Kategorie

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika odwołanego z urlopu na kilka godzin

Karolina Jagielska
Jednemu z naszych pracowników udzieliliśmy urlopu wypoczynkowego na okres od 11 do 24 czerwca br. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. 13 czerwca po południu awarii uległ komputerowy system bazy danych naszych klientów uniemożliwiający pracę działu sprzedaży. W związku z tym zdecydowaliśmy się wezwać pracownika do pracy w celu usunięcia awarii (jest to jedyny pracownik, który zajmuje się naprawą usterek systemów informatycznych w naszej firmie). Pracownik odebrał telefon służbowy (okazało się, że nigdzie nie wyjechał) i stawił się w pracy 14 czerwca rano. Przewidywaliśmy, że naprawa systemu zajmie cały dzień, jednak usunięcie awarii zajęło pracownikowi tylko 3 godziny (od 8:00 do 11:00). Pracownik jest wynagradzany stawką godzinową 17,20 zł i otrzymuje dodatek funkcyjny w wysokości 380 zł. Czy postąpiliśmy właściwie, odwołując pracownika z urlopu? Jakie wynagrodzenie powinniśmy mu wypłacić za przepracowane godziny? Czy w zamian za pracę możemy mu udzielić urlopu na część dnia w innym terminie?

Odwołując pracownika, postąpili Państwo prawidłowo. Pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego muszą Państwo wypłacić wynagrodzenie za 8 godzin – nie ma znaczenia to, że świadczył on pracę jedynie przez 3 godziny. Za 3 przepracowane godziny pracownik powinien otrzymać normalne wynagrodzenie, a za pozostałe 5 godzin powinni mu Państwo wypłacić wynagrodzenie przestojowe. W związku z pracą 14 czerwca br. nie można udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy, tylko trzeba ustalić z nim inny termin wykorzystania urlopu. Szczegóły – w uzasadnieniu.

Pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku jest jednak zobowiązany pokryć poniesione przez pracownika koszty pozostające w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Kiedy można odwołać pracownika z urlopu

Odwołanie jest możliwe, w sytuacji gdy zostaną spełnione łącznie dwie przesłanki:

 • obecności pracownika w zakładzie pracy wymagają okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili rozpoczynania urlopu, i
 • dla prawidłowego przebiegu pracy konieczna jest obecność pracownika ze względu na jego uprawnienia, kwalifikacje lub zajmowane stanowisko (art. 167 § 1 Kodeksu pracy).
Reklama

Ocena, czy w konkretnym przypadku wystąpiły takie okoliczności i czy zasadne jest wzywanie pracownika z urlopu, należy do pracodawcy. W przedstawionej przez Państwa sytuacji obie ww. przesłanki zostały spełnione. Usterki bazy danych nie można było bowiem przewidzieć, natomiast odwołany z urlopu pracownik był jedyną osobą, która mogła usunąć usterkę. W związku z tym odwołanie pracownika z urlopu należy uznać za uzasadnione.

Należy pamiętać, że wezwanie pracodawcy pracownik powinien potraktować jak polecenie służbowe i stawić się w pracy w terminie wskazanym przez pracodawcę. W przeciwnym razie naraża się na zarzut naruszenia obowiązków pracowniczych, co może doprowadzić nawet do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

WAŻNE!

Pracownik odwołany z urlopu wypoczynkowego ma obowiązek stawić się w pracy w terminie określonym przez pracodawcę.

W jakiej formie odwołać pracownika

Ponieważ przepisy nie wskazują konkretnej formy wydawania przez pracodawców poleceń służbowych, przyjmuje się, że forma jest dowolna. Co prawda, do celów dowodowych najlepsza byłaby forma pisemna, jednak w większości przypadków jej zastosowanie będzie niemożliwe. Pracodawca powinien zatem wydać polecenie w takiej formie, aby pracownik mógł zapoznać się z jego treścią. Pracodawca może zatem np. zatelefonować do pracownika, wysłać mu sms, e-mail lub faks. W takich przypadkach problematyczna pozostaje jednak kwestia dowodowa. Jeżeli zatem powiadomili Państwo pracownika o odwołaniu z urlopu wypoczynkowego podczas rozmowy telefonicznej, to z przeprowadzonej rozmowy wskazane jest sporządzenie odpowiedniej notatki. Jeżeli natomiast pracodawca poinformuje pracownika o odwołaniu z urlopu drogą mailową lub sms-em, to powinien się upewnić, że pracownik otrzymał taką wiadomość oraz, że miał możliwość zapoznania się z ich treścią.


Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika odwołanego z urlopu

Reklama

W przypadku odwołania pracownika z urlopu za czas świadczenia pracy przysługuje mu normalne wynagrodzenie. W praktyce zdarza się – tak jak w przedstawionym przez Państwa przypadku – że wezwanie do pracy obejmuje tylko kilka godzin. W takiej sytuacji dzień, w którym pracownik stawił się do pracy, powinni Państwo potraktować jak pełny normalny dzień pracy. Nie ma znaczenia, że pracownik faktycznie wykonywał pracę tylko przez część dnia. Za ten dzień pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Jak bowiem wynika z art. 80 k.p., wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Jeśli jednak pracownik był gotów do wykonania pracy, ale z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie mógł jej świadczyć w pełnym wymiarze dobowym, to za godziny brakujące do pełnej dobowej normy czasu pracy powinien otrzymać wynagrodzenie przestojowe. Jest to wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia (art. 81 § 1 k.p.). Przy czym w każdym z ww. przypadków wynagrodzenie to nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z tym za 3 przepracowane godziny powinni Państwo wypłacić pracownikowi normalne wynagrodzenie, a za pozostałe 5 godzin powinien on otrzymać wynagrodzenie przestojowe.

W wynagrodzeniu przestojowym należy uwzględnić wyłącznie składniki wynikające z zaszeregowania pracownika określone stawką godzinową (wyrok Sądu Najwyższego z 16 listopada 2000 r., sygn. akt I PKN 455/00, OSNP 2002/11/268).

Wyjątkiem od powyższej zasady jest dodatek funkcyjny. Sąd Najwyższy w wyrokach z 25 kwietnia 1985 r. (sygn. akt I PRN 28/85, OSNC 1986/1/19) oraz z 30 grudnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86, OSNC 1987/8/106) wskazał, że wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania obejmuje oprócz wynagrodzenia zasadniczego również dodatek funkcyjny, ponieważ wiąże się on bezpośrednio, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, z funkcją wykonywaną przez pracownika.

Obliczając wynagrodzenie przestojowe, powinni Państwo zatem uwzględnić, oprócz wynagrodzenia wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, dodatkowy składnik wynagrodzenia, jakim jest dodatek funkcyjny.

Czy można udzielić urlopu za część dnia pracy

Pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu na część dnia pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy część urlopu, która pozostała do wykorzystania, jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być udzielony urlop (art. 1542 § 4 k.p.). W związku z tym, mimo że Państwa pracownik po odwołaniu z urlopu wykonywał swoją pracę tylko przez 3 godziny, mają Państwo obowiązek udzielenia mu urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym w wymiarze 1 dnia.

WAŻNE!

Nawet gdy pracownik odwołany z urlopu wykonywał pracę tylko przez kilka godzin w danym dniu, to za ten dzień pracodawca powinien mu udzielić w innym terminie całego dnia urlopu.

PRZYKŁAD

Wynagrodzenie pracownika (o którym mowa w pytaniu) za przestój 14 czerwca br. pracodawca powinien obliczyć w następujący sposób:

 • wynagrodzenie za 5 godzin przestoju wyliczone ze stawki godzinowej:

17,20 zł x 5 godz. = 86 zł

Za pozostałą część miesiąca pracodawca powinien wyliczyć wynagrodzenie w następujący sposób:

 • wynagrodzenie urlopowe – zakładamy, że pracodawca w zamian za pracę 14 czerwca udzielił pracownikowi urlopu 29 czerwca br. Pracownik w okresie 3 miesięcy poprzedzających urlop uzyskał wynagrodzenie 8668,80 zł (składniki zmienne, tj. stawka godzinowa) i przepracował 504 godziny:

8668,80 zł : 504 godz. = 17,20 zł

17,20 zł x 80 godz. urlopu = 1376 zł

 • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca (w tym 3 godz. przepracowane 14 czerwca br.):

17,20 zł x 75 godz. = 1290 zł.

Ponadto pracownik w czerwcu br. otrzyma dodatek funkcyjny w kwocie 380 zł. Stałe składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem SN, w wynagrodzeniu przestojowym należy uwzględnić przysługujący pracownikowi dodatek funkcyjny, co oznacza, że otrzyma on pełną kwotę dodatku bez pomniejszania go za czas przestoju.

Wynagrodzenie za czerwiec wyniesie zatem 3132 zł (86 zł + 1376 zł + 1290 zł + 380 zł).

Podstawa prawna:

 • § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. Nr 62, poz. 289; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 230, poz. 2292
 • art. 80, art. 81 § 1, art. 1542 § 4, art. 167 § 1, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?