Kategorie

Składniki wynagrodzenia minimalnego

Arkadiusz Mika
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien co miesiąc otrzymywać co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 1126 zł.

W celu ustalenia, czy pracownik otrzymał w danym miesiącu minimalne wynagrodzenie, czy też należy je uzupełnić, nie wystarczy ograniczyć się do sprawdzenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Do minimalnego wynagrodzenia wliczeniu podlegają także inne składniki płacy pracownika.

Przykład

Pracownica szpitala zarabia 1100 zł wynagrodzenia zasadniczego. Oprócz tego przysługuje jej dodatek stażowy w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego (1100 zł x 7% = 77 zł). Pracownicy nie należy się uzupełnienie wynagrodzenia do stawki minimalnej, gdyż dodatek stażowy podlega wliczeniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po zsumowaniu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku stażowego okazuje się, że pracownica zarabia więcej niż obowiązujące w tym roku wynagrodzenie minimalne (1100 zł + 77 zł = 1177 zł).

WaŻne!

Dozwolone jest ustanowienie wynagrodzenia zasadniczego pracownika na poziomie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Nie oznacza to jednak, że każda wypłata dokonana na rzecz pracownika jest zaliczana do wynagrodzenia minimalnego. Pracownik musi otrzymać, co najmniej takie wynagrodzenie (w br. 1126 zł - rozporządzenie z 11 września 2007 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 r., DzU nr 171, poz. 1209) ze składników zaliczanych do wynagrodzeń osobowych. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.

Wynagrodzenia osobowe

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych. Wyżej wymieniona ustawa wskazuje również wyjątki od tej reguły.

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

• nagrody jubileuszowej,

• odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,

• wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Piśmiennictwo wskazuje również, że nie można wliczać do minimalnego wynagrodzenia dodatku za pracę w porze nocnej. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 k.p.). Już sam fakt, że dodatek ten liczony jest od stawki minimalnej wskazuje, że w zamyśle ustawodawcy miał być świadczeniem płaconym ponad tę stawkę. Przyjmując, że dodatek za pracę w nocy podlega wliczeniu do wynagrodzenia minimalnego, pracownicy wykonujący pracę w nocy, których wynagrodzenie jest niższe niż minimalne, mogliby otrzymać taką samą wypłatę jak pracownicy ze zmian dziennych. Praca w nocy nie zostałaby wówczas w żaden sposób zrekompensowana.

Do wynagrodzeń osobowych uwzględnianych w minimalnym wynagrodzeniu za pracę zalicza się w szczególności:

• wynagrodzenie zasadnicze (w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej itd.),

• dodatki za staż pracy oraz inne dodatki, np. za znajomość języków,

• premie i nagrody,

• wynagrodzenie za dyżury (pełnienie pogotowia domowego),

• wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

• prowizje z tytułu umowy o pracę,

• wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy (urlopowe, chorobowe, przestojowe, za urlop dla poratowania zdrowia itp.),

• ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

• odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia i dodatki wyrównawcze.

Do wynagrodzeń osobowych zalicza się również świadczenia niepieniężne, po przeliczeniu ich wartości.

Wynagrodzeniami osobowymi będą więc także bony dla pracowników, jeśli nie są sfinansowane ze środków zfśs oraz świadczenia o charakterze deputatowym (lub ich ekwiwalenty pieniężne). Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.

Świadczenia wypłacane pracownikom niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

W minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie ujmuje się wszystkich świadczeń wypłacanych pracownikom niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych. Przykładowy katalog tych świadczeń zawiera załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r. i w 2005 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 2).

Na podstawie tego dokumentu wśród świadczeń niewliczanych do wynagrodzeń osobowych można wymienić m.in.:

•  „trzynastki”,

• zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze),

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży,

• wypłaty należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

• ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

• świadczenia z zfśs,

• świadczenia urlopowe,

• odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nauczycielskie dodatki mieszkaniowe,

• odprawy pośmiertne,

• odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik zatrudniony na akord w prywatnej firmie, w której stan zatrudnienia wynosi 16 pracowników, w maju br. korzystał z 3-tygodniowego urlopu. W ostatnim dniu przed urlopem pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości 906,61 zł. Oprócz tego pracownik w maju wypracował akord w wysokości 289 zł i otrzymał wynagrodzenie urlopowe w kwocie 774 zł.

Łącznie wypłaty na rzecz pracownika w maju br. wyniosły:

906,61 zł + 289 zł + 774 zł = 1969,61 zł

W tym ze składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę:

289 zł + 774 zł = 1063 zł

Oznacza to, że wynagrodzenie pracownika w maju należy uzupełnić (1063 zł < 1126 zł), mimo że pracownik otrzymał w tym miesiącu świadczenie urlopowe.

Arkadiusz Mika

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.