| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową?

Czy pracownik powinien otrzymać nagrodę jubileuszową?

Z powodu likwidacji stanowiska pracy pracownik w dniu 15 marca otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownik ten przepracował w naszej firmie 19 lat i rozpoczął 20. rok pracy. Czy w takiej sytuacji pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20-lecie pracy?

Nie. Pracownik nie nabył prawa do nagrody jubileuszowej, ponieważ przysługuje ona jedynie pod warunkiem przepracowania okresu wskazanego w przepisach płacowych danego pracodawcy. W tym przypadku jest to 20 lat pracy.

Nagrody jubileuszowe nie są świadczeniem powszechnym, tzn. nie są przewidziane przez przepisy kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy. A zatem pracownikowi będzie przysługiwała tego rodzaju nagroda tylko wówczas, gdy przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy przewidują taką możliwość (będą to np. układy zbiorowe pracy, regulamin wynagradzania). Pracodawcy stosują najczęściej w swoich wewnętrznych uregulowaniach zasady zawarte w nieobowiązującym już od wielu lat zarządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (MP nr 44, poz. 358 z późn. zm.). Na ich podstawie prawo do nagrody pracownik uzyskuje u pracodawcy zatrudniającego go w dniu upływu okresu uprawniającego do otrzymania nagrody.

Wypłata nagrody powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do jej otrzymania. Regułę tę uzupełnia uchwała Sądu Najwyższego (dalej: SN) z 21 maja 1991 r. (sygn. akt I PZP 16/91, niepublikowana). Zdaniem SN pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Zatrudniony uzyskuje zatem prawo do nagrody z mocy prawa z upływem wymaganego okresu, pod warunkiem że w tym dniu obowiązują u pracodawcy przepisy przewidujące nagrody jubileuszowe. Natomiast jeżeli pracownikowi zabrakło do wymaganego okresu nawet kilku dni, nie uzyska prawa do nagrody. Jednak w praktyce, wzorując się na przepisach uchylonego zarządzenia, pracodawcy łagodzą powyższą zasadę. Najczęściej wprowadzają wyjątek dotyczący pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia na: emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, rentę w związku z całkowitą niezdolnością do pracy z innych przyczyn niż choroba zawodowa lub wypadek przy pracy. Jeżeli w takim przypadku pracownikowi do nabycia prawa do nagrody brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy. Oczywiście przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy mogą w ogóle nie ustanawiać takiego wyjątku albo go zmodyfikować. Można na przykład rozszerzyć wyjątek o pracowników zwolnionych grupowo albo indywidualnie na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Wówczas pracownik, któremu brakuje mniej niż 12 miesięcy do uzyskania 20 lat pracy, otrzyma nagrodę jubileuszową. Jednocześnie nie pozbawi go to prawa do odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Podstawa prawna

  • Art. 772 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 36, poz. 181.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »