Kategorie

Jak rozliczyć świadczenia socjalne przyznane na urlopie wychowawczym

Krzysztof Rustecki
Z funduszu socjalnego chcemy przyznać pracownikom paczki i wyprawki do przedszkola dla ich dzieci. Świadczenia otrzymają również pracownice na urlopach wychowawczych. Wartość przyznanej pomocy przekroczy 380 zł. Jak pobrać podatek od nadwyżki w przypadku tych pracownic? Czy powinny one wpłacić podatek przed udostępnieniem im tych świadczeń?

Jeżeli pracownicom przebywającym na urlopach wychowawczych przekażą Państwo wyłącznie świadczenia niepieniężne (paczki i wyprawki), to pracownice przed ich otrzymaniem powinny wpłacić Państwu podatek od nadwyżki ponad 380 zł. Przy obliczaniu zaliczki na podatek od nadwyżki należy zastosować koszty uzyskania przychodów i kwotę zmniejszającą podatek (jeżeli pracownik złożył PIT-2).

Reklama

W zasadzie każde przysporzenie majątkowe ze stosunku pracy jest przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu. Wyjątkiem jest zamknięty katalog zwolnień przedmiotowych wymienionych w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

Reklama

Przepis ten przewiduje, że m.in. wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, jest zwolniona z podatku do łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. A zatem nadwyżka ponad kwotę 380 zł będzie podlegała opodatkowaniu.

Dla pracowników (w tym przebywających na urlopach wychowawczych i macierzyńskich) taka nadwyżka będzie stanowić ich przychód ze stosunku pracy. Przychodami są bowiem otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 updof). Zakład pracy jako płatnik ma obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy (art. 31 updof). A zatem od pracownic na urlopach wychowawczych, przed wydaniem im paczek i wyprawek, powinni Państwo pobrać w gotówce zaliczkę na podatek od kwoty ponad 380 zł. Jeżeli bowiem przychodem pracownika w danym miesiącu jest tylko świadczenie niepieniężne i w związku z tym nie ma możliwości potrącenia zaliczki od jego przychodów, to taką zaliczkę pracownik powinien wpłacić pracodawcy. Tak wynika również z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 czerwca 2010 r. (sygn. IBPBII/1/415–251/10/BD), w której stwierdził, że „(...) w sytuacji kiedy pracodawca wypłaca pracownikowi tylko świadczenie w naturze (niepieniężne), winien uprzednio pobrać od podatnika środki pieniężne na należną zaliczkę (mimo braku wyraźnego uregulowania w tym zakresie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych), bowiem obowiązek poboru zaliczki winien być obligatoryjnie wykonany (...)”.

WAŻNE!

Jeżeli przychodem pracownika w danym miesiącu jest tylko świadczenie niepieniężne i nie ma możliwości potrącenia zaliczki od takich przychodów, to pracownik powinien wpłacić pracodawcy zaliczkę na podatek.

Mimo że nadwyżka ponad 380 zł jest przychodem, to zaliczkę na podatek należy pobierać od dochodu, czyli od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodów i ewentualne składki na ubezpieczenia społeczne (podstawa opodatkowania). Ponieważ jednak świadczenia z zfśs nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, taki przychód należy pomniejszyć wyłącznie o jego koszty uzyskania, tj. o 111,25 zł lub 139,06 zł (jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę) (art. 22 ust. 2 pkt 1 i 3 updof).


Koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie do przychodów ze stosunku pracy niezależnie od tego, czy pracownik w miesiącu, w którym otrzymuje ten przychód, faktycznie wykonywał pracę. Należy zatem uznać, że do przychodów pracowników przebywających na urlopach wychowawczych koszty uzyskania również mają zastosowanie. Dlatego zaliczkę na podatek należy pobrać od nadwyżki ponad 380 zł, pomniejszonej o te koszty. Jeżeli jednak ustawowe koszty uzyskania przychodów przekroczą kwotę przychodu, to koszty te należy obniżyć do wysokości przychodu. Takie stanowisko potwierdza powołana wyżej interpretacja prawa podatkowego z 14 czerwca 2010 r.: „(...) w sytuacji kiedy pracodawca oblicza miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a ustawowe koszty uzyskania przychodu przekraczają kwotę przychodu danego miesiąca, to w PIT-11 pracodawca może wykazać tylko faktyczną kwotę potrąconych kosztów. Kwota pełnych miesięcznych kosztów uzyskania przychodu będzie zastosowana w rocznym rozliczeniu – zeznaniu (...)”.

Ponadto zaliczkę na podatek należy zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (w 2012 r. – 46,33 zł), jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożył zakładowi pracy oświadczenie PIT-2.

Natomiast od świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bez względu na wysokość udzielonych świadczeń. Jest to zatem zasadnicza różnica w porównaniu do ograniczenia kwotowego, jakie przewiduje ustawa o pdof w zakresie udzielania nieopodatkowanych świadczeń m.in. z zfśs.

PRZYKŁAD

W styczniu 2012 r. z zfśs pracodawca przyznał pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym paczki i wyprawki do przedszkola dla jej dzieci. Wartość przyznanej pomocy wyniosła 850 zł. Pracownica nie korzystała w tym roku ze świadczeń z funduszu, ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożyła PIT-2. Rozliczenie świadczenia z zfśs powinno wyglądać następująco:

Lista płac za styczeń 2012 r.

Pozycja

Kwota

Przychód (świadczenie z zfśs)

850,00 zł

Przychód zwolniony z podatku

380,00 zł

Przychód podlegający opodatkowaniu

470,00 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

0,00 zł

Składka na ubezpieczenie emerytalne (9,76%)

0,00 zł

Składka na ubezpieczenia rentowe (1,5%)

0,00 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe

0,00 zł

Składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45%)

0,00 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

0,00 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia z podatku – 7,75%)

0,00 zł

Koszty uzyskania przychodów

111,25 zł

Ulga podatkowa

46,33 zł

Podstawa opodatkowania

359,00 zł (470,00 zł – 111,25 zł)

Podatek (18%)

18,29 zł (359,00 zł x 18% – 46,33 zł)

Zaliczka na podatek do US

18,00 zł

Podstawa prawna:

 • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 22 ust. 2, art. 31, art. 32 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?