| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Czy w umowie o pracę można pominąć składnik wynagrodzenia zapisany w regulaminie wynagradzania

Czy w umowie o pracę można pominąć składnik wynagrodzenia zapisany w regulaminie wynagradzania

Zawarliśmy z pracownicą sklepu umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Ustaliliśmy wynagrodzenie zasadnicze, ale pominęliśmy premię prowizyjną za utargi, którą przewiduje regulamin wynagradzania, ze względu na brak doświadczenia pracownicy. Ustaliliśmy ustnie, że jeżeli pracownica będzie dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków, to przedłużymy jej umowę i będzie również otrzymywała premię. Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Państwa postępowanie jest nieprawidłowe. Zapisy w umowie o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż postanowienia regulaminu wynagradzania. Ponadto pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

UZASADNIENIE

Mimo że Państwa pracownica jest zatrudniona na okres próbny, nie mogą Państwo wypłacać jej tylko wynagrodzenia zasadniczego, z pominięciem przewidzianej w regulaminie wynagradzania premii prowizyjnej z tytułu utargów. Nie ma znaczenia również to, że zawarta przez Państwa umowa o pracę z pracownicą nie przewiduje tego składnika wynagrodzenia. Umowa o pracę zawarta z pracownicą nie może być mniej korzystna niż postanowienia regulaminu wynagradzania, w którym jest zapis o przyznawaniu premii prowizyjnej. W umowie o pracę powinni Państwo wskazać wszystkie składniki wynagrodzenia przysługujące pracownicy na podstawie przepisów regulaminu wynagradzania. W Państwa sytuacji możliwe jest zawarcie aneksu do umowy o pracę, w którym zostanie wskazana premia prowizyjna i wypłacone zaległe wynagrodzenie.

PRZYKŁAD

W zakładzie został wypowiedziany zakładowy układ zbiorowy pracy. Po okresie wypowiedzenia tego układu pracownikom zostały wręczone wypowiedzenia zmieniające warunki płacy lub zostały zawarte porozumienia zmieniające te warunki, zgodnie z postanowieniami określonymi w nowym, mniej korzystnym regulaminie wynagradzania. Zmiana wynagrodzeń pracowników nastąpiła w prawidłowy sposób.

Pracownik nie musi otrzymywać żadnych dodatkowych składników wynagrodzenia poza wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli jednak w regulaminie wynagradzania obowiązującym u konkretnego pracodawcy występują dodatkowe składniki wynagrodzenia za pracę określone dla poszczególnych stanowisk, to przy zawieraniu umowy należy je w niej wymienić. W umowie o pracę nie trzeba natomiast określać wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia za pracę, jeżeli wysokość ta wynika z regulaminu wynagradzania. Nie należy również wskazywać składników wynagrodzenia wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących (Kodeksu pracy, innych ustaw i rozporządzeń) i wypłacanych w wysokości i na zasadach określonych w tych przepisach (np. odprawa emerytalna).

Składniki wynagrodzenia za pracę powinny być wskazane we wszystkich umowach o pracę, które są zawierane począwszy od 1 stycznia 2004 r. Przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy nie nałożyły obowiązku uzupełniania o składniki wynagrodzenia umów o pracę zawartych przed tym dniem.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »