Kategorie

Czy oferowany przez pracodawcę rabat na zakupy jest przychodem ze stosunku pracy

Krzysztof Rustecki
Pracownikom zatrudnionym w naszej firmie (jesteśmy hurtownią sprzętu agd) przyznajemy stały rabat na zakupy dokonane w naszej hurtowni. Czy taki rabat jest przychodem pracowników?

Gdy podstawą przyznania rabatu jest tylko stosunek pracy, to świadczenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów pracownika. Jeżeli natomiast pracownicy mogą korzystać z rabatu na analogicznych zasadach, jak Państwa zewnętrzni klienci, to taki rabat nie jest przychodem zatrudnionych.

UZASADNIENIE

Pracodawcy często organizują programy rabatowe przy sprzedaży swoich produktów i/lub usług. Wartość rabatu uzyskanego przez pracownika, co do zasady, stanowi jego przychód. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki.

Rabat dla wszystkich klientów

Reklama

W przypadku gdy pracownicy uzyskują od pracodawcy rabaty na tych samych zasadach jak klienci zewnętrzni, to zatrudnieni nie uzyskują z tego tytułu świadczenia zarówno odpłatnego, jak i częściowo odpłatnego, nie jest to również świadczenie rzeczowe. Pracownicy zakupują towar wyłącznie po obniżonej cenie.

Na ten temat wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 1 grudnia 2010 r. (IPPB2/415–789/10–4/MK), w której stwierdził, że „w przypadku umożliwienia uzyskania przez pracowników Spółki »kart klienta« uprawniających do zakupu towarów z rabatem na takich samych zasadach, jak wszyscy potencjalni klienci Spółki, to przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, u posiadaczy ww. »kart klienta« uprawniających do uczestnictwa w akcji rabatowej nie powstanie. Korzystanie na jednakowych warunkach z uczestnictwa w akcji rabatowej przez pracowników Spółki i nieograniczonego grona klientów, jako innych uprawnionych, będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. W konsekwencji na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika związane z obliczeniem, pobraniem i przekazaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych”. Również dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 24 maja 2011 r. (ILPB1/415–255/11–2/AGr) wskazał, że „(...) korzystanie przez pracowników Wnioskodawcy przy zakupie towarów z rabatów w ramach programu »zakup personalny« w identycznej wysokości, jak rabaty oferowane dla innych grup klientów, nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne. Wobec powyższego Wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (...)”.

W tej sytuacji rabat nie stanowi także podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

WAŻNE!

Rabaty udzielane nieograniczonemu kręgowi odbiorców nie stanowią przychodu pracownika.

Rabat tylko dla pracowników

Inne zasady będą obowiązywać, jeżeli przyznany rabat będzie dotyczył tylko pracowników i ewentualnie członków ich rodzin bądź będzie udzielany na innych zasadach niż dla pozostałych klientów. W takim przypadku po stronie pracowników (w związku z umożliwieniem zakupu towarów po obniżonych cenach) powstanie świadczenie częściowo odpłatne z tytułu stosunku pracy. Za przychody ze stosunku pracy uważa się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 updof).


Reklama

Potwierdza to interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 maja 2011 r. (IPPB2/415–184/11–2/MG), w której stwierdził, że: „w momencie dokonywania zakupów w sklepach Spółki pracownik występuje w podwójnej roli, tj. jako pracownik i jako klient (dokonując zakupów na podstawie cywilnoprawnej umowy sprzedaży). Zauważyć jednak należy, iż dokonując zakupów osoba taka cały czas pozostaje w stosunku służbowym z podmiotem, u którego ich dokonuje, a ponadto jak wynika ze stanu faktycznego program rabatowy służy poprawie relacji pracodawcy z pracownikami, zwiększeniu efektywności pracy pracowników, co faktycznie pośrednio skutkować może zwiększeniem sprzedaży. W konsekwencji przysporzenie od takiego podmiotu nawet wynikające z realizacji umowy cywilnoprawnej przyznane jest z racji istniejącego stosunku pracy. Podkreślenia wymaga fakt, że o tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu czy także inna osoba niezwiązana z pracodawcą. Zatem udzielone pracownikom rabaty stanowią dla pracowników Spółki podlegający opodatkowaniu przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na Spółce ciążą w związku z tym obowiązki płatnika podatku dochodowego wynikające z treści art. 31 ww. ustawy, tj. Spółka zobowiązana jest w stosunku do osób objętych akcją rabatową do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, łącznie z pozostałymi dochodami uzyskanymi przez pracownika w danym miesiącu”.

Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, to przychodem jest różnica między wartością tych świadczeń a odpłatnością ponoszoną przez pracownika (art. 11 ust. 2b updof). W konsekwencji przychodem pracownika będzie wartość udzielonego rabatu. Uzyskany rabat należy włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu rabatu udziela hurtownia. Jeżeli prowadzi ona sprzedaż tylko dla podmiotów gospodarczych, to takich klientów nie można porównywać do klientów detalicznych, których można byłoby traktować tak samo jak pracowników. W takim przypadku trudno sobie wyobrazić, aby można było zorganizować identyczne programy rabatowe zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla pracowników, ze względu na odrębność tych grup klientów.

Należy zatem uznać, że w takiej sytuacji świadczenie polegające na zakupie przez pracowników towarów po obniżonej cenie trzeba zaliczyć do ich przychodów ze stosunku pracy, a tym samym opodatkować i oskładkować.

Jeżeli jednak hurtownia prowadziłaby również sprzedaż dla klientów detalicznych, np. w formie akcji dni otwartych dla tych klientów i w ich trakcie organizowała programy rabatowe, a pracownicy mogliby korzystać z tych programów bądź z programów dla nich przeznaczonych, ale na identycznych zasadach jak dla innych klientów detalicznych, to w takim przypadku z tego tytułu nie powstawałby u nich przychód ze stosunku pracy. W konsekwencji nie trzeba byłoby wartości tego rabatu opodatkować ani włączać do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna

 • art. 11 ust. 2b, art. 12 ust. 1, ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?