Kategorie

Obliczanie i wypłata dodatku wyrównawczego

Anna Kos
Obliczanie i wypłata dodatku wyrównawczego. /Fot. fotolia
Obliczanie i wypłata dodatku wyrównawczego. /Fot. fotolia
inforCMS
Dodatek wyrównawczy jest ściśle związany z przeniesieniem pracownika na inne stanowisko pracy. Stanowi on różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia sprzed przeniesienia, a wysokością wynagrodzenia po przeniesieniu.

Pytanie:

Pracownik stowarzyszenia, zatrudniony jako kierowca, miał wypadek przy pracy, w wyniku którego nie może już prowadzić samochodu. Pracownik wrócił do pracy i został przeniesiony na inne stanowisko (z niższą pensją). Nadal wynagradzany jest pensją w stałej miesięcznej wysokości. Czy pracownik ma prawo do dodatku wyrównawczego?

Tak – obowiązek wypłacania dodatku wyrównawczego istnieje także wtedy, gdy pracownik został przeniesiony do innej pracy, ponieważ do dotychczasowej stał się niezdolny wskutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy (art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.). Mimo że w tej sytuacji przeniesienie ma charakter stały, to zasady wypłaty dodatku wyrównawczego są takie same jak przy przeniesieniu na inne stanowisko ze względu na powstanie objawów choroby zawodowej. A to oznacza, że:

 • przeniesienie musi być związane ze zmniejszeniem wynagrodzenia,
 • dodatek ma być wypłacany nie dłużej niż 6 miesięcy (art. 230 k.p.).

Dodatek wyrównawczy

Ważne!

Reklama

Pracodawca, który otrzymał orzeczenie lekarskie nakazujące przeniesienie pracownika do innej pracy (tzw. przeniesienie ochronne), ma obowiązek zmiany stanowiska czy rodzaju pracy pracownika. Przeniesienie takie często wiąże się z obniżeniem wysokości wynagrodzenia. Formą okresowej rekompensaty finansowej dla pracownika jest dodatek wyrównawczy.

Zasady obliczania wysokości dodatków wyrównawczych wynikają z przepisów rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy i wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: rozporządzenie o dodatkach wyrównawczych). Jak wynika z § 7 tego rozporządzenia, dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia, przysługujący pracownikowi, który stał się niezdolny do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy, stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem, jakie pracownik otrzymywał przed przeniesieniem, a wynagrodzeniem po przeniesieniu. Wynagrodzenie to obliczamy, stosując zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Polecamy serwis: Składniki wynagrodzenia

Do podstawy wymiaru dodatku wyrównawczego przyjmujemy wynagrodzenia oraz inne świadczenia ze stosunku pracy wypłacane periodycznie (np. dodatek stażowy).

Nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru dodatku wyrównawczego:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie,
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • kwoty wyrównania do wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych, wynagrodzenia i odszkodowania przysługujących w razie rozwiązania stosunku pracy.
Reklama

Zasady naliczania dodatku zależą od tego, w jaki sposób pracownik był wynagradzany. Jeśli wynagrodzenie pracownika jest określone w stałej stawce miesięcznej, uwzględniamy je w wysokości z miesiąca poprzedzającego nabycie prawa do dodatku. Przy zmiennych składnikach (np. prowizyjnych czy akordowych) sumujemy wynagrodzenie z trzech miesięcy poprzedzających ten fakt, a przy znacznych wahaniach – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nieprzekraczającym 12 poprzednich miesięcy kalendarzowych.

Dodatek wyrównawczy obliczamy jako różnicę między dotychczasowym a nowym wynagrodzeniem. Gdy wszystkie składniki wynagrodzenia uwzględniamy, ustalając podstawę dodatku, wystarczy odjąć od dotychczas wypłacanego wynagrodzenia kwotę nowego wynagrodzenia. Gdy nie wszystkie elementy wynagrodzenia bierzemy pod uwagę – wówczas kwotę nowego wynagrodzenia odejmujemy od wynagrodzenia ustalonego jak za urlop.

Dodatek wyrównawczy według składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości zmniejsza się za każdy dzień pracy, za który pracownikowi w okresie wypłacania dodatku wyrównawczego nie przysługuje wynagrodzenie za pracę. W tym celu kwotę dodatku wyrównawczego dzielimy przez współczynnik ekwiwalentowy (w 2013 r. wynosi on 20,92 zł). Jeśli pracownikowi wypłacamy wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy, kwotę tę dzielimy przez 30. Otrzymany wynik mnożymy przez liczbę dni, za które pracownikowi przysługiwałoby to wynagrodzenie lub zasiłek i otrzymaną kwotę odejmujemy od dodatku wyrównawczego.

Zadaj pytanie na: Forum Kadry

Przykład:

W związku z ciążą pracownica fundacji została przeniesiona na inne stanowisko. Przed przeniesieniem otrzymywała stałą miesięczną pensję w wysokości 2150 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 15%. Po przeniesieniu jej wynagrodzenie wynosi 1800 zł i dodatek stażowy 15%. Ile wyniesie dodatek wyrównawczy tej pracownicy?

Obliczamy wysokość wynagrodzenia pracownicy przed przeniesieniem:

 • 2150 zł – wynagrodzenie zasadnicze
 • 2150 zł × 15% = 322,50 zł – dodatek stażowy
 • 2150 zł + 322,50 zł = 2472,50 zł – wynagrodzenie przed przeniesieniem

Obliczamy wysokość wynagrodzenia pracownicy po przeniesieniu:

 • 1800 zł – wynagrodzenie zasadnicze na nowym stanowisku
 • 1800 zł × 15% = 270 zł – dodatek stażowy na nowym stanowisku
 • 1800 zł + 270 zł = 2070 zł – wynagrodzenie na nowym stanowisku

Obliczamy wysokość dodatku wyrównawczego:

 • 2472,50 zł – 2070 zł = 402,50 zł – wysokość dodatku wyrównawczego za jeden miesiąc przeniesienia

Przeniesiona pracownica będzie otrzymywala dodatek wyrównawczy co miesiąc (wraz z wynagrodzeniem) przez okres przeniesienia – nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy.

Za podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, określonego stawką godzinową albo za inny okres, krótszy niż miesiąc, i ze zmiennych składników wynagrodzenia, bierzemy wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego konieczność wypłaty dodatku. Dlatego dzielimy wynagrodzenie ustalone jak za urlop przez liczbę dni kalendarzowych, z którego było ono ustalane (§ 9 ust. 1 rozporządzenia o dodatkach wyrównawczych).

W celu obliczenia dodatku wyrównawczego za okres miesięczny od ustalonej w powyższy sposób kwoty, otrzymywanej przez pracownika przed przeniesieniem, odejmuje się wynagrodzenie przysługujące pracownikowi po przeniesieniu. Przez pojęcie kwoty otrzymanej przed przeniesieniem należy rozumieć iloczyn wynagrodzenia za jeden dzień i liczby dni, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie.

Zobacz także: Zmiany warunków wynagradzania

Obliczając podstawę dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia, według składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, uwzględniamy wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego konieczność wypłaty dodatku, określone według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop – z tym, że wynagrodzenie to dzieli się przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie.

Podstawa prawna:

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Poradnik Organizacji Non Profit
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.