| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Poprzednie tematy > Uprawnienia stażysty

Uprawnienia stażysty

Stażysta nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie przysługuje mu m.in. prawo do urlopu okolicznościowego.

Staż jest nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności praktycznych potrzebnych do pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą (art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Stażystą może zostać zarówno bezrobotny do ukończenia 25. roku życia, jak też bezrobotny, który w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończył 27. roku życia. (art. 53 ust. 1 i 2 ustawy).

Bezpieczeństwo pracy

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a starostą według programu określonego w umowie. Generalnie status stażysty jest całkowicie inny niż pracownika, jednak w pewnych przypadkach stażysta będzie traktowany jak pracownik. Dotyczy to choćby obowiązków ciążących na pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca, u którego bezrobotny odbywa staż, ma obowiązek na swój koszt zapewnić mu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników, przeszkolić go w zakresie bhp oraz przepisów przeciwpożarowych na zasadach przewidzianych dla pracowników, a także zapoznać z obowiązującym regulaminem pracy. Na zasadach przewidzianych dla pracowników bezrobotnemu należy przydzielić zarówno odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej, jak też zapewnić bezpłatne napoje i posiłki profilaktyczne (§ 7 ust. 1 rozporządzenia z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy).

Należy dodać, że przed skierowaniem bezrobotnego do odbycia stażu starosta może wysłać go na badania lekarskie mające na celu stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy. Koszty tych badań finansowane są z Funduszu Pracy.

Nadgodziny bez dodatku

Stażysta podlega kierownictwu pracodawcy na takich samych zasadach jak pozostali pracownicy zatrudnieni w zakładzie. Wykonuje swoje zadania w wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników zatrudnionych na tym samym stanowisku i obowiązują go wynikające z Kodeksu pracy normy czasu pracy. Pracodawca nie musi natomiast prowadzić dla stażysty ewidencji czasu pracy.

Skierowany na staż bezrobotny ma obowiązek przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy oraz stosować się do jego poleceń, jeśli nie są sprzeczne z prawem. Musi więc na polecenie pracodawcy pozostać w zakładzie pracy także po godzinach.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »