Kategorie

Skutki zmiany siedziby pracodawcy

Agnieszka Zwolińska
Jeśli pracodawca, który nie ma miejsca prowadzenia działalności w Polsce, zatrudnia tu pracowników, może zawrzeć porozumienie dotyczące obowiązku opłaty składek. W tej sytuacji obowiązek ten będzie w imieniu pracodawcy wypełniany przez pracownika.

Zmiana siedziby pracodawcy, uwzględniając art. 41 k.c., dotyczy dwóch kategorii pracodawców – jednostek organizacyjnych, które mają osobowość prawną (np. prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) albo jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna). W efekcie dalsze uwagi nie będą dotyczyć pracodawców – osób fizycznych, gdyż ci nie posiadają siedziby, ale miejsce zamieszkania oraz – jeżeli są przedsiębiorcami – miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Określenie siedziby służy zidentyfikowaniu ww. pracodawców.

Wskazanie siedziby jest więc elementem koniecznym umowy (statutu) spółki (zob. np. art. 25 pkt 1 k.s.h. – spółka jawna, art. 157 § 1 pkt 1 k.s.h. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy art. 304 § 1 pkt 1 k.s.h. – spółka akcyjna).

Zakład czy oddział - kto jest pracodawcą >>

Oznacza to, że zmiana siedziby będzie wymagała zmiany umowy (statutu) spółki, a w konsekwencji również zgłoszenia tej zmiany do sądu rejestrowego oraz innych organów administracyjnych (urząd skarbowy, ZUS, GUS).

Reklama

Szczególne konsekwencje dla istnienia pracodawcy ma przeniesienie jego siedziby spółki za granicę. Uchwała wspólników o przeniesieniu siedziby spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za granicę jest przyczyną rozwiązania spółki (art. 270 pkt 2 k.s.h.). Podobne skutki ma uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (art. 459 pkt 2 k.s.h.). Wynika z tego, że następstwem przeniesienia siedziby spółki za granicę jest utrata przez nią bytu prawnego. Oczywiście nie można wykluczyć, że po rozwiązaniu spółki na skutek przeniesienia siedziby za granicę dotychczasową jej działalność będzie kontynuować podmiot utworzony za granicą.

Jeżeli chodzi o prawnopracownicze konsekwencje zamiany siedziby pracodawcy, trzeba zatem odróżnić zmianę siedziby pracodawcy w ramach terytorium Polski – a więc nieprowadzącą do rozwiązania spółki – od przeniesienia siedziby pracodawcy za granicę.

Przeniesienie siedziby w kraju

Ze zmianą siedziby w ramach terytorium Polski wiąże się potrzeba zaktualizowania treści umowy. Wniosek taki wynika z art. 29 § 1 k.p., który mówi m.in., że umowa o pracę powinna określać strony umowy. Ze względu na fakt, że siedziba pracodawcy to element pozwalający go zidentyfikować, jej zmiana wymaga zmiany umowy o pracę w zakresie określenia stron umowy.

Ponadto ze zmianą siedziby pracodawcy wiąże się również konieczność uaktualnienia danych pracodawcy w rejestrze REGON, zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego oraz uaktualnienia danych płatnika składek. W przypadku przedsiębiorców wpisanych do KRS wnioski o uaktualnienie danych w wyżej podanych rejestrach składa się wraz z wnioskiem do sądu rejestrowego o dokonanie wpisu w rejestrze KRS, chyba że wnioskodawca składa wniosek w formie elektronicznej (art. 19b ust. 1–1c ustawy o KRS).


Wniosek o zmianę danych powinien być złożony nie później niż 7 dni od zajścia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy o KRS). Takim przepisem szczególnym jest np. art. 256 § 3 k.s.h. w zw. z art. 169 k.s.h. przewidujący 6-miesięczny termin na zgłoszenie zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego czy art. 430 § 2 k.s.h. przewidujący 3-miesieczny termin na zgłoszenie zmian statutu spółki akcyjnej (a jak wspomniałam wyżej zmiana siedziby spółki wymaga zmiany umowy/statutu spółki).

WAŻNE!

Skutkiem zmiany siedziby może być również zmiana właściwości miejscowej organów administracyjnych.

Przy zmianie siedziby pracodawcy należy także pamiętać o art. 209 § 2 w zw. z art. 209 § 1 k.p. Zmiana siedziby może bowiem wiązać się ze zmianą miejsca bądź zakresu terytorialnego działalności prowadzonej przez pracodawcę. W takiej sytuacji zgodnie z powołanym przepisem pracodawca ma obowiązek poinformować o zmianie miejsca lub zakresu prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dokonania tej zmiany właściwego okręgowego inspektora pracy oraz właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Przeniesienie siedziby za granicę

Przeniesienie siedziby pracodawcy za granicę skutkuje utratą bytu prawnego pracodawcy będącego spółką prawa handlowego. Jeżeli dotychczasowa działalność takiego pracodawcy będzie kontynuowana przez podmiot posiadający siedzibę za granicą – to prawdopodobnie dojdzie do przejścia zakładu pracy. Z przejściem zakładu pracy wiążą się natomiast obowiązki informacyjne pracodawców (dotychczasowego i nowego) wobec zatrudnianych przez nich pracowników, które powinny być wykonane w terminie 30 dni przed przewidywanym terminem przejścia – zob. art. 231 § 3 k.p. oraz art. 261 ustawy o związkach zawodowych. Nowy pracodawca wraz z przejęciem pracowników zatrudnionych w Polsce stanie się dla nich pracodawcą. W efekcie będą ciążyć na nim obowiązki płatnika składek w zakresie pracowników wykonujących pracę w Polsce. Zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 883/2004 pracownicy ci będą bowiem podlegać ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. W związku z tym nowy pracodawca powinien zgłosić ich do ubezpieczenia w Polsce. Dla pracodawców niemających siedziby ani przedstawicielstwa w Polsce, a zatrudniających tu pracowników właściwym jest I Oddział ZUS w Warszawie.

Obowiązki informacyjne przy przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę >>

Reklama

Zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia nr 987/2009 pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim UE, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że obowiązek zapłacenia składek będzie w imieniu pracodawcy wypełniany przez pracownika.

Oczywiście również w przypadku przeniesienia siedziby za granicę istnieje konieczność aktualizacji umowy o pracę w zakresie określenia jej stron. Należy jednak podkreślić, że od tej zmiany nie zależy skuteczność przejścia zakładu pracy.

Podstawa prawna:

 • art. 231 § 3, art. 29 § 1, art. 209 Kodeksu pracy,
 • art. 41 Kodeksu cywilnego,
 • art. 25 pkt 1, art. 157 § 1 pkt 1, art. 169, art. 256 § 3, art. 270 pkt 2, art. 304 § 1 pkt 1, art. 430 § 2, art. 459 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 • art. 19b ust. 1–1c, art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DzU z 2007 r. nr 168, poz. 1186 ze zm.),
 • art. 261 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.),
 • art. 11 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE L 166 z 30.04.2004 r., s. 1, DzUrz UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 5, t. 5, s. 72),
 • art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (DzUrz UE L 284 z 30.10.2009 r., s. 1).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.