REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej

Służba przygotowawcza w służbie cywilnej/ Fot. Fotolia
Służba przygotowawcza w służbie cywilnej/ Fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Pojęcie służby przygotowawczej występuje w prze­pisach o pracownikach samorządowych oraz o służbie cywilnej. Jej celem jest przygotowanie do pracy osoby po raz pierwszy podejmującej zatrud­nienie odpowiednio w służbie cywilnej lub jednost­ce samorządu terytorialnego.

Definicja podstawowa służby

Obowiązki pełnione w określonych godzinach pracy w niektórych instytucjach.

Autopromocja

W prawie pracy

W stosunku służby pozostają najczęściej pracow­nicy służb mundurowych, np. policji, straży pożar­nej, wojska, służby więziennej. Są oni zatrudniani na podstawie mianowania.

Służba przygotowawcza

Przez osobę podejmującą pracę po raz pierwszy należy rozumieć:

 • w służbie cywilnej - osobę, która nie była wcześ­niej zatrudniona w służbie cywilnej na czas nie­określony albo nie była zatrudniona na czas określony 12 miesięcy i nie otrzymała pozytyw­nej pierwszej oceny albo nie jest osobą zatrud­nianą w służbie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (osoba zwol­niona z zawodowej służby wojskowej, pełnionej na stanowisku służbowym w MON lub tereno­wym organie administracji rządowej podległym MON, wskutek wypowiedzenia stosunku służbo­wego zawodowej służby wojskowej). Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej,
 • w samorządzie - osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach samorządowych na czas nieokreślony albo na czas określony dłuż­szy niż 6 miesięcy i nie odbyła służby przygoto­wawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wyni­kiem pozytywnym.

Służba przygotowawcza powinna obejmować:

 • szczegółowe poznanie zakresu, rodzaju spraw prowadzonych i załatwianych na stanowisku pracy pracownika oraz w komórce organizacyj­nej, a także sposobu prowadzenia dokumentacji,
 • przygotowanie pracownika do nabycia umiejęt­ności związanych z tworzeniem dokumentów, w szczególności pism, zaświadczeń, postano­wień, decyzji, zarządzeń, uchwał, oraz prowa­dzenia korespondencji,
 • zapoznanie pracownika zatrudnionego na stano­wisku pracy związanym ze współpracą z innymi urzędami (przede wszystkim z jednostką nad­rzędną) ze strukturą organizacyjną i zakresem spraw załatwianych w tych jednostkach.

Służba cywilna

Służbę cywilną tworzą pracownicy administracji rządowej. Korpus służby cywilnej tworzą pracow­nicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych w:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • urzędach ministrów i przewodniczących komite­tów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rzą­dowej,
 • urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administra­cji rządowej,
 • komendach, inspektoratach i innych jednost­kach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowni­ków powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej,
 • Biurze Nasiennictwa Leśnego,
 • jednostkach budżetowych obsługujących pań­stwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej.

Zadaj pytanie na FORUM

Korpus służby cywilnej tworzą także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy. W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 • jest obywatelem polskim (dyrektor generalny urzędu może jednak wskazać, za zgodą Szefa Służby Cywilnej, stanowiska, na których mogą być zatrudnieni obywatele UE lub innych państw),
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp­stwo skarbowe,
 • posiada kwalifikacje wymagane na dane stano­wisko pracy,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Służba medycyny pracy

Służba medycyny pracy sprawuje opiekę zdrowot­ną nad pracownikami. Zadania służby medycyny pracy wykonują: lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbęd­nych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby.

Służba medycyny pracy realizuje zadania z zakre­su:

 • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdro­wie, w szczególności przez:

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występu­jących w środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,

- współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowanie pra­codawców i pracujących o możliwości wystą­pienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,

- udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjo­logii i psychologii pracy,

 • sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:

- wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,

- orzecznictwo lekarskie do celów przewidzia­nych w Kodeksie pracy i w przepisach wyda­nych na jego podstawie,

- ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki, uwzględniającą stan zdro­wia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki,

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diag­nostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosun­ku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,

- wykonywanie szczepień ochronnych,

Autopromocja

- monitorowanie stanu zdrowia osób pracują­cych zaliczanych do grup szczególnego ryzy­ka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnospraw­nych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężar­nych,

- wykonywanie badań umożliwiających wczes­ną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą,

 • prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczni­czej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawo­dową,
 • organizowania i udzielania pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypad­kach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
 • inicjowania i realizowania promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów pro­zdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdro­wia pracujących,
 • inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomo­cy w ich realizacji, a w szczególności w zakresie:

- informowania pracowników o zasadach zmniej­szania ryzyka zawodowego,

- wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pra­cowników należących do grup szczególnego ryzyka,

- tworzenia warunków do prowadzenia rehabili­tacji zawodowej,

- wdrażania programów promocji zdrowia,

- organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej,

 • prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowni­ków, a zwłaszcza występowania chorób zawo­dowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy,
 • gromadzenia, przechowywania i przetwarza­nia informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych pro­filaktyczną opieką zdrowotną.

Dołącz do nas na Facebooku!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Encyklopedia kadrowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Składki ZUS przedsiębiorcy 2024. Duży ZUS i mały ZUS

  Składki ZUS przedsiębiorcy w 2024 roku. W związku z zapowiadanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 12,8 proc., zwiększą się również składki płacone przez przedsiębiorców. Duży ZUS w 2024 roku wzrośnie o ponad 180 zł, a mały ZUS o blisko 70 zł miesięcznie.

  Wynagrodzenia nauczycieli 2024. Co najmniej 30 proc. podwyżki, nie mniej niż 1500 zł. ZNP czeka na realizację obietnic wyborczych

  Od nowego rządu wyłonionego przez większość sejmową oczekujemy w 2024 roku jak najszybszego przystąpienia do realizacji deklaracji z kampanii wyborczej - powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Wskazał na zapowiedzianą 30 proc. podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.

  Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024

  Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy to świadczenie należne pracownikowi w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Jak należy liczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2024 r.? Wyjaśniamy.

  Bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 5 proc. Bez pracy było prawie 775 tys. osób

  Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2023 r. wyniosła 5 proc. Takie wstępne szacunki podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca 2023 r.

  REKLAMA

  Jestem w ciąży a kończy mi się umowa o pracę

  Co jeśli kończy mi się umowa o pracę, a jestem w ciąży? Czy pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży? Kiedy przedłuża się umowę o pracę na czas określony?

  Premia świąteczna: nie jest tak różowo, jak pokazują badania? Czytelnicy dzielą się swoimi historiami. "Wstyd i hańba"

  Informacja o tym, że – jak wynika z badania Instytutu Badawczego Randstad - 30 proc. firm planuje wypłacić ponad 500 zł świątecznej premii pracownikom wywołała falę komentarzy. To jak to jest właściwie z tymi premiami świątecznymi?

  Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy: 1269 zł netto za każdy procent uszczerbku na zdrowiu

  Jeśli jesteś zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego w ZUS, to możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy lub uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby zawodowej. Sprawdź, jakie obowiązują stawki. 

  Automatyzacja działu kadr: Jak Sztuczna Inteligencja usprawnia stosowanie prawa pracy

  Współczesny rynek pracy wymusza na przedsiębiorstwach dynamiczne dostosowywanie się do zmian prawnych. W tym kontekście, coraz częściej firmy sięgają po zaawansowane rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować procesy związane z zarządzaniem personelem. 

  REKLAMA

  ChatGPT jako narzędzie do tworzenia umów. Czy to dobry pomysł?

  W dzisiejszym cyfrowym świecie narzędzia oparte na sztucznej inteligencji zdobywają coraz większą popularność, także w obszarze prawa i biznesu. Jednym z takich narzędzi jest ChatGPT, model językowy stworzony przez OpenAI. Czy jednak używanie go do tworzenia umów to rzeczywiście dobry pomysł? 

  KRUS wypłaci wszystkie emerytury i renty rolnicze przed Świętami Bożego Narodzenia

  Jak informuje Biuro Komunikacji i Współpracy Międzynarodowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dzień 25 grudnia jest dniem wolnym od pracy, więc KRUS przekaże wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych znacznie wcześniej, tj. tak, aby dotarły one do świadczeniobiorców jeszcze przed świętami. 

  REKLAMA