reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Urlopy > Wychowawczy > Czym jest urlop wychowawczy?

Czym jest urlop wychowawczy?

Urlop wychowaw­czy jest udzielany na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

W prawie pracy

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5. roku życia. Do 6-miesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się wszystkie poprzednie okre­sy zatrudnienia.

Pracownik może skorzystać jeszcze dodatkowo z urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 mie­sięcy, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jeżeli z powodu stanu zdro­wia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnospraw­ności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Od 1 października 2013 r. 1 miesiąc urlopu wycho­wawczego jest przypisany wyłącznie do jednego z rodziców dziecka. Oznacza to, że tego 1 mie­siąca urlopu wychowawczego nie może wykorzy­stać drugi z rodziców. Od powyższej reguły prze­widziano jednak wyjątki. Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje wła­dza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ogranicze­niu lub zawieszeniu, a także gdy
  • dziecko pozostaje pod opieką jednego opie­kuna.

Zobacz również: Urlop wychowawczy i dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do urlopu wychowawczego mogą jedno­cześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Urlop wychowaw­czy jest udzielany na wniosek pracownika. Może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.

W wynagrodzeniach

W trakcie urlopu wychowawczego pracownik może podjąć zatrudnienie u dotychczasowego lub inne­go pracodawcy i otrzymywać z tego tytułu wyna­grodzenie.

W ubezpieczeniach

Składki emerytalne i rentowe za osoby przebywają­ce na urlopach wychowawczych rozliczają płatnicy składek. Są one natomiast finansowane z budże­tu państwa, pod warunkiem że osoba przebywa­jąca na urlopie wychowawczym nie ma ustalone­go prawa do emerytury lub renty albo nie posiada innych tytułów powodujących obowiązek oskładkowania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba przeby­wająca na urlopie wychowawczym zawarła umowę o dzieło z własnym

pracodawcą. W okresie wyko­nywania tej umowy nadal podlega ona ubezpiecze­niom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Podstawę wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym stanowi kwota przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia za pracę liczo­na z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpo­częcia urlopu wychowawczego. Kwota podstawy wymiaru nie może być:

reklama

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Źródło:

Encyklopedia kadrowego

Zdjęcia

Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy

ZFŚS 2020. Komentarz55.20 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama