| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zmiany warunków wynagradzania przed rozwiązaniem umowy o pracę

Wysokość odprawy pieniężnej w przypadku zmiany warunków wynagradzania przed rozwiązaniem umowy o pracę

Będziemy wypłacać kilku pracownikom odprawy pieniężne w związku z likwidacją jednego z działów w naszej firmie (podlegamy ustawie o zwolnieniach grupowych). Niektórzy z zatrudnionych na 2 miesiące przed rozwiązaniem umowy wystąpili z wnioskiem o obniżenie etatu, na co zgodziliśmy się. Zmiana etatu spowodowała jednoczesne obniżenie przysługującego im wynagrodzenia. Pracownicy otrzymywali wynagrodzenia w stałej stawce oraz procentowe premie miesięczne i kwartalne obliczane od płacy zasadniczej. Od jakiej podstawy powinniśmy obliczyć przysługujące im odprawy?

Odprawę pieniężną z tytułu zwolnień grupowych powinni Państwo ustalić na zasadach obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Oznacza to, że w związku ze zmianą wysokości wynagrodzenia powinni Państwo uwzględnić stałe miesięczne składniki wynagrodzenia w wysokości, jaka przysługuje pracownikom w miesiącu nabycia prawa do odprawy. Natomiast premie miesięczne i kwartalne powinni Państwo przyjąć do podstawy wymiaru odprawy po uprzednim ich przeliczeniu w odniesieniu do aktualnej wysokości pensji zasadniczej.

UZASADNIENIE

Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Podstawę wymiaru ekwiwalentu stanowi wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem m.in. jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie, wynagrodzenia chorobowego, za urlop wypoczynkowy czy nagród jubileuszowych.

Jeżeli niektórzy Państwa pracownicy są objęci nowymi warunkami wynagradzania, to aby prawidłowo obliczyć wysokość przysługującej im odprawy, należy przeliczyć zmienne składniki wynagrodzenia, tj. procentową premię miesięczną i kwartalną według podanych niżej zasad.

Należy przy tym pamiętać, że przy ustalaniu wysokości odprawy nie stosuje się współczynnika ekwiwalentowego.

PRZYKŁAD

31 lipca br. rozwiążą się umowy o pracę z kilkoma pracownikami jednego z działów firmy, którzy zostali zwolnieni w ramach zwolnień grupowych. Od 1 maja br. u niektórych pracowników nastąpiła zmiana wynagrodzenia w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z pełnego etatu do 1/2 etatu. Jeden z pracowników do końca kwietnia otrzymywał wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 3000 zł oraz zmienne premie miesięczne od 10% do 35% wynagrodzenia zasadniczego. Do końca marca 2011 r. w firmie były wypłacane premie kwartalne w wysokości od 20% do 30% sumy wynagrodzenia uzyskanego w danym kwartale. Od 1 kwietnia premie kwartalne nie są wypłacane. Od 1 maja br. stała pensja pracownika wynosi 1500 zł. Pracownik ma nadal prawo do premii miesięcznej naliczanej od stałego wynagrodzenia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »