Kategorie

Umowa - zlecenie w podstawie wynagrodzenia chorobowego

Kryspina Polewaczyk
Przychód pracownika z umowy-zlecenia zawartej z własnym pracodawcą wlicza się do podstawy wynagrodzenia chorobowego. Jeżeli jednak umowa rozwiązuje się w trakcie zwolnienia lekarskiego, wówczas za niezdolność do pracy przypadającą po rozwiązaniu umowy-zlecenia podstawę tę ustala się na nowo bez tego przychodu.

Umowa-zlecenie zawarta z własnym pracownikiem stanowi praktyczne rozwiązanie zarówno z punktu widzenia pracodawcy, który przez zawarcie takiej umowy nie musi zatrudniać dodatkowych osób do wykonywania określonych zadań, jak i z punktu widzenia pracownika, dla którego stanowi ona źródło dodatkowego dochodu. Zawarcie takiej umowy z własnym pracownikiem pociąga za sobą obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od przychodów osiąganych na jej podstawie.

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

Reklama

Ubezpieczenia społeczne obejmują ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe (art. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – zwanej dalej ustawą). Natomiast za pracownika uważa się nie tylko osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, ale także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką osoba ta zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy).

Warto zauważyć, że pracodawca nie ma obowiązku zgłaszania pracownika do ubezpieczeń z tytułu zawarcia umowy cywilnoprawnej obok już istniejącej umowy o pracę, jeżeli zgłoszenie takie miało miejsce w związku z zawarciem umowy o pracę. Wykazuje jedynie przychód, jaki jego pracownik uzyskuje z zawartej dodatkowo umowy wraz z wynagrodzeniem z tytułu umowy o pracę.

WAŻNE!

Przychód uzyskiwany z tytułu zawartej z pracownikiem dodatkowej umowy-zlecenia należy oskładkować na takich samych zasadach jak wynagrodzenie z umowy o pracę.

Wynagrodzenie chorobowe

Reklama

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu (art. 92 § 1 pkt 1 k.p.). Wynagrodzenie to oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego przysługującemu ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność powstała przed upływem tego 12-miesięcznego okresu, wówczas podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia (art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zwanej dalej ustawą zasiłkową).

Przez wynagrodzenie należy w tym przypadku rozumieć przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 ustawy zasiłkowej).


Przykłady

Pracodawca zawarł z własnym pracownikiem dodatkowo, obok istniejącej umowy o pracę, umowę-zlecenie na okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r. Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby od 22 do 31 sierpnia. W związku z tym, że jest to jego pierwsza niezdolność do pracy z powodu choroby, od pierwszego dnia zwolnienia przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe. Pracodawca obliczył podstawę jego wymiaru, uwzględniając przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy, tj. za okres od sierpnia 2011 r. do lipca 2012 r. w kwocie 2700,30 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne) oraz wynagrodzenia za umowę-zlecenie za czerwiec i lipiec w kwocie po 1150 zł (kwota pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne).

 Krok 1. Ustalamy wynagrodzenie za jeden dzień niezdolności do pracy – w tym celu należy podstawę wynagrodzenia chorobowego (przeciętne miesięczne wynagrodzenie z umowy o pracę oraz z umowy-zlecenia) podzielić przez 30. Wynagrodzenie za jeden dzień zwolnienia wyniesie:

2700,30 zł + [(1150 zł x 2) : 12] : 30 dni = 96,40 zł (stawka dzienna).

 Krok 2. Obliczamy wynagrodzenie chorobowe – w tym celu mnożymy wynagrodzenie za jeden dzień pracy przez liczbę dni zwolnienia (liczy się również soboty, niedziele i inne dni niepracujące przypadające w okresie zwolnienia) oraz przez 80%.

96,40 zł x 10 (dni zwolnienia) x 80% = 771,20 zł.

Za 10 dni choroby (tj. od 22 do 31 sierpnia 2012 r.) pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w kwocie 771,20 zł.

***

Pracownik, z którym została zawarta umowa-zlecenie w okresie od 1 maja 2012 r. do 31 lipca 2012 r., zachorował 20 lipca 2012 r. Pierwsze zwolnienie zostało wystawione od 20 do 30 lipca, a następne od 31 lipca do 15 sierpnia.

Pracownik zwrócił uwagę, że pracodawca do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego za okres od 1 do 15 sierpnia nie wliczył mu wynagrodzenia z umowy-zlecenia. Pracodawca słusznie nie uwzględnił w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynagrodzenia z umowy-zlecenia z okresu po upływie terminu trwania umowy.

Składników wynagrodzenia przysługujących w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego należnego za okres po tym terminie (art. 41 ust. 2 ustawy zasiłkowej). A zatem, jeżeli umowa-zlecenie rozwiązałaby się w czasie trwania zwolnienia lekarskiego, wówczas za niezdolność do pracy przypadającą po rozwiązaniu umowy-zlecenie podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego płatnik ustala na nowo, z tego samego okresu bez uwzględnienia przychodu z umowy-zlecenia.

Podstawa prawna:

 • art. 1, 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 92 § 1 pkt 1, § 2 Kodeksu pracy,
 • art. 3 pkt 3, art. 36, art. 41 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.