REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany warunków wynagradzania

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka

REKLAMA

Wynagrodzenie za pracę jest objęte szczególna ochroną. Każda zmiana warunków wynagradzania, polegająca na wprowadzeniu bądź zniesieniu danego składnika wynagrodzenia, zmianie systemu wynagradzania czy wysokości lub zasad ustalania wynagrodzenia, wymaga zachowania odpowiedniej procedury w zależności od tego, jakimi aktami objęci są zatrudnieni.

Źródło: Wynagrodzenia w praktyce, Biblioteka Dziennik Gazeta Prawna, INFOR Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.

REKLAMA

Autopromocja

Zmiany układu zbiorowego

Zmiany do układu zbiorowego pracy w zakresie wynagradzania wprowadza się po uzgodnieniu z organizacją związkową, w drodze protokołów dodatkowych. Należy je zarejestrować w odpowiednim rejestrze układów zakładowych bądź układów ponadzakładowych, prowadzonych odpowiednio przez właściwego okręgowego inspektora pracy albo ministra do spraw pracy. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez strony układu, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania.

Pracodawca jest także obowiązany:

  • zawiadomić pracowników o zmianach dotyczących układu,
  • dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu,
  • na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Zmiany regulaminu wynagradzania

Pracodawca, u którego istnieje regulamin wynagradzania, wprowadza do niego zmiany po porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma związku zawodowego, pracodawca samodzielnie decyduje o zmianach. Regulamin z nowymi postanowieniami wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. wewnętrzną siecią ekstranet, na tablicy ogłoszeń).

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy

Korzystniejsze postanowienia układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy z dniem ich wejścia w życie. Natomiast postanowienia układu czy regulaminu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające warunki płacy uregulowane w art. 42 k.p. Można również zastosować porozumienie zmieniające, jeśli obie strony wyraziły zgodę na zmiany.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana warunków płacowych zawartych w umowach o pracę

Mniejsi pracodawcy, którzy nie mają regulaminu wynagradzania, dokonują modyfikacji warunków płacowych zawartych w umowach o pracę. Warunki te można zmienić albo w drodze porozumienia zmieniającego, dołączając do umowy aneks, albo w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie warunków płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez zatrudnionego zaproponowanych warunków finansowych umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może aż do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Przy wypowiedzeniach zmieniających dotychczasowe warunki umowy o pracę należy mieć na uwadze regulacje dotyczące niektórych grup pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem czy rozwiązaniem stosunku pracy (np. pracownice w ciąży).

Wypowiedzenie dotychczasowych warunków płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów o wynagradzaniu

Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym przepisów o wynagradzaniu. Można więc zawiesić postanowienia układu zbiorowego pracy (w trybie opisanym powyżej) lub regulaminu wynagradzania. Oczywiście nie jest dopuszczalne zawieszenie przepisów powszechnie obowiązujących, tj. kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, które gwarantują pracownikom pewne standardy i minimalne określone świadczenia. Wolno natomiast zawiesić wypłaty np. dodatkowych, fakultatywnych składników wynagrodzenia – dodatków, premii czy nagród. Porozumienie zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy. Zawieszenie nie może trwać dłużej niż przez okres trzech lat. Kondycję finansową przedsiębiorstwa, która uzasadniałaby ewentualne zawieszenie wypłat niektórych elementów wynagrodzeń, oceniają strony porozumienia, nie podlega ona natomiast kontroli sądowej.

W zakresie i przez czas określony w porozumieniu nie stosuje się wynikających z układu ponadzakładowego czy z układu zakładowego warunków umów o pracę i innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Oznacza to, że czasowe zawieszenie w wypłatach ustanowione w omawianym trybie nie wymaga zastosowania porozumień czy wypowiedzeń zmieniających. Po upływie okresu zawieszenia ponownie obowiązują poprzednie postanowienia płacowe.

Artykuł jest częścią e-Poradnika Wynagrodzenia w praktyce dostępnego w naszym SKLEPIE

Poznaj nasze inne e-booki!

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
ZUS: ponad 1,1 mln cudzoziemców (w tym 771 tys. obywateli Ukrainy) płaci polskie składki na ubezpieczenia społeczne

Na koniec czerwca 2024 roku do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. W ciągu miesiąca przybyło ich blisko 10 tys. a od 2008 roku ponad 1 mln 140 tys. Takie dane podał 24 lipca 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Awaria uniemożliwiająca wykonywanie pracy, a wynagrodzenie pracownika

Awaria w miejscu pracy może skutecznie uniemożliwić wykonywanie obowiązków zawodowych, stając się poważnym problemem zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Niespodziewane problemy techniczne, takie jak przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu komputerowego, czy problemy z infrastrukturą, mogą prowadzić do przestojów i zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu firmy. W artykule omówimy, jakie prawa przysługują pracownikom w przypadku wystąpienia awarii i jakie obowiązki mają pracodawcy w takich sytuacjach.

Jakie prawa ma pracownik niepełnosprawny?

Pracownikom niepełnosprawnym przysługują dodatkowe uprawnienia w miejscu pracy. Uprawnienia te przysługują od dnia złożenia pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.

Jedno świadczenie w całości +15% drugiego (po zmarłym małżonku albo własnego). Rada Ministrów: wypłata renty wdowiej od 1 lipca 2025 r.

Na posiedzeniu 23 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła kierunkowo stanowisko dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej.

REKLAMA

Ponad milion ubezpieczonych cudzoziemców w ZUS. Ich liczba stale rośnie

Rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku, do ubezpieczeń społecznych w ZUS było zgłoszonych 1 mln 160 tys. cudzoziemców. Pierwsze miejsce zajmują cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy. 

Komu przysługuje darmowe sanatorium 2024 i 2025 r.?

Istnieje pewna grupa osób, którym przysługuje całkowicie darmowe sanatorium w 2024 r. i w 2025 r. Co więcej, można też skorzystać z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS. Co ważne, osoba, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, ale w trakcie kontroli L4 orzecznik stwierdzi potrzebę rehabilitacji leczniczej, także może skorzystać z bezpłatnego wyjazdu. 

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, a czego boją się zetki?

Pracownicy pokolenia Z są postrachem pracodawców, HR-owców i rekruterów. A czego boją się zetki? Czy pokolenie Z jest przygotowane do wejścia na rynek pracy?

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych 2024 i 2025 r. Jak wystąpić, wysokość, terminy

Poniżej znajduje się zbiór świadczeń dla osób niepełnosprawnych wraz z informacjami o tym, jakie warunki należy spełniać by ubiegać się o konkretne świadczenia, jak o nie wystąpić, a także o ich wysokości.

REKLAMA

Rząd poprze projekt ustawy dotyczącej renty wdowiej. W czwartek będzie drugie czytanie w Sejmie. Jakie zmiany zaproponował rząd?

Rząd poprze obywatelski projekt ustawy w sprawie renty wdowiej - poinformowała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W czwartek, 25 lipca, Sejm przeprowadzi drugie czytanie projektu.

Czy można zwolnić pracownika w wieku przedemerytalnym? Oczywiście, że można!

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym. Prawo pracy przewiduje jednak przypadki, gdy taka ochrona nie przysługuje pracownikowi i możliwe jest zwolnienie go z pracy. Co to za przypadki?

REKLAMA