| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > ZUS > Informacje ogólne > Jakie zadania ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

Jakie zadania ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych?

ZUS odpowiedzialny jest nie tylko za wypłacanie emerytur i rent. Ma on o wiele więcej zadań i obowiązków. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych szczegółowo określa jakie działania musi wykonywać Zakład Ubezpieczeń.

Zakres działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest regulowany ustawą z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulują go zwłaszcza art. 68 i 69 rzeczonej ustawy.

Ubezpieczenia społeczne

Podstawowe obowiązki ZUS-u związane są z ubezpieczeniami społecznymi. Ubezpieczenia społeczne to świadczenia gwarantowane przez państwo związane z osiągnięciem odpowiedniego wieku (wieku emerytalnego), niezdolnością do pracy, chorobą lub macierzyństwem a także z wypadkami przy pracy.

Zgodnie z przepisami przywołanej wyżej ustawy do zakresu działania Zakładu należy między innymi realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

Oznacza to w szczególności:

 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,
 • wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
 • prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
 • orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

Zobacz: Korygowanie nieprawidłowości w dokumentach zgłoszeniowych osób ubezpieczonych

Prewencja

Innym bardzo ważnym zadaniem Zakładu jest prewencja rentowa.

Przejawia się ona przede wszystkim w:

 • rehabilitacji leczniczej ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy, osób uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego, a także osób pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy;
 • badaniach i analizach przyczyn niezdolności do pracy;
 • innych działaniach prewencyjnych.

Inne zadania

Ustawa nakłada na ZUS również inne zadania. Realizacja tych zadań ma najczęściej charakter dodatkowy i pomocniczy wobec realizacji zadań związanych z ubezpieczeniami społecznymi i prewencją rentową.

Do innych zadań Zakładu ustawa zalicza:

 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego;
 • realizację umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych;
 • wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty;
 • dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego;
 • opracowywanie aktualnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych;
 • kontrolę orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy;
 • kontrolę wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi;
 • wydawanie Biuletynu Informacyjnego;
 • popularyzację wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.

Zobacz serwis: ZUS

Podsumowanie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma bardzo zróżnicowane zadania. Przede wszystkim jednak jest on odpowiedzialny za wypłatę emerytur i rent.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Jaki jest zakres działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Jaki jest zakres działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »