Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zostać członkiem związku zawodowego

Magdalena Kasprzak
Radca prawny, doktor nauk prawnych. Pracowała w Departamencie Prawnym Głównego Inspektoratu Pracy, autorka licznych publikacji w wiodących polskich wydawnictwach prawniczych. Doradca prawny w kancelariach prawnych, wykładowca akademicki, prezes zarządu ANTERIS Fundacji Pomocy Prawnej
Członkiem związku zawodowego może zostać każdy pracownik po złożeniu odpowiedniej deklaracji. Jednak uchwała o przyjęciu w poczet związkowców jest poprzedzona oceną pracownika, w szczególności dotyczącą przestrzegania przez niego zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na podstawie art. 2 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (zwana dalej ustawą) mają pracownicy bez względu na podstawę nawiązanego stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

WAŻNE!
Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania poza nim albo wykonywania funkcji związkowej. W szczególności nie może to być warunkiem nawiązania stosunku pracy i pozostawania w zatrudnieniu oraz awansowania pracownika (art. 3 ustawy).

Przepisy ustawy o związkach zawodowych oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych nie regulują trybu i zasad przyjmowania członków do związku zawodowego. W tej sprawie art. 13 pkt 5 ustawy odsyła do statutu związkowego. To on określa strukturę organizacyjną związków, jak również zasady i cel ich działania. W statucie wskazuje się m.in. zasady członkostwa oraz sprawowania funkcji związkowych. Podstawą do stanowienia reguł przyjmowania nowych członków mogą być także uchwały statutowych organów związkowych.

Czy bez konsultacji ze związkami zawodowymi można zmienić postanowienie regulaminu pracy >>

Przyjmowanie nowych członków związku

Tryb przyjmowania nowych członków do związku zawodowego przeważnie rozpoczyna się od złożenia pisemnej deklaracji członkostwa przez kandydata. W deklaracji poza danymi osobistymi podaje się również informacje dotyczące wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska. W zależności od stopnia szczegółowości deklaracji kandydat na członka związku może zostać zobowiązany np. do opisania przebiegu swojej pracy zawodowej. Często wymaga się również informacji o przynależności do stowarzyszeń lub innych organizacji.

WAŻNE!
W złożonej deklaracji kandydat na członka związku może zostać zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, że żaden inny związek zawodowy nie reprezentuje jego interesów.

Członkostwo w jednym związku zawodowym nie zawsze musi wykluczać możliwość przynależności do innej organizacji związkowej.

Wypełniona deklaracja może zostać złożona osobiście w siedzibie związku lub wysłana pocztą. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu jej przekazania władzom związku powinny być określone w statucie.

Kolejnym krokiem jest rozpatrzenie kandydatury przez władze związku. Członkostwo nabywa się w drodze uchwały zarządu związku. Przeważnie zarząd związku decyzje w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia nowego członka podejmuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia deklaracji przez kandydata na członka. Oczywiście zapisy statutu związku mogą przewidywać inny termin na podjęcie takiej decyzji.

Przykład
Pracownik chciał wstąpić do związku zawodowego działającego w jego zakładzie pracy, spotkał się jednak z decyzją odmowną. Nie otrzymał w związku z tym żadnej odpowiedzi w formie pisemnej.
Takie zachowanie związków zawodowych należy uznać za prawidłowe, gdyż przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku, chociaż większość organizacji związkowych o takiej decyzji informuje kandydata właśnie na piśmie. Co więcej, przyjmuje się, że decyzja odmowna powinna być uzasadniona. W przypadku braku zapisu w statucie potwierdzającego taką właśnie formę odmowy przyjęcia do grona członków związku można przyjąć, że może być ona dokonana również ustnie.


Zarząd związku, podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia w poczet członków związku nowego pracownika, ocenia w szczególności jego postawę pracowniczą, przestrzeganie zasad współżycia społecznego i etyki zawodowej.

Przykład
Nowo zatrudniony pracownik złożył podanie o przyjęcie go w struktury związków zawodowych działających przy zakładzie pracy. W pisemnej odpowiedzi otrzymał decyzję odmowną ze względu na niespełnienie podstawowych warunków, jakie muszą spełniać członkowie związku. Taki pracownik w pierwszej kolejności po otrzymaniu decyzji powinien zapoznać się ze statutem i ustalić, czy:

 • spełnia określone w nim wymogi do przyjęcia w poczet członków,
 • statut przewiduje możliwość odwołania od decyzji odmawiającej przyjęcia do grona członków związku.

W przypadku gdy te warunki są spełnione, może skorzystać z drogi odwoławczej. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do związku może bowiem przysługiwać prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania, w terminie np. nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej doręczenia. Walne zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, a jego decyzja jest ostateczna.

Dowodem przynależności do związku może być ważna legitymacja związkowa wydana przez zarząd związku.

Obowiązki członka związku

Poza wieloma uprawnieniami członek związku zobowiązany jest również do przestrzegania postanowień statutu związku w zakresie swoich zobowiązań względem organizacji, do której przynależy.

Czy można przyznawać świadczenia socjalne bez zgody związków zawodowych >>

Członek związku ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał organów związku,
 • uczestniczyć w życiu związku i regularnie płacić składki członkowskie, jeśli obowiązek ich uiszczania został przyjęty uchwałą walnego zebrania związku,
 • uczestniczyć w działaniach podejmowanych przez związek,
 • przestrzegać zasad wzajemnego poszanowania i pomocy – w życiu związkowym oraz na stanowisku pracy,
 • przestrzegać zasad etyki zawodowej oraz zasad współżycia społecznego.

Opłacanie składek na związek jest niekwestionowanym obowiązkiem każdego członka. Nie należy zapominać, że składki członkowskie składają się na majątek związku. Stawka składki powinna być określona w statucie, może ona wynosić miesięcznie np. 0,5% wysokości wynagrodzenia brutto pracujących członków związku lub może zostać określona kwotowo. Terminowe opłacanie składek jest warunkiem bycia pełnoprawnym członkiem związku zawodowego.

Coraz częściej można spotkać deklaracje opłacania składek, które każdy z członków musi podpisać. Zawierają one zobowiązanie członka do co miesięcznego potrącania z jego wynagrodzenia składki związkowej na rzecz danego związku. Zobowiązanie takie powinno zawierać informacje dotyczące związku, na którego rzecz składka jest potrącana, wskazywać numer konta bankowego związku oraz wysokość składki. Deklaracja może również informować, że pracownik zezwala na dokonywanie takich potrąceń do czasu złożenia pisemnego odwołania tej decyzji.

Podstawa prawna:

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wysokość składek ZUS po zmianie formy opodatkowania za rok 2022
  Polski Ład po zmianach od 1 lipca stwarza podatnikom, którzy rozliczają się liniowo lub ryczałtem, możliwość zmiany formy opodatkowania za rok 2022. Jakie składki ZUS będą płacili jeśli zdecydują się na taki krok?
  Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego - jak obliczyć
  Każdy pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego. Za czas tej nieobecności przysługuje mu wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie normalnie pracował. W przypadku stałej pensji obliczenie jest proste. Problem pojawia się, gdy pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia. Zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (dalej: rozporządzenie urlopowe). Jak ustalić podstawę wymiaru i obliczyć wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego?
  Bezpieczeństwo osobiste pracowników socjalnych
  Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo. Mają więc prawo do szkoleń podnoszących poziom bezpieczeństwa osobistego, które omówimy w niniejszym artykule. Odpowiemy także na pytanie, czy pracownik socjalny może korzystać z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
  Czy pracownik może wykorzystać czas wolny za nadgodziny w następnym okresie rozliczeniowym
  Pracownik złożył wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny. Chce jednak wykorzystać czas wolny w przyszłym okresie rozliczeniowym. Czy pracodawca może udzielić wolne za nadgodziny w innym okresie rozliczeniowym?
  Czy przy zmianie wymiaru urlopu wypoczynkowego należy też zmienić informację o warunkach zatrudnienia
  Pracownikowi zmienił się wymiar przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. Czy w tej sytuacji należy zaktualizować wręczoną mu przy zatrudnieniu informację o warunkach zatrudnienia? Jeśli tak, to w jakim terminie należy to zrobić?
  Samopoczucie pracowników a reorganizacja pracy
  Ostatnia ewolucja modelu pracy wywołała znaczną rewolucję w jej organizacji. Jesteśmy w centrum nieplanowanej i nieoczekiwanej transformacji, która nie tylko zmienia podejście do niej, ale wprowadza też nowy model współpracy.
  Służba wojskowa sposobem na unikanie zwolnień z pracy
  Część zatrudnionych wykorzystuje nowe przepisy o służbie wojskowej, by zyskać ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Ułatwiają to nieprecyzyjne regulacje.
  Pracownicy skarżą się na upały
  Mnożą się skargi na pracę w upale. Niektórzy piszą, że pracują w „nagrzanych, blaszanych puszkach”
  Polacy popierają strajkujące grupy zawodowe. Aż 61% wierzy w skuteczność protestu. Wyniki badania
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 78% Polaków popiera strajki jako formę protestu w pracy. Jednocześnie 61% badanych wierzy w to, że strajki mogą być skuteczne.
  Obowiązki pracodawców w czasie upałów
  Skrócenie czasu pracy pracowników, wprowadzenie dodatkowych przerw w pracy, zapewnienie klimatyzacji w pomieszczeniach - to niektóre z działań, jakie powinien podjąć pracodawca w celu poprawienia warunków pracy w czasie upałów.
  Minister Maląg o kontroli trzeźwości pracowników
  Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapowiedziała: W Kodeksie pracy wprowadzamy rozwiązanie, które umożliwi pracodawcy zbadanie, czy pracownik jest trzeźwy, czy po spożyciu alkoholu lub innych środków.
  10 kroków do sukcesu w procesie rekrutacyjnym
  Czy wiesz, że proces rekrutacji zaczyna się na długo przed bezpośrednimi spotkaniami z kandydatami? Zanim do nich dojdzie menedżer podejmuje szereg działań we współpracy z rekruterem, których celem jest osiągnięcie pożądanego efektu: zatrudnienie osoby, która najlepiej odnajdzie się w zespole i poradzi sobie z zadaniami. Czy są wśród nich tak zwane „must have”? Odpowiedź jest prosta: oczywiście!
  Czy pracownikowi odchodzącemu na emeryturę przysługuje dofinansowanie do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą
  Nasz pracownik przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym do 23 maja 2022 r. Następnie od 24 maja do 31 maja 2022 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Jego umowa o pracę zostanie rozwiązana z 31 maja 2022 r. w związku z przejściem pracownika na emeryturę. Za niewykorzystany urlop firma wypłaci pracownikowi ekwiwalent. W firmie istnieje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego wypłacane są tzw. wczasy pod gruszą. Czy pracownik nie otrzyma tego świadczenia z uwagi na niewykorzystanie urlopu w wymiarze 14 kolejnych dni? - pyta Czytelnik z Radomia.
  Czy można powierzyć obowiązki nieobecnego pracownika osobie zatrudnionej na innym stanowisku
  Jesteśmy małą firmą zatrudniającą osoby na pojedynczych stanowiskach (jedna księgowa, jedna kadrowa, jeden magazynier itp.). Czy w przypadku urlopu magazyniera jego obowiązki można powierzyć osobie zatrudnionej na stanowisku kadrowej? Osoba ta kilka lat temu prowadziła magazyn w ramach dodatkowych obowiązków, za które otrzymywała dodatek specjalny. W tej chwili w jej zakresie obowiązków nie ma informacji o prowadzeniu magazynu.
  Najważniejsi są właściwi ludzie. Podejście systemowe w doborze kluczowych pracowników
  Dobór personelu to jeden z kluczowych procesów nie tylko w obszarze HR, ale przede wszystkim w budowaniu efektywności organizacji. Nie jest bowiem prawdą, że ludzie są najważniejsi w organizacji, prawdą jest, że najważniejsi są właściwi ludzie. W procesie rekrutacji zwraca się szczególną uwagę na kompetencje kandydatów, zakładając, że wysokie kompetencje oznaczają wysoką energię działania, a co za tym idzie – wysoką efektywność i skuteczność zawodową. Doświadczenia ostatnich lat funkcjonowania w środowiskach VUCA i BANI pokazują, że proces doboru oparty na kompetencjach staje się niewystarczający i często mało skuteczny w odnajdowaniu właściwych osób pasujących do roli w organizacji i kultury organizacyjnej.
  KRUS: 40. Międzynarodowe Kolokwium Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie
  Przewodnicząca Międzynarodowej Sekcji ISSA ds. Prewencji w Rolnictwie zaprasza do udziału w Kolokwium Sekcji w dniach 22-23 września 2022 r. w Rzymie.
  Praca zdalna – przepisy i technologia
  Jeszcze w te wakacje mogą wejść w życie przepisy dotyczące pracy zdalnej, na które pracodawcy czekają od początku pandemii. Jakie najważniejsze kwestie zostaną uregulowane i czy w dużym stopniu wpłyną na dotychczasowe zasady pracy zdalnej – opowiada Maciej Kabaciński, Szef Pionu HR firmy Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR.
  Migracja danych kadrowo-płacowych ze starego systemu do nowego
  Wraz z rozwojem firmy może pojawić się potrzeba przeniesienie się z dotychczas używanego oprogramowania kadrowo-płacowego na system bardziej zaawansowany i dający więcej możliwości automatyzacji procesów w obszarze kadr i płac. Co w takim przypadku z bazą pracowników i pozostałymi danymi zgromadzonymi w systemie często na przestrzeni wielu lat? Czy przeniesienie danych ze starego systemu do nowego jest możliwe?
  90 mln zł od ZUS na poprawę bezpieczeństwa pracy
  Trwa nabór wniosków w konkursie ZUS dla firm na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. Budżet konkursu wynosi 90 mln zł. Wnioski o dofinansowania można składać do 8 lipca – przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.
  Zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracownika
  Jedną z planowanych zmian w Kodeksie pracy jest umożliwienie pracodawcom prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Jakie rozwiązania zaproponował Rząd w projekcie ustawy?
  Osadzeni pracują
  "Prawie każdy osadzony, który może wykonywać pracę, na którego nie są nałożone kary i obostrzenia, pracuje" - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poziom zatrudnienia osadzonych osiągnął w ubiegłym tygodniu rekordowy poziom 88 proc.
  Dekada z PUE
  Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE) to pierwszy w Polsce e-urząd. Umożliwia dostęp online do wielu usług ZUS, jest źródłem informacji i daje możliwość samodzielnego tworzenia dokumentów.
  Analiza potrzeb pracowników jako baza pod wdrożenie nowego modelu pracy w firmie
  Komentarz Doroty Osieckiej, Partner w Colliers i Dyrektor platformy Colliers Define.
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!