningów używam cybernetycznego (systemowego) modelu emocji. Według Virginii Satir emocja jest czymś analogicznym do lampki ostrzegawczej na desce rozdzielczej samochodu. Lampka, kiedy się zapala, informuje, że system, który ma napędzać samochód, jest w jakiejś formie wyczerpania, dysharmonii, uszkodzenia czy osłabienia. Nie chodzi o tłumienie emocji, co działa, jak odłączenie lampki ostrzegawczej. Nie chodzi też o to, aby żyć ciągle w złości czy lęku: analogia do pozostawienia samochodu w stanie, w którym lampka ostrzegawcza zapala się codziennie, ponieważ samo obserwowanie lampki ostrzegawczej już powoduje utratę energii. Chodzi o to, żeby ten stan zmienić.

● Jak możemy zatem wykorzystywać emocje? Czy możemy wpływać na nie, czy nawet nimi zarządzać?

Skuteczne zarządzanie emocjami (inteligencja emocjonalna) rozpoznano jako główny wskaźnik sukcesu osobistego i zawodowego, którego znaczenie jest o wiele większe niż tradycyjna inteligencja. Na przykład sam sposób myślenia może nas wyczerpywać lub dodawać nam energii. Pracowałem kiedyś z nowozelandzkim sportowcem Stevem Gurneyem. Celem naszej współpracy było zwiększenie jego dotychczasowych osiągnięć w wyścigu na wytrzymałość „Coast to Coast”, przy wykorzystaniu Neurolingwistycznego Programowania. Jest to historia o zmianie negatywu w pozytyw, zmartwienia w wyzwanie. Steve martwił się biegiem przez góry. Choć był doświadczonym biegaczem i miał za sobą mnóstwo treningów, nie był tak szybki na trasie Goat Pass, jak jego konkurent Gelately, który wyprzedzał go zawsze o jakieś osiem, dziesięć minut. Zlikwidowanie tej straty przed linią mety wymagało tytanicznego wysiłku i było szalenie stresujące! Biegnąc, należy starannie rozkładać tempo przez całe 11 godzin, nie chodzi przecież o to, żeby paść tuż przed metą. W naszej pracy skupiliśmy się na rozbiciu przekonania Steva, że zawsze był 10 minut za liderem. Rzeczywistość jest taka, jaką ją postrzegamy, dzięki pracy możemy zmienić przekonania na bardziej wzmacniające i pozytywne. Steve wyobrażał sobie, że lider jest „tuż za rogiem”, tuż przed nim, być może nawet za nim, a nie te przerażające 10 minut przed nim. Zadziałało wspaniale! Następnym razem wbiegł na metę minutę przed Gelatelym! Był to jego najlepszy bieg przez góry! Mechanizm to pozytywne nastawienie, radość i zabawa. To uwalnia endorfiny i inne substancje umożliwiające naprawdę szybki bieg, które zwiększają skupienie, koncentrację oraz efektywność wykorzystania mięśni i glikogenu we krwi.

● Czy to skutkuje także wzrostem satysfakcji, poziomu szczęścia, osiągnięć zawodowych i biznesowych?

Dr Trygve Roos sprawdzał u swoich klientów efekty po 6–24 miesiącach od sesji coachingu, zwykle pojedynczych, i odkrył, że wzrost wydajności zawodowej, poprawę zachowań i wzrost postrzeganej jakości życia były radykalne i trwały przez cały ten czas. Udowodnił on, że badania menedżerskie stale wykazują wzajemne powiązanie tych trzech rodzajów rezultatów. Oznacza to, że coaching indywidualny, nawet jeśli skupia się na rozwoju indywidualnym, powoduje także zwiększenie wydajności pracy. Jest tanim sposobem zwiększenia wydajności Twoich najlepszych pracowników i uwolnienia umiejętności tych, którzy przeżywają osobiste stresy, powstrzymujące ich przed przejawieniem wysokiej skuteczności.

● Dziękuję za rozmowę.

Richard Bolstad

uznany na całym świecie certyfikowany trener NeuroLingwistycznego Programowania (IANLP) i Coachingu (ICI). Mieszka w Nowej Zelandii, szkoli top menedżerów w Europie, Ameryce, Azji i Australii. Autor ośmiu książek i wielu artykułów publikowanych w 12 językach na wszystkich kontynentach. Jego książka „RESOLVE” jest podstawowym podręcznikiem na Uniwersytecie w Piatigorsku w Rosji, gdzie szkoli się psychologów do pracy w obszarze objętym wojną w Czeczenii. Prowadził także szkolenie dla psychiatrów w Sarajewie dotyczące radzenia sobie z PTSD (stresem posttraumatycznym) wśród pozostałych przy życiu ofiar konfliktu w Bośni i w Kosowie.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?