REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie typu S to podstawa, na której wykonywana jest praca sezonowa

Zielona Linia
Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia
Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec spoza UE/EOG/Szwajcarii będzie wykonywał w Polsce prace uznane za sezonowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zezwolenie na pracę sezonową (typu S) jest szczególnym rodzajem zezwolenia na pracę w Polsce. Od „standardowego” zezwolenia na pracę (typu A) odróżnia je przede wszystkim urząd, w którym pracodawca o nie wnioskuje, wysokość opłaty i okres, na jaki może być wydane. Co warto wiedzieć o zezwoleniu na pracę sezonową? Oto garść przydatnych informacji. 
rozwiń >

Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec spoza UE/EOG/Szwajcarii będzie wykonywał w Polsce prace uznane za sezonowe. Chodzi o pracę w ramach rodzajów działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z którymi przepisy prawa łączą wykonywanie pracy sezonowej. Są to działalności w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwaterowania i usług gastronomicznych. Określono je w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas działalności według PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. W dokumencie wymieniono 21 podklas w sekcji A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo oraz 3 podklasy w sekcji I: Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

REKLAMA

Autopromocja
Ważne

Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę uznaną za sezonową, nie może tego robić w ramach oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę typu A. 

Jedynie w przypadku obywateli Ukrainy dopuszczalne jest wykonywanie pracy sezonowej na podstawie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

Zezwolenie na pracę sezonową na tle innych 

Tym co odróżnia zezwolenie na pracę sezonową od innych rodzajów zezwoleń na pracę jest to, że uzyskuje się je w powiatowym urzędzie pracy, a nie w urzędzie wojewódzkim.

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy:

Art. 88n. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi”.

Kolejną cechą, która wyróżnia zezwolenie na pracę sezonową na tle innych dokumentów legalizujących zatrudnienie jest okres, przez który cudzoziemiec może wykonywać pracę. „Standardowe” zezwolenie typu A może być wydane na okres do 3 lat. W przypadku zezwolenia na pracę sezonową starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) może dokonać wpisu wniosku o wydanie takiego zezwolenia na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.  

Zezwolenie na pracę sezonową od zezwolenia na pracę typu A różni także wysokość opłaty, którą musi uiścić pracodawca ubiegający się o taki dokument. W przypadku zezwolenia na pracę typu A koszt to 50 zł, gdy cudzoziemiec ma wykonywać pracę do 3 miesięcy i 100 zł, gdy dłużej niż 3 miesiące. Opłata wnoszona przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową wynosi 30 zł.

Informacja starosty

W przypadku ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową, podobnie jak przy uzyskiwaniu zezwolenia na pracę typu A, potrzebna jest informacja starosty. Informacja starosty nie jednak jest wymagana przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę sezonową, jeżeli wniosek dotyczy cudzoziemca, który: 

  • jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy lub
  • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
  • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (żadna z przerw w pobycie nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy).

Legalny pobyt

Aby cudzoziemiec z kraju trzeciego był uprawniony do pracy w Polsce, powinien mieć dokument, który legalizuje jego pobyt. Zasada, od której są wyjątki, brzmi: legalna praca = legalny pobyt + zezwolenie na pracę

Jeżeli chodzi o wizy wydawane w celu wykonywania pracy sezonowej, są one oznaczone symbolem „05b”. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemiec może wykonywać pracę sezonową wyłącznie na takiej wizie. Może to robić na każdej innej, z wyjątkiem wiz wydanych w celu turystycznym („01”) i w celu korzystania z ochrony czasowej („20”).

Prace sezonowe, w ramach zezwolenia na pracę sezonową, może wykonywać również cudzoziemiec, który ma inny niż wiza tytuł pobytowy, np. przebywa w RP na ruchu bezwizowym, ma zezwolenie na pobyt czasowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prace sezonowe, ale nie tylko

Zaletą zezwolenia na pracę sezonową jest to, że nie określa się w nim stanowiska ani rodzaju pracy. Pracodawca może zatem powierzać cudzoziemcowi każdą pracę uznaną przez prawo za sezonową, która występuje w jego firmie, w ramach podklas PKD wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatkowo, pracodawca może powierzyć cudzoziemcowi pracę inną niż sezonowa. Muszą być jednak spełnione łącznie następujące warunki:

  • cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Ukrainy;
  • okres wykonywania innej pracy nie przekracza łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia;
  • podmiot powierzający pracę wypłaca cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż określone w wydanym dla niego zezwoleniu;
  • cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Praca w oczekiwaniu na zezwolenie

Ważnym ułatwieniem dla pracodawców, którzy uzyskali zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia do ewidencji wniosków dla cudzoziemców, którzy zamierzają przyjechać do Polski, jest to, że pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu uważa się za legalną, od dnia, w którym podmiot powierzający pracę przedstawił staroście kopię ważnego dokumentu pobytowego cudzoziemca oraz złożył oświadczenie o jego zgłoszeniu się w celu wykonywania pracy – do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zakwaterowanie cudzoziemca

Bardzo często pracodawcy, którzy zatrudniają cudzoziemców w ramach zezwolenia na pracę sezonową, oferują zakwaterowanie pracownikom. W związku z tym pojawia się obowiązek zawarcia umowy najmu. 

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy czytamy:

„Jeżeli (pomimo braku takiego prawnego obowiązku) pracodawca zapewnia zakwaterowanie cudzoziemcowi wykonującemu pracę sezonową, to wówczas pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z cudzoziemcem odrębną umowę w formie pisemnej określającą warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej. Powinna to być oddzielna umowa od umowy o pracę lub cywilnoprawnej, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę. Przed podpisaniem umowy najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej pracodawca ma obowiązek przedstawić cudzoziemcowi tłumaczenie tej umowy na język dla niego zrozumiały. Niedopełnienie obowiązku zawarcia z cudzoziemcem na piśmie odrębnej umowy najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej bądź obowiązku przedstawienia cudzoziemcowi przed podpisaniem tej umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 200 zł do 2000 zł. Ponadto czynsz najmu kwatery mieszkalnej nie może być potrącany z wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość automatycznego potrącenia czynszu z jego wynagrodzenia są nieważne”.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: Zielona Linia

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przynajmniej 4650 zł płacy minimalnej w 2025 roku (postulat wszystkich związkowców). Czy rząd ustąpi?

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

Będzie zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ile wyniosą świadczenia zależne od płacy minimalnej?

Minimalne wynagrodzenie za pracę zmieni się od 1 stycznia 2025 r. Wraz z minimalną płacą zmieni się także wysokość świadczeń powiązanych z minimalnym wynagrodzeniem. Jakie to świadczenia? Ile wyniosą?

Odpowiedzialność pracodawcy za pogorszenie stanu zdrowia pracowników w czasie upału. Jaka jest, czy polisa ochroni

Jeżeli pracownik zasłabnie lub dozna udaru słonecznego lub cieplnego w czasie pracy, pracodawca naraża się na ewentualne roszczenie z żądaniem wypłaty odszkodowania. Przed tego rodzaju finansowymi konsekwencjami upałów firmy mogą się ubezpieczyć. Słuzy do tego polisa OC pracodawcy.

REKLAMA

Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co robić?

Dlaczego pracownicy niezadowoleni z pracy wciąż w niej tkwią? Zmiana pracy nie zawsze jest możliwa. Co można zrobić, aby podnieść swoją atrakcyjność na rynku pracy? Jak rozwijać kompetencje i szkolić się u dotychczasowego pracodawcy? Dlaczego tak mało pracowników decyduje się na rozmowę o podwyżce wynagrodzenia? Oto wskazówki eksperta rynku pracy, Mateusza Żydka.

Świadczenie urlopowe w szkołach. Czy powinno uwzględniać kryterium socjalne?

Do 31 sierpnia 2024 r. nauczyciele powinni otrzymać świadczenia urlopowe. Świadczenie, wypłacane wszystkim nauczycielom, jest finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy powinny uwzględniać kryterium socjalne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Więcej osób uzyska prawo do świadczenia

1 września 2024 r. więcej osób uzyska prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jakie warunki należy spełniać, żeby nabyć prawo do tego świadczenia?

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto ma prawo do nowej emerytury? Kiedy można złożyć wniosek?

1 września 2024 r. wejdą w życie zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Więcej osób będzie mogło skorzystać z wcześniejszej emerytury dla nauczycieli. Kiedy można złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

REKLAMA

Czy 14 lipca to niedziela handlowa?

Czy w lipcu jest jakaś niedziela handlowa? Czy w tym miesiącu możemy zaplanować zakupy na niedzielę? 

Zmiana zasad obliczania stażu pracy. Jak to wpłynie na uprawnienia pracownika [przykłady]

Na podstawie stażu pracy ustalane są przysługujące pracownikowi uprawnienia, takie jak wymiar urlopu wypoczynkowego czy okres wypowiedzenia. Jeżeli do stażu pracy będą wliczane także inne okresy, np. prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, sposób ustalania uprawnień pracowniczych radykalnie się zmieni.

REKLAMA