Kategorie

Wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, gdy pracownik nie świadczy pracy

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Zdecydowaliśmy się zwolnić za wypowiedzeniem jednego z zatrudnionych w naszej firmie specjalistów ds. sprzedaży. Jedną z przyczyn wypowiedzenia jest utrata zaufania do niego. Pracownika tego obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, który upływa z ostatnim dniem listopada br. Jest on zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3785 zł, dodatek funkcyjny 560 zł oraz premię regulaminową w wysokości 8% zysku od sprzedanych przez niego produktów w danym miesiącu. Chcemy zwolnić tego pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Czy możemy to zrobić? Jeśli tak, to jak powinniśmy ustalić wysokość wynagrodzenia za ten okres?

Mogą Państwo zwolnić pracownika ze świadczenia pracy, jeżeli wyrazi na to zgodę. Przepisy prawa pracy nie regulują sposobu obliczania wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Dlatego mogą Państwo obliczyć wynagrodzenie za ten czas jak za niezawiniony przez pracownika przestój lub jak za urlop albo jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Decyzja w tym zakresie należy do Państwa. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Reklama

Przepisy prawa pracy nie zawierają regulacji dotyczących zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Takie zwolnienie najczęściej jest stosowane przez pracodawców w okresie wypowiedzenia. Podstawą takiej decyzji pracodawcy może być, tak jak w Państwa przypadku, utrata zaufania do pracownika i obawa, że w okresie wypowiedzenia nie będzie on dostatecznie dbał o dobro firmy.

W praktyce pracodawcy, którzy chcieliby zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy, mają problem, jak poprawnie to zrobić – podejmując jednostronną decyzję czy zawierając porozumienie z pracownikiem. Orzecznictwo Sądu Najwyższego nie jest bowiem w tej kwestii jednolite. Sąd Najwyższy w wyroku z 24 września 2003 r. (sygn. akt I PK 324/02, OSNP 2004/18/313) uznał, że pracodawca może podjąć jednostronną decyzję o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy, jednak musi być ona poparta koniecznością ochrony uzasadnionych i istotnych interesów pracodawcy, a jej wykonanie nie może naruszać praw pracownika. Odmienny pogląd wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 26 kwietnia 2011 r. (sygn. akt II PK 302/10, OSNP/17-18/215), w którym uznał, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę może nastąpić w wyniku porozumienia zawartego między pracodawcą i pracownikiem. Dochodzi wówczas do zawarcia dodatkowej umowy między stronami stosunku pracy (wzór umowy na końcu tekstu).

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłoby zatem uzyskanie od pracownika zgody na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy, co uchroni Państwa przed posądzeniem o bezprawne działanie i ewentualnymi roszczeniami pracownika w tym zakresie.

Za czas niewykonywania pracy w okresie wypowiedzenia Państwa pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie. Przepisy nie określają jednak sposobu ustalenia jego wysokości. W praktyce wykształciły się trzy koncepcje dotyczące wynagradzania pracownika za okres zwolnienia ze świadczenia pracy, tj. przyjęcie zasad obowiązujących przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego lub ekwiwalentu urlopowego bądź ustalenie wynagrodzenia na podstawie przepisów dotyczących przestoju.

Wynagrodzenie przestojowe

W orzecznictwie Sądu Najwyższego przeważa pogląd o ustalaniu wynagrodzenia w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jak za niezawiniony przez pracownika przestój (wyrok Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2005 r., sygn. akt I PK 260/04, OSNP 2006/9-10/145).


Wynagrodzenie przestojowe ustala się na podstawie stawki wynagrodzenia wynikającej z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką godzinową lub miesięczną. W przypadku gdy taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pracownikowi należy wypłacić 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 k.p.). Przy czym w każdym z ww. przypadków wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną obejmuje tylko wynagrodzenie zasadnicze, ewentualnie także dodatek funkcyjny (uchwała SN z 30 grudnia 1986 r., sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106). Ponieważ z najnowszego orzecznictwa nie wypływa jednoznaczny wniosek w sprawie stawki osobistego zaszeregowania, w gestii pracodawcy pozostaje rozstrzygnięcie, czy uwzględni ten dodatek, licząc wynagrodzenie przestojowe, czy też nie. Pominięcie dodatku funkcyjnego nie będzie jednak wykroczeniem.

WAŻNE!

Ustalając stawkę osobistego zaszeregowania w celu obliczenia wynagrodzenia przestojowego pracodawca może uwzględnić dodatek funkcjny.

PRZYKŁAD

Przyjmując stan faktyczny przedstawiony w pytaniu, wynagrodzenie pracownika za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w listopadzie br. liczone jak wynagrodzenie za przestój wyniesie 4345 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

3785 zł (normalne wynagrodzenie) + 560 zł (dodatek funkcyjny) = 4345 zł

(4345 zł : 168 godz.) x 168 godz. = 4345 zł.

Wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy lub jak ekwiwalent urlopowy

Reklama

Pracodawca może wybrać korzystniejszą dla pracownika opcję obliczenia wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku pracy, np. według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego czy ekwiwalentu za urlop. Wówczas należy wziąć pod uwagę nie tylko wynagrodzenie określone stawką zasadniczą, ale również inne składniki, takie jak dodatek funkcyjny lub zmienne miesięczne premie regulaminowe z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło zwolnienie ze świadczenia pracy.

Więcej na temat obliczania wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu urlopowego pisaliśmy w Mk nr 12/2012 – „Urlopy wypoczynkowe w firmie – udzielanie, obliczanie wynagrodzenia oraz obliczanie ekwiwalentu”.


PRZYKŁAD

Zakładamy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, w okresie 3 miesięcy poprzedzających listopad otrzymał premię regulaminową w wysokości 3526,50 zł.

1. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczone jak wynagrodzenie urlopowe:

Miesięczne premie regulaminowe należy przyjąć w kwocie stanowiącej sumę wypłat dokonanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających listopad, a następnie podzielić ją przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w tym okresie, tj. 520 godzin (sierpień – 176 godz., wrzesień – 160 godz. i październik – 184 godz.):

3526,50 zł : 520 godzin = 6,78 zł (wynagrodzenie za 1 godzinę),

6,78 zł x 168 godz. (wymiar czasu pracy w listopadzie) = 1139,04 zł.

Stałe składniki wynagrodzenia oraz dodatek funkcyjny przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu zwolnienia od pracy. Za listopad br. pracownikowi przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości 5484,04 zł (3785 zł + 560 zł + 1139,04 zł).

2. Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy liczone jak ekwiwalent za urlop:

Miesięczne premie regulaminowe należy przyjąć w kwocie stanowiącej sumę wypłat dokonanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających okres wypowiedzenia, a następnie podzielić przez 3:

3526,50 zł : 3 = 1175,50 zł (przeciętna wysokość premii w okresie 3 miesięcy),

1175,50 zł + 560 zł + 3785 zł = 5520,50 zł (suma stałych i zmiennych składników wynagrodzenia),

5520,50 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentu) = 262,88 zł (stawka dzienna wynagrodzenia),

262,88 zł : 8 (norma dobowa czasu pracy) = 32,86 zł (stawka godzinowa wynagrodzenia),

32,86 zł x 168 (liczba godzin zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w listopadzie) = 5520,48 zł (wynagrodzenie za okres zwolnienia ze świadczenia pracy).

Podstawa prawna:

 • art. 81 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2012 r., poz. 908
 • § 4a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 230, poz. 2292
 • § 7–9 i 15–18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop – Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Hybrydowy model pracy planuje 77% pracodawców

  Hybrydowy model pracy wybiera aż 77% pracodawców w Polsce. Ile dni pracy zdalnej w tygodniu planują wprowadzić?

  Jakie prawa ma ojciec?

  Ojciec - jakie prawa ma mężczyzna wychowujący dzieci? Czy tata może skorzystać z urlopu macierzyńskiego?

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło bez składek ZUS

  Zlecenie studenta do 26 r. życia i umowa o dzieło nie będą oskładkowane - MRiPS.

  Niedziela handlowa - lipiec 2021

  Niedziela handlowa - lipiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 4 lipca, 11 lipca, 18 lipca albo 25 lipca to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  System kadrowo-płacowy - o co pytać dostawcę

  System kadrowo-płacowy - o co należy pytać dostawcę przy wyborze oprogramowania HR?

  Praca zdalna - Kodeks pracy [PROJEKT]

  Praca zdalna - Kodeks pracy będzie zawierał przepisy dotyczące pracy zdalnej. Jakie regulacje przewiduje projekt?

  Prace sezonowe a bezpieczeństwo pracowników

  Prace sezonowe zalewają portale z ofertami pracy. Co z bezpieczeństwem pracowników?

  Zmiana warunków pracy cudzoziemca a zezwolenie na pracę

  Czy zmiana warunków pracy cudzoziemca wiąże się z koniecznością zmiany zezwolenia na pracę lub uzyskania nowego?

  Ochrona danych przy pracy zdalnej - 5 wskazówek na wakacje

  Ochrona danych przy pracy zdalnej czyli jak nie narazić firmy na kradzież wrażliwych danych. Oto 5 wskazówek na wakacje dla pracowników zdalnych.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe wynagrodzenia lekarzy rezydentów od 1 lipca 2021 r. przewiduje projekt rozporządzenia ministra zdrowia o zasadniczych wynagrodzeniach dla rezydentów. Ile wyniosą?

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.