Kategorie

Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy dla kierowcy

Joanna Pysiewicz-Jężak
Pracodawca zatrudniający kierowców musi pamiętać, że pracownikowi, który nie świadczy pracy z przyczyn od niego niezależnych, należy się wynagrodzenie. Przyczyną takiego przestoju mogą być np. złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające dokonanie przewozu drogowego.

Ustalenie wysokości oraz sposobu wynagradzania kierowcy zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zależy wyłącznie od woli stron stosunku pracy, z zastrzeżeniem, że warunki wynagradzania kierowców nie mogą przewidywać składników wynagrodzenia, których wysokość jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów lub ilości przewiezionego ładunku, jeśli ich stosowanie mogłoby zagrażać bezpieczeństwu na drogach lub zachęcać do naruszania przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 PE i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (...) (DzUrz WE L 102, 11.4.2006 r., s. 1).

W niektórych sytuacjach wynagrodzenie przysługuje kierowcy także wtedy, gdy nie wykonał swojej pracy (np. wszystkich kursów zaplanowanych w danym miesiącu), ale był gotów do jej wykonywania. Niewykonanie pracy może wynikać z przyczyn dotyczących pracodawcy lub z niezawinionego przez pracownika przestoju spowodowanego np. złymi warunkami atmosferycznymi.

Wynagrodzenia za czas gotowości do pracy – zasady kodeksowe

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Wynagrodzenie to przysługuje również pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju.

Jeżeli składnik wynagrodzenia wynikający z osobistego zaszeregowania nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, pracownikowi będzie przysługiwać 60% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1500 zł brutto.

Obliczanie wynagrodzenia za czas gotowości do pracy

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo, w celu obliczenia wynagrodzenia kierowcy za czas gotowości do pracy (za czas niewykonywania pracy z powodu przeszkód leżących po stronie pracodawcy lub niezawinionego przestoju), należy stosować przepisy § 4 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Obliczając wynagrodzenie za czas gotowości do pracy, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

W celu obliczenia wynagrodzenia za jedną godzinę, wynagrodzenie otrzymywane przez kierowcę w stałej stawce miesięcznej należy podzielić przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Ustaloną w ten sposób stawkę za 1 godzinę pracy należy pomnożyć przez liczbę godzin, w czasie których kierowca nie wykonywał pracy.

Jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie złożone ze zmiennych składników, to wynagrodzenie ustalone jak wynagrodzenie za urlop dzieli się przez liczbę godzin przepracowanych przez kierowcę w okresie, z którego ustala się to wynagrodzenie.


Przykład

W styczniu 2012 r. kierowca autobusu przez 7 godzin nie mógł wykonać zaplanowanych na ten dzień kursów z powodu awarii autobusu. Przez ten czas był gotów do wykonywania pracy, czekając w bazie autobusowej na naprawę auta. Pracownik nie wykonywał pracy, ale był gotów do jej wykonywania, a przyczyny tego stanu rzeczy leżały po stronie pracodawcy (przestarzałe i często psujące się autobusy). Dlatego mimo niewykonywania pracy powinien otrzymać wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w stałej wysokości 2800 zł oraz dodatek stażowy w stałej wysokości 560 zł.

3360 zł (2800 zł +560 zł) : 168 godz. (wymiar czasu pracy w styczniu) = 20 zł (stawka za 1 godzinę pracy),

20 zł x 7 godz. = 140 zł.

Pracodawca za czas gotowości do pracy powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 140 zł.

Kierowcy, który otrzymuje wynagrodzenie w zmiennej wysokości bez określenia stawki osobistego zaszeregowania, za czas niewykonywania pracy w związku z gotowością do pracy przysługuje 60% wynagrodzenia.

W takim przypadku podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas gotowości do pracy ustala się z 3 miesięcy (lub z 12 miesięcy) poprzedzających miesiąc, w którym kierowca nie wykonywał pracy, ale był gotów do jej wykonywania. Następnie wynagrodzenie obliczone jak za urlop należy podzielić przez liczbę godzin przepracowanych przez kierowcę w okresie, z którego jest określane to wynagrodzenie. Z otrzymanej stawki godzinowej należy wyliczyć 60% tej stawki, a następnie otrzymaną należność za 1 godzinę mnoży się przez liczbę godzin niewykonywania pracy.

Przykład

W styczniu 2012 r. z powodu warunków atmosferycznych kierowca rozwożący towar do hurtowni miał 5-godzinny przestój. Kierowca jest wynagradzany stawką prowizyjną uzależnioną od spełnienia m.in. takich kryteriów, jak: dbanie o powierzony sprzęt i towar, znajomość topografii terenu, po jakim się porusza, czy przestrzeganie norm zużycia paliwa.

Wynagrodzenie prowizyjne pracownika z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił przestój, wynosiło:

– w grudniu 2011 r. – 3800 zł,

– w listopadzie 2011 r. – 3500 zł,

– w październiku 2011 r. – 3600 zł,

W okresie wskazanych 3 miesięcy pracownik przepracował łącznie 496 godzin (168 godz. w grudniu + 160 godz. w listopadzie + 168 godz. w październiku).

Należy ustalić wynagrodzenie z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił przestój:

3800 zł + 3500 zł + 3600 zł = 10 900 zł

Aby obliczyć wynagrodzenie za 1 godzinę pracy, wynagrodzenie z okresu 3 miesięcy dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych w tym okresie:

10 900 zł : 496 godz. = 21,98 zł

Następnie należy ustalić 60% stawki godzinowej i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin przestoju:

21,98 zł x 60% = 13,19 zł

13,19 zł x 5 godz. = 65,95 zł.

Pracodawca powinien wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za 5-godzinny przestój w wysokości 65,95 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 80, 81 § 1 i 2 Kodeksu pracy,
 • ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.),
 • art. 26 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (DzU nr 92, poz. 879 ze zm.),
 • § 4 i § 4a rozporządzenia MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • kierowca
  2021-06-14 00:15:21
  artykuł z 2012 roku a stawka wciąż ta sama :)
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

Niebieska Karta UE - będą zmiany

Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?

PPK: od 2022 r. stan oszczędności na mojeppk.pl

PPK - od 2022 r. stan oszczędności będzie można sprawdzić na mojeppk.pl. Do jakich danych będzie miał dostęp każdy uczestnik PPK?

Płaca minimalna 2022 - jest decyzja rządu

Płaca minimalna w 2022 r. wzrośnie o 210 zł. Ile wyniesie płaca minimalna 2022? Jest już ostateczna decyzja rządu.

Praca zdalna a migracje zarobkowe

Jak praca zdalna wpływa na migracje zarobkowe? Czy na pewno jest ich teraz mniej? Oto wyniki badania.

Urlop okolicznościowy - śmierć ojca

Urlop okolicznościowy - śmierć ojca to okoliczność uprawniająca pracownika do wolnego od pracy. Ile dni przysługuje? Jaki jest termin ich wykorzystania?

Praca zdalna a kolejne fale pandemii [RAPORT]

Praca zdalna zyskiwała na popularności wraz z nastaniem kolejnych fal pandemii COVID-19. Sprawdź, jaki wpływ na pracę miały fale koronawirusa w Polsce i Unii Europejskiej.

Co pracownicy mówią o pracodawcach w sieci?

Pracownik i pracodawca - jak wyglądają stosunki z szefem? Co można przeczytać na ten temat w Internecie? Okazuje się, że najważniejsze jest dobre rozstanie.

Urodzeni w latach 1984-1994 chcą całkowitej pracy zdalnej

Całkowita praca zdalna najwięcej zwolenników ma wśród pracowników urodzonych w latach 1984-1994.

Niemcy: odszkodowanie za kwarantannę tylko dla zaszczepionych

Odszkodowanie za czas kwarantanny będzie przyznawane tylko zaszczepionym pracownikom? Taki projekt nowych przepisów powstał w Niemczech.