reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Zmiany warunków wynagradzania

Zmiany warunków wynagradzania

Wynagrodzenie za pracę jest objęte szczególna ochroną. Każda zmiana warunków wynagradzania, polegająca na wprowadzeniu bądź zniesieniu danego składnika wynagrodzenia, zmianie systemu wynagradzania czy wysokości lub zasad ustalania wynagrodzenia, wymaga zachowania odpowiedniej procedury w zależności od tego, jakimi aktami objęci są zatrudnieni.

Źródło: Wynagrodzenia w praktyce, Biblioteka Dziennik Gazeta Prawna, INFOR Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2012 r.

Zmiany układu zbiorowego

Zmiany do układu zbiorowego pracy w zakresie wynagradzania wprowadza się po uzgodnieniu z organizacją związkową, w drodze protokołów dodatkowych. Należy je zarejestrować w odpowiednim rejestrze układów zakładowych bądź układów ponadzakładowych, prowadzonych odpowiednio przez właściwego okręgowego inspektora pracy albo ministra do spraw pracy. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez strony układu, nie wcześniej jednak niż z dniem zarejestrowania.

Pracodawca jest także obowiązany:

  • zawiadomić pracowników o zmianach dotyczących układu,
  • dostarczyć zakładowej organizacji związkowej niezbędną liczbę egzemplarzy układu,
  • na żądanie pracownika udostępnić mu do wglądu tekst układu i wyjaśnić jego treść.

Zmiany regulaminu wynagradzania

Pracodawca, u którego istnieje regulamin wynagradzania, wprowadza do niego zmiany po porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma związku zawodowego, pracodawca samodzielnie decyduje o zmianach. Regulamin z nowymi postanowieniami wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (np. wewnętrzną siecią ekstranet, na tablicy ogłoszeń).

Wypowiedzenie zmieniające warunki płacy

Korzystniejsze postanowienia układu zbiorowego pracy czy regulaminu wynagradzania zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy z dniem ich wejścia w życie. Natomiast postanowienia układu czy regulaminu mniej korzystne dla pracowników wprowadza się w drodze wypowiedzenia pracownikom dotychczasowych warunków umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy. Jest to tzw. wypowiedzenie zmieniające warunki płacy uregulowane w art. 42 k.p. Można również zastosować porozumienie zmieniające, jeśli obie strony wyraziły zgodę na zmiany.

Zmiana warunków płacowych zawartych w umowach o pracę

Mniejsi pracodawcy, którzy nie mają regulaminu wynagradzania, dokonują modyfikacji warunków płacowych zawartych w umowach o pracę. Warunki te można zmienić albo w drodze porozumienia zmieniającego, dołączając do umowy aneks, albo w trybie wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie warunków płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki. W razie odmowy przyjęcia przez zatrudnionego zaproponowanych warunków finansowych umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy u danego pracodawcy. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może aż do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. Przy wypowiedzeniach zmieniających dotychczasowe warunki umowy o pracę należy mieć na uwadze regulacje dotyczące niektórych grup pracowników objętych szczególną ochroną przed wypowiedzeniem czy rozwiązaniem stosunku pracy (np. pracownice w ciąży).

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama