| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > ZUS przeprowadzi postępowanie powypadkowe osób zatrudnionych na umowę uaktywniającą

ZUS przeprowadzi postępowanie powypadkowe osób zatrudnionych na umowę uaktywniającą

Rozszerzony został krąg podmiotów osób zaliczanych do prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, w stosunku do których - zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych - postępowanie powypadkowe przeprowadza ZUS, o osoby wykonujące pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zdarzenie uznaje się za wypadek przy pracy na podstawie ustalenia jego okoliczności i przyczyn m.in. przez wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, a także przez zebranie informacji dotyczących wypadku od świadków tego zdarzenia. Do karty wypadku dołącza się zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku, a także inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku, inne dowody dotyczące wypadku uznane za niezbędne do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, a także uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w karcie wypadku zgłoszone przez poszkodowanego lub uprawnionego członka rodziny. Kartę wypadku sporządza się w 3 egzemplarzach: pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny, drugi pozostaje w podmiocie ustalającym okoliczności i przyczyny wypadku, trzeci jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy.

W nowym załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wzór karty wypadku, w lewym górnym rogu należy podać nazwę i adres podmiotu sporządzającego kartę wypadku lub przystawić pieczątkę (jeśli ww. podmiot ją posiada). W części II „Dane identyfikacyjne poszkodowanego” w pkt 2 usunięte zostało miejsce dotychczas przeznaczone na wpisanie numeru NIP, a w pkt 5 uaktualniono podstawę prawną. W części III „Informacje o wypadku” pkt 2 został rozszerzony o informacje o skutkach wypadku, tj. o rodzaju i umiejscowieniu urazu. Jest to niezbędne do prawidłowej kwalifikacji zdarzenia, a także w celu ujednolicenia ustalania okoliczności i przyczyn wypadków dotyczących pracowników i osób podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu z innego tytułu. W pkt 4 należy wpisać odpowiedni punkt ust. 3 art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także uzasadnić i wskazać dowody, jeżeli zdarzenia nie uznano za wypadek przy pracy. Pozostałe zmiany mają charakter uaktualniający.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz.U. z 2012 r. poz. 909)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »