| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Wyrok SN z dnia 10 stycznia 2006 r. sygn. I UK 121/05

Udział w posiedzeniach zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy do pracowniczych obowiązków członka zarządu zatrudnionego na stanowisku wiceprezesa zarządu.

W odpowiedzi na kasację Spółka „E." wniosła o jej oddalenie.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Rozpoznając kasację, w pierwszej kolejności należy odnieść się do podstaw prawnych rozstrzygnięcia zawartego w zaskarżonym nią wyroku. W sprawie mają zastosowanie przepisy prawa materialnego obowiązujące w okresie od września 1997 r. do 31 grudnia 1998 r. W zakresie wymiaru i opłacania składek na pracownicze ubezpieczenie społeczne obowiązywały wówczas ustawa z dnia z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 ze zm.) oraz -wydane, między innymi, na podstawie jej art. 33 ust. 2 i 3 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 68, poz. 330 ze zm., powoływane dalej także jako „rozporządzenie"), zaś w odniesieniu do funkcjonowania spółek prawa handlowego i ich organów - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), a nie ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Trzeba też podnieść, że instrukcja nr 2 Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 4 lipca 1997 r. nie stanowi źródła prawa obowiązującego powszechnie. Została wprawdzie wydana z upoważnienia zawartego w § 53 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 stycznia 1990 r, jest jednak aktem wewnętrznym skierowanym do organów rentowych, wiążącym je na zasadzie generalnego polecenia określonego w nim postępowania (tu: ustalania podstawy wymiaru składek). Instrukcja ta może stanowić pewną wskazówkę co do intencji centralnego organu administracji państwowej, a w rezultacie może być przydatna przy wykładni przepisów rozporządzenia, ale nie może być samoistną podstawą rozstrzygnięcia sprawy przez sądy.

Z kolei do postępowania kasacyjnego mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji tego aktu ustawą z dnia 24 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 48, poz. 554), a przed ich zmianą ustawąz dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy -Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98).

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »