Kategorie

Opieka medyczna

Aleksandra Nowak
Głównym celem realizowanym przez służbę medycyny pracy jest zapewnienie ochrony zdrowia pracujących.

Ochrona zdrowia pracowników należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Zdrowie pracownika zapewnia sprawność i wydajność jego pracy, a to z kolei przekłada się bezpośrednio na działalność zakładu pracy, rytmiczny (bez opóźnień) przebieg procesów pracy oraz na terminowość w realizacji zadań.

Podstawowe obowiązki z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia wynikają nie tylko z przepisów Kodeksu pracy, lecz również z ustaw i rozporządzeń.

Ogólnie ujmując, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej obejmuje m.in.: przeprowadzenie badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), ocenianie i informowanie o ryzyku zawodowym występującym na stanowisku pracy, monitorowanie środowiska pracy pod kątem występowania czynników szkodliwych dla zdrowia, stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym. Obecnie pracodawcy mają coraz większą świadomość w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Właśnie dlatego nie ograniczają się tylko do zapewnienia pracownikom podstawowych usług medycznych, ale starają się otoczyć swoich pracowników szeroką opieką medyczną. Tak więc standardem stały się bezpłatne szczepienia ochronne (np. przeciwko grypie), diagnostyka czy wizyty u specjalistów.

Umowa z placówką medyczną

Aby zapewnić pracownikom właściwą opiekę medyczną, pracodawca ma obowiązek podpisać umowę z podstawową jednostką służby medycyny na świadczenie usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy dokonuje pracodawca, działając w porozumieniu z przedstawicielami pracowników. Decyzja w tej sprawie zależy tylko i wyłącznie od oceny oferty przedstawionej przez uprawnioną do tego typu działań placówkę.

Pracodawca, który dokona już wyboru, ma obowiązek sporządzić stosowną umowę, na podstawie której wybrana placówka będzie realizować zadania.

W umowie trzeba koniecznie określić:

• strony umowy oraz osoby objęte świadczeniami z tytułu umowy (np. pracownicy, osoby współpracujące stale z pracodawcą, emeryci - byli pracownicy),

Reklama

• zakres opieki zdrowotnej, który w odniesieniu do pracowników powinien obejmować co najmniej te rodzaje świadczeń, do których zapewnienia zleceniodawca jest obowiązany na podstawie Kodeksu pracy, niniejszej ustawy i przepisów wydanych na ich podstawie,

• warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: sposób rejestracji osób objętych umową, organizację udzielania świadczeń, tryb przekazywania zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy bądź nauki oraz sposób podania tych informacji do wiadomości zainteresowanych,

• sposób kontrolowania wykonywania postanowień umowy,

• obowiązki pracodawcy wobec placówki dotyczące:

- przekazywania informacji o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników,

- zapewnienia udziału w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy działającej na terenie zakładu pracy,

- zapewnienia możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków pracy,

- udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy, w części odnoszącej się do ochrony zdrowia,

• wysokość należności, sposób jej ustalania, terminy płatności oraz tryb rozliczeń finansowych,

• dopuszczalność zlecania osobom trzecim przez zleceniobiorcę niektórych obowiązków wynikających z umowy, zgodnie z art. 14,

• okres, na który została zawarta umowa, z tym że okres ten nie może być krótszy niż rok,

• sposób rozwiązywania umowy za wypowiedzeniem i przypadki stanowiące podstawę rozwiązywania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

• tryb rozstrzygania sporów związanych z realizacją i rozliczeniem finansowym umowy.

Koszty przeprowadzanych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej ze względu na warunki pracy, na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisach wydanych na jego podstawie, ponoszą pracodawcy. Do nich również należy finansowanie wybranych świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej, należących do zadań służby medycyny pracy.

Służba medycyny pracy

Reklama

W celu sprawowania ochrony zdrowia i profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi została utworzona służba medycyny pracy. Szczegółowe zasady funkcjonowania służby medycyny pracy w Polsce uregulowane są w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (DzU z 2004 r. nr 125, poz. 1317, zwanej dalej u.s.m.p.) oraz w ratyfikowanej przez Polskę 2 września 2004 r. Konwencji MOP nr 161 dotyczącej służby medycyny pracy (DzU z 2005 r. nr 34, poz. 300).

Zadania służby medycyny pracy powierzone zostały lekarzom, pielęgniarkom, psychologom i innym osobom, które posiadają niezbędne do wykonywania zadań tej służby kwalifikacje zawodowe. W praktyce są to najczęściej lekarze posiadający specjalizację z zakresu medycyny pracy, medycyny morskiej i tropikalnej medycyny przemysłowej, medycyny kolejowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej lub higieny pracy.

Zadania służby medycyny pracy realizują, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie, także jednostki badawczo-rozwojowe i jednostki organizacyjne uczelni medycznych prowadzące działalność w dziedzinie medycyny pracy.

Jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy są:

• jednostki podstawowe:

- zakłady opieki zdrowotnej tworzone i utrzymywane w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,

- jednostki organizacyjne zakładów opieki zdrowotnej wydzielone w celu realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,

- lekarze wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską lub wykonujący zawód w formie grupowej praktyki lekarskiej,

• wojewódzkie ośrodki medycyny pracy.

Szczegółowe zadania służby medycyny pracy uregulowane zostały w art. 6 u.s.m.p. Do zadań realizowanych przez służbę medycyny pracy należy m.in: sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie przez rozpoznawanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy, rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych, prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, zwłaszcza w przypadku występowania chorób zawodowych, inicjowanie i realizowanie zadań w zakresie promocji zdrowia, w tym profilaktycznych programów prozdrowotnych.

Przy wykonywaniu swoich zadań służba medycyny pracy ma współdziałać z pracodawcami i ich organizacjami, pracownikami i ich przedstawicielami, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi, lekarzami udzielającymi pracującym świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wszystkie osoby wykonujące zadania służby medycyny pracy przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania służby.

Aleksandra Nowak

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.