| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wiadomości > Odpowiedzialność materialna pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Odpowiedzialność materialna pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.

Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę i tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Ciężar udowodnienia winy pracownika spoczywa na pracodawcy, który musi wykazać:

  • okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika oraz
  • wysokość powstałej szkody.

Jak zachować dyscyplinę w zakładzie pracy - uprawnienia pracodawcy >>

Istnieją jednak ograniczenia odpowiedzialności pracownika. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wtedy, gdy pracodawca lub inna osoba przyczyniły się do jej powstania albo zwiększenia. Oczywiście odpowiedzialność nie zachodzi w zakresie przyczynienia się tych osób do szkody. Pracownik nie ponosi również ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, a w szczególności nie odpowiada za szkodę wynikłą w związku z działaniem w granicach dopuszczalnego ryzyka.

Inaczej sprawa się ma, gdy szkody wyrządziło kilku pracowników. W razie wyrządzenia pracodawcy szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody stosownie do przyczynienia się do niej i do stopnia winy. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie tego – odpowiadają oni w częściach równych. Natomiast odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty 3-miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Rozwiązanie umowy wypowiedzenia w razie nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika >>

Jeżeli naprawienie powstałej szkody następuje na podstawie ugody pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, wysokość odszkodowania może być obniżona, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, a w szczególności stopnia winy pracownika i jego stosunku do obowiązków pracowniczych. A w razie niewykonania ugody przez pracownika, podlega ona wykonaniu w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, po nadaniu jej klauzuli wykonalności przez sąd pracy. Ponadto sąd pracy może odmówić nadania tej klauzuli ugodzie, jeżeli ustali, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Jeżeli pracownik wyrządzi szkodę osobie trzeciej podczas wykonywania przez niego obowiązków pracowniczych, do naprawienia szkody jest zobowiązany wyłącznie pracodawca.

Od kiedy obowiązuje regulamin pracy >>

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Anna Marta Wilczkowska

Nowe Horyzonty®-Szkolenia dla Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »