| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Wypadki przy pracy i choroby > Czy wypadek na wyjeździe integracyjnym może być uznany za wypadek przy pracy

Czy wypadek na wyjeździe integracyjnym może być uznany za wypadek przy pracy

W zeszłym miesiącu zorganizowaliśmy dla naszych pracowników obowiązkowy integracyjny wyjazd służbowy. W ramach tego wyjazdu pracownicy do południa uczestniczyli w szkoleniach, a następnie w zajęciach sportowych. W drugim dniu wyjazdu, podczas meczu piłki nożnej, jeden z pracowników uległ wypadkowi, którego skutkiem było złamanie nogi. Czy jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia w tym zakresie postępowania powypadkowego i czy taki wypadek może być uznany za wypadek przy pracy?

Jeżeli pracownik swoim zachowaniem nie przyczynił się do powstania wypadku (np. nie znajdował się pod wpływem alkoholu), zdarzenie, które miało miejsce na imprezie integracyjnej, powinno zostać zakwalifikowane przez Państwa jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. Przeprowadzenie postępowania powypadkowego jest dla Państwa obowiązkowe.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uraz lub śmierć pracownika i nastąpiło w związku z pracą (art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, dalej ustawa wypadkowa).

Natomiast związek danego zdarzenia z pracą istnieje wówczas, gdy miało ono miejsce:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Przez związek wypadku z pracą rozumie się zatem związek czasowy, miejscowy lub funkcjonalny, a nie związek przyczynowy. Wystarczy więc, że dane zdarzenie nastąpi podczas wykonywania pracy, niekoniecznie zaś w wyniku wykonywania określonej czynności pracowniczej, aby zostało uznane za wypadek przy pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się również wypadek, któremu pracownik uległ:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek został spowodowany postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań,
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe (art. 3 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Natomiast do uznania wypadku podczas wyjazdu integracyjnego za wypadek przy pracy decydujące znaczenie ma to, czy taki wyjazd zaliczamy do czasu pracy. Zaliczenie wyjazdu integracyjnego do czasu pracy jest kwestią sporną. Przepisy prawa pracy tego nie rozstrzygają. Należy więc przyjąć, że do czasu pracy trzeba wliczyć tylko obowiązkowe wyjazdy integracyjne. Jeśli zatem pracownik mógł odmówić wyjazdu, wówczas takiego wyjazdu nie traktujemy jako czasu pracy. Przy dobrowolnym wyjeździe pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy i nie jest w podróży służbowej. Pracownik przebywa bowiem w podróży służbowej, jeżeli ma do wykonania zadanie służbowe (art. 775 § 1 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracodawca organizuje wycieczkę dla pracowników. Wyjazd na nią jest dobrowolny. Wycieczka będzie się odbywała w dni wolne od pracy. Jeżeli pracownik podczas tej wycieczki będzie miał wypadek, to nie można go będzie uznać za wypadek przy pracy lub za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy. Pracownicy nie będą bowiem w podróży służbowej, a wyjazdu na wycieczkę nie można wliczyć w takiej sytuacji do czasu pracy.

Zorganizowany przez Państwa wyjazd integracyjny był obowiązkowy, dlatego należy go uznać za podróż służbową.

Problem wypadków podczas wyjazdów integracyjnych był często rozpatrywany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Sądy wydawały w tej kwestii sprzeczne orzeczenia. Z reguły jednak taki wypadek nie był traktowany jako wypadek przy pracy. Dopiero w wyroku z 8 października 1999 r. (II UKN 545/98, OSNP 2001/1/21) Sąd Najwyższy zmienił dominujący pogląd i jednoznacznie uznał, że „wypadek pracownika w czasie podróży służbowej biorącego udział w jej części rekreacyjnej podlega ochronie prawnej z art. 6 ust. 2 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych”. Sąd podkreślił jednak, że inaczej będzie, jeśli zachowanie pracownika było naganne i uzasadniało stwierdzenie, że doszło do zerwania związku z podróżą służbową. Przykładem zachowań zrywających związek z podróżą służbową jest np. spożywanie alkoholu czy narkotyków.

W związku z tym, że Państwa impreza integracyjna odbywała się podczas podróży służbowej, pracownik, który uległ wypadkowi, będzie mógł dochodzić roszczeń na podstawie ustawy wypadkowej. Z uwagi na to w pierwszej kolejności muszą Państwo niezwłocznie przystąpić do przeprowadzenia postępowania powypadkowego. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy związanym z powzięciem informacji o wypadku, jakiemu uległ pracownik, jest powołanie zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz ustalenia, czy wypadek pozostaje w związku z pracą. Obowiązujące przepisy nie dopuszczają sytuacji, w której pracodawca byłby zwolniony z tego obowiązku. Przesłanką takiego zwolnienia nie może nawet być oczywiste przyczynienie się pracownika do wypadku ani oczywisty brak związku wypadku z pracą.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Skórski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »