Kategorie

Tworzenie miejsc pracy - budżet UE na 2016 r.

Tworzenie miejsc pracy - budżet UE na 2016 r. / Fot. Fotolia
Tworzenie miejsc pracy - budżet UE na 2016 r. / Fot. Fotolia
ShutterStock
Projekt budżetu Unii Europejskiej na 2016 r. zwraca szczególną uwagę m.in. na tworzenie miejsc pracy. Dnia 27 maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła dokument, zgodnie z którym budżet na przyszły rok wyniesie 143,5 mld euro.

Komisja przedstawia projekt budżetu UE na rok 2016: zwraca się w nim szczególną uwagę na tworzenie miejsc pracy, wzrost gospodarczy, migrację oraz działania na skalę światową

Reklama

Komisja przedstawiła dzisiaj projekt budżetu UE na 2016 rok – wynosi on 143,5 mld euro w środkach na płatności, które będą wspierały ożywienie gospodarki europejskiej i poprawę warunków życia w Europie i poza nią. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje mające na celu rozwój innowacyjności i tworzenie miejsc pracy, jak również wspierające konwergencję wśród państw członkowskich oraz bardziej sprawne działanie w zakresie migracji i dalsze wzmacnianie roli UE jako partnera na arenie międzynarodowej. W przedstawionym projekcie uwzględniono również wkłady na Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), który stanowi główny element planu inwestycyjnego dla Europy. Dzisiejszy projekt zostanie przesłany do Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich UE, które wspólnie zadecydują o ostatecznej wersji budżetu.

Wiceprzewodnicząca Kristalina Georgiewa, odpowiedzialna za budżet i zasoby ludzkie, powiedziała: „W obecnej sytuacji gospodarczej mądre wykorzystywanie pieniędzy płatników ma większe znaczenie niż kiedykolwiek w przeszłości.W budżecie na 2016 r. wspieramy ożywienie gospodarcze za pośrednictwem inwestycji na wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy, przy czym wspomagamy również zarządzanie wyzwaniami zewnętrznymi takimi jak migracja. Odpowiadamy na najbardziej palące potrzeby, które pojawiły się w Europie i dążymy do osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów”.

Redakcja poleca produkt: Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny poradnik

Nowe miejsca pracy, wzrost gospodarczy i inwestycje

Główne elementy projektu budżetu UE na 2016 przedstawiono poniżej.

Wykorzystanie prawie połowy budżetu (66,58 mld euro) na cele związane z ożywieniem wzrostu gospodarczego, tworzeniem miejsc pracy i zwiększaniem konkurencyjności.

Wspieranie politycznych priorytetów Komisji Europejskiej, na przykład unii energetycznej i jednolitego rynku cyfrowego, za pośrednictwem programów takich jak instrument „Łącząc Europę” (1,67 mld euro w 2016 r.).

1,8 mld euro (30 proc. więcej niż w 2015 r.) przeznaczonych na Erasmus+, europejski program w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, co pomoże ponad 4 mln osobom wyjechać do pracy i na studia na obszarze całej Unii Europejskiej w latach 2014–2020.

Zadaj pytanie na FORUM

Zwiększanie konkurencyjności dzięki badaniom naukowym i innowacyjności w ramach programów takich jak „Horyzont 2020” (10 mld euro w 2016 r., czyli o 11,6 proc. więcej niż w 2015 r.).
2 mld euro w środkach na zobowiązania oraz 500 mln euro w środkach na płatności na fundusz gwarancyjny EFIS, aby wykreować w Europie inwestycje o wartości 315 mld euro. Rozporządzenie w sprawie EFIS (w tym aspekty budżetowe nowej struktury inwestycyjnej) jest przedmiotem toczących się obecnie negocjacji między Parlamentem Europejskim a państwami członkowskimi.
Ogółem 42,86 mld euro przeznaczonych na sektor rolniczy.

Sprostanie nowym wyzwaniom - w Europie i poza nią

Reklama

Zwiększy się pula środków przeznaczonych na rozwiązywanie problemów związanych z migracją. W budżecie przewiduje się wsparcie dla Europejskiego programu w dziedzinie migracji – przedstawionego wcześniej w tym miesiącu – poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na operacje Tryton i Posejdon, zwiększenie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla państw członkowskich położonych na granicach zewnętrznych Unii, finansowanie ogólnoeuropejskiego systemu przesiedleń oraz wzmocnienie agencji takich jak Frontex i Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO). W 2016 r. 833 mln euro zostanie przeznaczonych na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF); są to dwa główne źródła finansowania działań w ramach unijnej polityki migracji i bezpieczeństwa.

W budżecie UE uwzględniono również najnowsze wydarzenia w sąsiedztwie Europy i poza nią. 9,5 mld euro (+28,5 proc.) przeznaczono na wsparcie zdolności UE do reagowania w sytuacjach, w których dochodzi do kryzysów zewnętrznych, takich jak na Ukrainie i w Syrii, oraz do zapewnienia pomocy humanitarnej dla jednostek, które jej potrzebują. Podwyższeniu ulegną środki przeznaczone na Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) oraz Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) o odpowiednio 2,1 mld euro (+34 proc.) i 2,7 mld euro (+27 proc.).

Środki z urzędu pracy na nowe stanowisko pracy krok po kroku

Kontekst

W projekcie budżetu UE do każdego programu objętego finansowaniem przypisane są dwie kwoty, czyli środki na zobowiązania i płatności. „Środki na zobowiązania” obejmują finansowanie, do którego można się zobowiązać w umowach w danym roku, natomiast „środki na płatności” dotyczą środków rzeczywiście wydatkowanych. W projekcie budżetu na 2016 r. środki na zobowiązania wynoszą 153,5 mld euro (o 5,3 proc. mniej niż w 2015 r.), a środki na płatności – 143,5 mld euro (o 1,6 proc. więcej niż w 2015 r.). Oznacza to, że wysokość środków na płatności w ujęciu realnym utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie co w 2015 r. Płatności obejmują środki potrzebne do uregulowania zaległości wynikających z nierozliczonych płatności z poprzedniego okresu programowania budżetowego, które na koniec 2014 r. osiągnęły 24,7 mld euro.

Budżet UE wynosi w przybliżeniu 1 proc. PKB UE, ale dzięki efektowi mnożnikowemu i ukierunkowaniu na wyniki odgrywa istotną rolę. Na przykład w latach 2007–2013, średni wzrost PKB w wyniku realizacji polityki spójności został oszacowany na Łotwie na 2,1 proc. rocznie, na Litwie na 1,8 proc. rocznie, a w Polsce na 1,7 proc. rocznie.

Projekt budżetu UE na 2016 r. (w mln euro):

Środki wg działów

PB 2016 (zmiana nominalna w ujęciu procentowym w porównaniu z 2015 r.)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu

69 440,1 (-10,9 %)

66 578,2 (-0,4 %)

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

18 618,4 (6,1%)

17 518,1 (11,4%)

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

50 821,7 (-15,9%)

49 060,1 (-4,0%)

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

63 104,4 (-1,2%)

55 865,9 (-0,2%)

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

42 867,6 (-1,4%)

42 859,3 (-1,4%)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

2 514,0 (9,7 %)

2 259,0 (17,1%)

4. Globalny wymiar Europy

8 881,7 (5,6%)

9 539,2 (28,5%)

5. Administracja

8 908,7 (2,9%)

8 910,2 (2,9%)

Inne szczególne instrumenty*

524,6 (-9,8%)

389,0 (-7,0 %)

Środki ogółem

153 529,5 (-5,2%)

143 541,5 (1,6%)

W % DNB UE-28

1,04%

0,98 %

Uwaga: * Inne szczególne instrumenty obejmują: rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). W celu obliczenia marginesu poniżej pułapu środków założono, że odpowiednie środki nie są ujęte w wieloletnich ramach finansowych.

Źródło: europa.eu

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?