| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Opodatkowanie świadczeń należnych pracownikowi po ustaniu stosunku pracy

Opodatkowanie świadczeń należnych pracownikowi po ustaniu stosunku pracy

Odszkodowania na rzecz byłego pracownika wypłacane na podstawie zwykłej ugody podlegają opodatkowaniu, natomiast odszkodowania wypłacane w wyniku zawarcia z pracownikiem ugody sądowej mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.

Przychodami są co do zasady otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej pdof). Przepis ten ulega uszczegółowieniu w zakresie pojęcia przychodów ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych, którymi są wszelkie wypłaty pieniężne oraz inne świadczenia, a także ich ekwiwalenty, które otrzymuje pracownik w związku z pozostawaniem w stosunku pracy lub jednym ze stosunków pokrewnych, bez względu na źródło ich finansowania (art. 12 ust. 1 pdof).

Tak więc nie jest istotne, czy pracodawca pokrywa wypłatę należnych ze stosunku pracy świadczeń:

 • bezpośrednio ze środków własnych,
 • ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • z funduszy specjalnych tworzonych zgodnie z odrębnymi ustawami,
 • ze środków z zysku do podziału lub
 • z innych źródeł, którymi mogą być np. środki pieniężne lub świadczenia w naturze otrzymane od sponsorów. W pewnych sytuacjach środki te mogą być również przekazane pracownikowi przez inny podmiot niż jego pracodawca, jednak wyłącznie za wyraźnym poleceniem tego pracodawcy.

Artykuł 12 pdof stanowi lex specialis w stosunku do art. 11 pdof. Klasyfikowanie przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych jedynie na podstawie art. 12 ustawy nie zawsze jest wystarczające. W niektórych sytuacjach, gdy nie można ustalić wartości określonych świadczeń w naturze, konieczne jest zastosowanie reguł ogólnych zawartych w art. 11 pdof.

Przychodami ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych są w szczególności:

 • wynagrodzenia zasadnicze (uposażenie),
 • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
 • różnego rodzaju dodatki,
 • nagrody,
 • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
 • świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

Kiedy przychód jest przychodem ze stosunku pracy

Istotne jest, że dla kwalifikacji danego przychodu jako przychodu ze stosunku pracy nie ma decydującego znaczenia nazwa świadczenia czy też tytuł wypłaty. Ważne jest to, w ramach jakiego stosunku jest ono otrzymywane, od kogo pochodzi i na czyją rzecz jest dokonywane.

Organy podatkowe, dokonując oceny, czy dany przychód należy zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy, zazwyczaj odwołują się do wyroku NSA z 26 maja 1993 r., z którego wynika, że: „O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, decyduje okoliczność, czy może otrzymać je wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu (lub były pracownik – przyp. M.G.), czy także inna osoba, niezwiązana (aktualnie lub w przeszłości) z pracodawcą. (...) Otrzymanie przez pracownika banku od pracodawcy kredytu pieniężnego, oprocentowanego według stawek korzystniejszych od ogólnie stosowanych przez ten bank w tego rodzaju umowach, powoduje uzyskanie przez pracownika przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy. Przychód ten równy jest różnicy występującej pomiędzy kwotą odsetek, jakie bank uzyskałby od udzielonego kredytu według stawek ogólnie stosowanych w tego rodzaju umowach, a kwotą odsetek, jaką otrzyma od pracownika kredytobiorcy. Przychód powstaje w roku kalendarzowym, w którym kredyt został udzielony lub postawiony do dyspozycji pracownika”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Szulikowski

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »