Kategorie

Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej

Roman Dorawa
Jak ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej. / Fot. Fotolia
fot. Fotolia
Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Jak samodzielnie ustalić wysokość stopy procentowej składki wypadkowej?

Sprawdź: Jak ustalić stopę procentową składki wypadkowej od 1 kwietnia 2017 r.

Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej

Reklama

Płatnicy składek, którzy przez ostatnie 3 lata nie składali informacji ZUS IWA, muszą indywidualnie ustalić stopę procentową składki wypadkowej. Sposób ustalenia wysokości stopy procentowej zależy od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Dla płatników zgłaszających mniej niż 10 ubezpieczonych stopa procentowa składki jest zryczałtowana i wynosi w obecnym roku składkowym 1,80%.

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe stawki stóp procentowych składki wypadkowej. Niektórzy płatnicy powinni indywidualnie ustalić wysokość stawki na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Sposób jej ustalenia jest uzależniony od liczby osób zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego – w przeważającej większości ustalanej na podstawie danych z poprzedniego roku kalendarzowego. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe jest:

 1. wyliczana płatnikowi przez ZUS, jeśli płatnik złożył za 3 ostatnie, kolejne lata kalendarzowe informację ZUS IWA,
 2. ustalana samodzielnie przez płatnika w zryczałtowanej wysokości, jednakowej dla wszystkich płatników z tej grupy (w bieżącym roku składkowym wynosi 1,80% podstawy wymiaru składek),
 3. ustalana samodzielnie przez płatnika w wysokości, jaka została przypisana grupie działalności, do której należy płatnik ze względu na swój rodzaj przeważającej działalności według PKD.

Rekomendowany produkt: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

W pierwszym przypadku o wysokości tej stopy, ustalonej na dany rok składkowy na podstawie danych przekazanych w informacji ZUS IWA, płatnik jest zawiadamiany przez ZUS w terminie do 20 kwietnia danego roku (art. 28 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 ustawy wypadkowej).

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na rok składkowy, który trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.

Porozmawiaj o tym na FORUM

W drugim przypadku wysokość ta jest z góry ustalana jako 50% najwyższej stopy procentowej składki na to ubezpieczenie określonej na dany rok składkowy dla grup działalności, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. W roku składkowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2015 r. najwyższa stopa procentowa składki została ustalona dla grupy działalności Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego w wysokości 3,60%, co oznacza, że zryczałtowana wysokość stopy procentowej składki w tym okresie wynosi 1,80%. W takiej wysokości będą opłacali składkę płatnicy:

 • niewpisani do rejestru REGON oraz
 • wpisani do tego rejestru, ale którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych (art. 28 ust. 1 oraz art. 33 ust. 3 ustawy wypadkowej).

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązują nowe wysokości stóp procentowych składek dla grup działalności według PKD.

Trzeci sposób ustalenia obowiązującej wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dotyczy płatników, którzy zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ale nie składali informacji ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe (art. 33 ust. 1 ustawy wypadkowej). Wartość stopy procentowej jest ustalana przez tych płatników w wysokości określonej przepisami rozporządzenia dla grupy działalności, do której należą na podstawie swojego rodzaju przeważającej działalności według PKD. Wysokość stóp procentowych składek dla grup działalności według PKD określa bezpośrednio załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ustalenie liczby ubezpieczonych zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego

Na potrzeby ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe przyjmuje się, że płatnik należy do grupy działalności ze względu na swój rodzaj przeważającej działalności według PKD:

 • z jakim był on ujęty w rejestrze REGON na 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok składkowy (art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej) albo
 • z jakim został on ujęty w rejestrze REGON na dzień, od którego został zgłoszony w ZUS (jako płatnik na ubezpieczenie wypadkowe) – w przypadku nowo zgłaszanych płatników składek (art. 29 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 r.

Reklama

Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 15 czerwca 2012 r. Złożyła już informacje ZUS IWA za 2013 r. i 2014 r. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. spółka ustala zatem samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy ze względu na swój rodzaj działalności według PKD, z jakim była ujęta w rejestrze REGON na 31 grudnia 2014 r.

Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 3 lutego 2014 r. Nie składała więc jeszcze żadnej informacji ZUS IWA. Liczbę ubezpieczonych ustaliła jako średnią miesięczną z 11 miesięcy 2014 r. Wyniosła ona 16 ubezpieczonych. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. spółka ustala zatem samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy ze względu na swój rodzaj działalności według PKD, z jakim była ujęta w rejestrze REGON na 31 grudnia 2014 r.

Spółka jest zgłoszona jako płatnik składek od 8 stycznia 2015 r. Od tej daty jest równocześnie płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe. Liczbę ubezpieczonych, która wynosiła 15 osób, spółka ustaliła ze stycznia 2015 r., gdyż tylu ubezpieczonych podlegało w tym miesiącu zgłoszeniu do ubezpieczenia wypadkowego. Stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy trwający od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. spółka ustala zatem samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należy ze względu na swój rodzaj działalności według PKD, z jakim była ujęta w rejestrze REGON na dzień zgłoszenia w ZUS. Tak ustaloną liczbę ubezpieczonych oraz przynależność do grupy działalności spółka brała również pod uwagę, określając wysokość tej stopy na okres od 8 stycznia do 31 marca 2015 r. Za okres do 31 marca 2015 r. spółka stosowała ustaloną dla swojej grupy działalności stopę procentową składki obowiązującą do tej daty.

Podstawa prawna:

 • art. 2 pkt 4, pkt 8 i pkt 10, art. 27–33 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 637
 • § 3 i załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków – j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 878; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 379
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?