| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Leksykon kadrowca > Postępowanie w sprawach emerytur i rent

Postępowanie w sprawach emerytur i rent

Postępowanie w sprawach emerytur i rent – obejmuje określony przepisami zakres czynności, na które składają się przede wszystkim: postępowanie dotyczące nabycia prawa do emerytury lub renty, obliczenie wysokości, wypłata świadczenia, waloryzowanie świadczenia, zawieszenie i jego zmniejszenie.

Za prowadzenie czynności w sprawach emerytur i rent odpowiedzialny jest organ rentowy, tj. odpowiedni oddział lub inspektorat ZUS, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie. Jeżeli osoba uprawniona mieszka za granicą albo posiada okres ubezpieczenia za granicą, objęty umową międzynarodową, właściwe może być również Biuro Rent Zagranicznych ZUS lub oddział wyznaczony przez Prezesa ZUS. Jeżeli natomiast mieszka w państwie, z którym Polska nie posiada umowy – oddział ostatniego miejsca zamieszkania ubezpieczonego w Polsce.

Postępowanie wszczyna się na wniosek uprawnionego bądź z urzędu (np. w zakresie waloryzacji, przyznania emerytury osobie pobierającej świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn itd.). Wniosek składa się na piśmie lub ustnie do protokołu w organie rentowym lub za pośrednictwem płatnika składek.Istnieje także możliwość zgłoszenia wniosku w sprawie świadczenia w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek w tej formie będzie można złożyć przez elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS zgodnie z ustalonym wzorem. Wniosek ten będzie musiał być uwierzytelniony na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.), tj. w drodze podpisu elektronicznego lub przy wykorzystaniu tzw. profilu zaufanego ePUAP. Ta druga forma uwierzytelnienia wniosku nie będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami dla ubezpieczonego.

Osoba składająca wniosek może go wycofać, jednak nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, tj. w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji lub z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania odwoławczego.

Na uprawnionym spoczywa obowiązek wykazania nabytego prawa i jego wysokości. Może to nastąpić np. na podstawie przedstawionego zaświadczenia lub wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej, na mocy orzeczenia sądowego. Ubezpieczony powinien wskazać we wniosku sposób wyliczenia świadczenia, a jeżeli tego nie uczynił, organ rentowy realizuje to najkorzystniej dla niego.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »