| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Wyjazd w celu wykonania umowy-zlecenia

Wyjazd w celu wykonania umowy-zlecenia

Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez zleceniobiorcę w celu prawidłowego wykonania zlecenia. Takimi kosztami mogą być m.in. koszty wyjazdów związanych z wykonywaniem umowy.

Wykonywanie umów cywilnoprawnych może wiązać się z koniecznością wyjazdów do innych miejscowości, co może wynikać z samej istoty zobowiązania powstałego w wyniku zawarcia umowy. Kodeks cywilny wprowadza wyraźny obowiązek zwrotu przyjmującemu zlecenie (zleceniobiorcy) wszystkich wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia (art. 742 k.c.).

Wydatki te mogą zostać ujęte w wynagrodzeniu należnym zleceniobiorcy, jednak wówczas w umowie musi zostać zawarty wyraźny zapis, który wskazuje, że wynagrodzenie obejmuje także wszystkie koszty poniesione w związku z wykonywaniem zlecenia. Rozwiązanie to jest jednak mniej korzystne ze względów podatkowych, gdyż o ile wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o tyle zwrot kosztów z tytułu odbywanych wyjazdów podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Wyjazd w celu wykonania zlecenia

Umowa-zlecenie, w przeciwieństwie do umowy o pracę, nie tworzy stosunku podporządkowania między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Wzajemne zobowiązania stron powinny wynikać szczegółowo z łączącej strony umowy. Zleceniodawca może dawać zleceniobiorcy wskazówki co do sposobu wykonywania zlecenia, ale mogą one mieć jedynie charakter uzgodnienia sposobu wykonania z góry określonych (w umowie-zleceniu) czynności.

Wyjazdy w celu wykonania zlecenia nie mają takiego charakteru jak delegacja pracownicza, która odbywana jest na polecenie pracodawcy.

Przy zleceniu nie ma możliwości wydania polecenia wyjazdu służbowego. Wydawanie takich poleceń może sugerować istnienie między stronami stosunku podporządkowania (charakterystycznego dla stosunku pracy). Możemy spotkać się w takiej sytuacji z zarzutem zawarcia umowy-zlecenia na warunkach umowy o pracę, a w konsekwencji z możliwością uznania, że strony w rzeczywistości są złączone nie umową cywilnoprawną, ale właśnie umową o pracę.

Przy umowie zlecenia konieczność wyjazdów będzie wynikać raczej z istoty, zakresu zobowiązania zawartego w umowie, dla którego prawidłowej realizacji takie wyjazdy będą konieczne.

Zwolnienia podatkowe

Istotne znaczenie ma art. 21 ust. 1 pkt 16b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.). Wskazuje on, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »