| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > BHP > Słownik > Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństo i higiena to pojęcie związane z ochroną zdrowia pracowników i zapewnieniem odpowiednich warunków pracy. 

Pracodawca ma obowiązek chronić życie i zdrowie pracowników oraz zapewnić im bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Powinność ta spoczywa na każdym pracodawcy.

Pracodawca jest obowiązany w szczególności

 • organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
 • zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
 • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 • informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą,
 • kierować na badania lekarskie,
 • zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych,
 • zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higienicznosanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej, a także zapewnić środki do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku,
 • zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie,
 • dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze,

W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy.

Obowiązki pracownika

Pracownik ma obowiązek dbać o swoje zdrowie, jak i o zdrowie innych osób, na które mają wpływ jego działania.Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych stanowi jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych. Nieprzestrzeganie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest odpowiedzialnością porządkową, a w niektórych przypadkach może spowodować rozwiązanie stosunku pracy.

Pracownik ma obowiązek:

 • znać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • brać udział w szkoleniach dotyczących bhp
 • wykonywać pracę w sposób zgodny z zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek
 • dbać o należyty stan urządzeń, narzędzi
 • dbać o należyty porządek i ład w miejsc pracy
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku lub zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Dębska

Prawnik i menadżer LexOmni.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »