Kategorie

Obliczanie dodatku za nadgodziny

Joanna Pysiewicz-Jężak
Wysokość dodatku za nadgodziny jest uzależniona od pory dnia, w której pracownik świadczy pracę oraz od tego, czy jest on wynagradzany stawką stałą czy zmienną.

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek pieniężny lub czas wolny. Obliczając dodatek za nadgodziny, bierzemy pod uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego w stawce godzinowej lub miesięcznej, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania jest to 60% wynagrodzenia.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 k.p.).

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

 • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
 • szczególnych potrzeb pracodawcy.

Wysokość dodatku za nadgodziny

Wysokość dodatku za nadgodziny jest uzależniona od tego, kiedy występuje praca ponad normę.

Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:

 • 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

– w nocy,

– w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

– w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

 • 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony powyżej.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (gdy pracownik będzie świadczył pracę w dniu, który zgodnie z harmonogramem pracy jest jego dniem wolnym). Dodatek ten nie należy się, gdy przekroczenie normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 100% lub 50% (w zależności od dnia i pory dnia pracy w godzinach nadliczbowych).


Obliczanie dodatku

Reklama

W przypadku gdy pracownik nie otrzymał za przepracowane nadgodziny dnia wolnego, przysługuje mu normalne wynagrodzenie wraz dodatkiem. Podstawę normalnego wynagrodzenia pracownika wynagradzanego według stawki miesięcznej stanowi pełna pensja zasadnicza określona w umowie o pracę oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia o charakterze stałym (np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny).

Natomiast ustalając podstawę dodatku za godziny nadliczbowe, należy wziąć pod uwagę wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego w stawce godzinowej lub miesięcznej, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania (np. przy wynagrodzeniu prowizyjnym), jest to 60% wynagrodzenia. Przy systemach wynagradzania zmiennego należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, określone w rozporządzeniu MPPiS z 29 maja 1996 r.

Obliczając dodatek za nadgodziny, bierzemy pod uwagę tylko wynagrodzenie zasadnicze, bez dodatkowych składników. Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r., przez wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika do obliczenia dodatku za nadgodziny należy rozumieć wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze (II PZP 4/07).

WAŻNE!

Wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych może zostać zastąpione ryczałtem, ale tylko u pracowników, którzy swoje obowiązki wykonują stale poza zakładem pracy. Wysokość ryczałtu powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych.


Przykłady

Pracownik przepracował w sierpniu 10 godzin nadliczbowych z dodatkiem 100% oraz 15 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%.

Na wynagrodzenie pracownika składają się następujące składniki:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 4000 zł,
 • dodatek za wysługę lat: 400 zł,
 • premia regulaminowa: 15% wynagrodzenia.

1. Obliczanie wynagrodzenia normalnego za godziny nadliczbowe.

W celu ustalenia podstawy sumujemy wszystkie składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje stale z miesiąca, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe:

4000 zł + 400 zł + 600 zł = 5000 zł

Wymiar czasu pracy w czerwcu: 176 godz.

Stawka za godzinę: 5000 zł : 176 godz. = 28,41 zł/godz.,

Normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych wyniesie:

25 godzin nadliczbowych x 28,41 zł = 710,25 zł.

2. Obliczanie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podstawa obliczenia (tylko wynagrodzenie zasadnicze): 4000 zł.

Stawka za godzinę: 4000 zł : 176 godz. = 22,72 zł/godz.

Dodatek 100%: 10 godz. x 22,72 zł = 227,20 zł,

Dodatek 50%: 15 godz. x 22,72 zł x 50% = 170,40 zł. Razem: 397,60 zł.

Dodatek za nadgodziny wraz z normalnym wynagrodzeniem za pracę w godzinach nadliczbowych w czerwcu wyniesie: 1107,85 zł (710,25 zł + 397,60 zł).

***


Pracownik otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne. W sierpniu jego wynagrodzenie wyniosło 2700 zł, w tym miesiącu przepracował 7 godzin nadliczbowych z dodatkiem 50%.

Aby obliczyć normalne wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny, przy zmiennych systemach wynagradzania, sumujemy składniki zmienne wypłacone w ciągu 3 lub 12 miesięcy (przy znacznych wahaniach wysokości) poprzedzających miesiąc wystąpienia nadgodzin. Wynagrodzenie pracownika za lipiec, czerwiec i maj po zsumowaniu wynosi 10 500 zł.

1. Obliczanie normalnego wynagrodzenia za 7 nadgodzin:

2700 zł : 176 godz. (liczba przepracowanych godzin) = 15,34 zł,

stawkę za 1 godzinę pracy mnożymy przez liczbę godzin nadliczbowych:

15,34 zł x 7 nadgodzin = 107,38 zł – normalne wynagrodzenie.

2. Obliczanie dodatku za nadgodziny:

Kwotę 10 500 zł (po zsumowaniu wynagrodzenia z 3 miesięcy) dzielimy przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w okresie, z którego ta suma była ustalana.

10 500 zł : 496 godz. = 21,17 zł/godz.

Stawkę godzinową mnożymy przez 60%.

21,17 zł x 60% = 12,70 zł,

Otrzymany wynik mnożymy przez 50%, a uzyskaną kwotę mnożymy przez liczbę nadgodzin.

12,70 zł x 50% = 6,35 zł

6,35 zł x 7 godz. = 44,45 zł.

Za 7 nadgodzin w sierpniu pracownik otrzyma 151,83 zł (107,38 zł + 44,45 zł).

Podstawa prawna:

 • art. 151 § 1 Kodeksu pracy,
 • rozporządzenie MPiPS z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (DzU nr 62, poz. 289 ze zm.),
 • uchwała Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 2007 r. (II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.