Kategorie

Czy inspektor pracy przeprowadzający kontrolę ma prawo zamknąć zakład pracy lub jego część?

Stefan Wiewiór
Inspektor bhp oświadczył pracownikom, że inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zamyka połowę zakładu pracy. W związku z tym pracodawca musi dokonać redukcji zatrudnienia o 50%. Cała załoga obawia się utraty pracy. Czy inspektor pracy mógł zamknąć zakład pracy, przez co połowa załogi straci pracę?

Jeżeli na terenie zakładu pracy są drastycznie łamane przepisy bhp, prawa pracownika i występuje bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika, okręgowy inspektor pracy może na wniosek inspektora pracy przeprowadzającego kontrolę zamknąć dany zakład pracy. Tak poważne decyzje wydawane są jedynie w przypadku, gdy stwierdzone w czasie kontroli naruszenia zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników i mają charakter trwały, tj. nie mogą być usunięte przez pracodawcę poprzez zastosowanie się do nakazów dotyczących jednostkowych uchybień wydanych przez inspektora pracy.

Należy mieć świadomość, że zdrowie i życie człowieka jest ważniejsze niż zachowanie zatrudnienia.

UZASADNIENIE

Reklama

W zakresie działania okręgowego inspektora pracy leży wydawanie decyzji w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego rodzaju (art. 11 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

Okręgowy inspektor pracy powyższą decyzję podejmuje po zapoznaniu się z dokumentacją kontrolną inspektora pracy, sporządzoną podczas kontroli przeprowadzonej na terenie zakładu pracy.

WAŻNE!

Nakaz zaprzestania prowadzenia działalności wykonywanej w pomieszczeniach zakładu pracy bądź w całym zakładzie pracy wydawany jest, gdy stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża życiu i zdrowiu pracowników świadczących pracę w tym miejscu.


Reklama

Powyższej decyzji nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdyż jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Decyzja ta wydawana jest w przypadku ujawnionych nieprawidłowości stwarzających realne i stałe zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników. Ponadto musi być stwierdzone, że dalsze utrzymywanie stanu niezgodnego z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w obiekcie powoduje stan zagrożenia dla przebywających tam osób (pracowników).

Inspektor pracy powyższą decyzję może podjąć, gdy na przykład obiekt nieprzystosowany jest do prowadzenia działalności produkcyjnej, w szczególności ze względu na zorganizowanie stanowisk pracy w budynku użytkowanym niezgodnie z pozwoleniem na użytkowanie bądź złym stanem technicznym pomieszczeń.

Z udokumentowanego w protokole z kontroli stanu faktycznego sporządzonego przez inspektora pracy musi wynikać, że wyczerpane zostały przesłanki uzasadniające nakazanie zaprzestania działalności. Oznacza to, że protokół z kontroli musi zawierać wszystkie stwierdzone nieprawidłowości tak, by okręgowy inspektor pracy, podejmując decyzję o zamknięciu zakładu pracy, nie miał żadnych wątpliwości co do konieczności jej podjęcia.

WAŻNE!

Zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji pracodawca ma prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji do Głównego Inspektora Pracy w Warszawie za pośrednictwem okręgowego inspektora pracy, który tę decyzję wydał, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

W 2007 r. w związku ze stwierdzeniem występowania trwałych zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, organy PIP wydały 27 decyzji nakazujących zaprzestania prowadzenia działalności przez zakład lub jego część bądź działalności określonego rodzaju.

W 2008 r. takich decyzji było już 42.

Wydanie powyższych decyzji spowodowane było przede wszystkim złym stanem obiektów, w których usytuowano pomieszczenia pracy (stwarzającym nawet zagrożenie katastrofą budowlaną), brakiem wentylacji w pomieszczeniach pracy oraz odciągów miejscowych (np. podczas prac spawalniczych). Podstawą do wydania ww. decyzji była również organizacja i wyposażenie stanowisk pracy naruszające podstawowe wymagania bhp, np. niedostosowanie maszyn do wymagań minimalnych (brak odpowiednich układów sterowania, brak osłon na elementach ruchomych, brak oświetlenia światłem dziennym).


PRZYKŁAD

W jednym z kontrolowanych zakładów pracy inspektor stwierdził, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie stwarzał zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników.

Teren zakładu miał nieutwardzoną nawierzchnię, rozjeżdżoną przez środki transportu, nierówną, bez odprowadzenia wód opadowych. Nie wyznaczono i nie oznakowano dróg transportowych i pól odkładczych.

Pomieszczenia pracy również nie odpowiadały elementarnym wymaganiom bhp. Jedno z pomieszczeń pracy miało ściany z folii, nie było ogrzewane, inne pomieszczenie pracy zorganizowano w namiocie o wysokości 2 m, bez oświetlenia naturalnego i ogrzewania. Kolejne pomieszczenie pracy zorganizowano pod wiatą drewnianą bez ogrzewania. Pracodawca użytkował maszyny bez wymaganej dokumentacji technicznej. Brak było także wymaganych pomieszczeń higienicznosanitarnych.

Pracodawca zobowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W omawianym przykładzie pracodawca nie zastosował się do nałożonego na niego przez ustawodawcę obowiązku.

Zgodnie z przyjętą procedurą inspektor pracy przeprowadzający kontrolę skierował wniosek o zaprzestanie działania części zakładu pracy do okręgowego inspektora pracy. We wniosku dokładnie opisał stwierdzone nieprawidłowości, motywując konieczność podjęcia decyzji stwierdzonym stanem faktycznym łącznie z pełnymi podstawami prawnymi stwierdzonych naruszeń.

Podczas kontroli ustalono, że pracodawca naruszył przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

obiektu budowlanego pomieszczenia pracy,

wentylacji pomieszczeń,

oświetlenia,

procesów pracy.

Okręgowy inspektor pracy, przychylając się do wniosku inspektora pracy przeprowadzającego kontrolę, wydał decyzję o zamknięciu zakładu pracy.

PODSTAWA PRAWNA

 • Art. 19 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 11 pkt 5 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (DzU nr 89, poz. 589),
 • Art. 207 § 2 pkt 1 i 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
 • Art. 108 § 1, art. 127 § 1 i 2; art. 129 § 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?