reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Potrącenie w razie dwóch wypłat z różnych tytułów

Potrącenie w razie dwóch wypłat z różnych tytułów

Z niektórymi pracownikami zawieramy, obok umów o pracę, umowy autorskie. Honoraria wypłacamy łącznie z wynagrodzeniem za pracę ostatniego dnia miesiąca. Ostatnio otrzymaliśmy pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę i pozostałych wierzytelności jednego z naszych pracowników z tytułu alimentów i niespłaconego kredytu. Czy honorarium autorskie podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę, skoro dla tego pracownika oba te świadczenia to jedyne źródła przychodów? Które z wynagrodzeń powinno zostać zajęte jako pierwsze – z praw autorskich czy z umowy o pracę?

Honorarium autorskie jest dodatkowym świadczeniem pracownika niewynikającym ze stosunku pracy, dlatego nie podlega ochronie przed potrąceniem wynikającej z Kodeksu pracy. Nie mogą Państwo również uznać, że skoro wynagrodzenie za pracę i honorarium są wypłacane tylko przez jeden podmiot, to takie przychody w sumie stanowią jedno źródło utrzymania tej osoby. Ograniczenia dotyczące potrąceń mogą Państwo zastosować jedynie do wynagrodzenia z umowy o pracę, a wypłata z umowy autorskiej będzie podlegać zajęciu w pierwszej kolejności i do pełnej wysokości.

UZASADNIENIE

Ochrona przed potrąceniami dotyczy wynagrodzenia za pracę i pozostałych świadczeń ze stosunku pracy, co oznacza, że te uregulowania nie mają zastosowania do wypłat z innych tytułów, np. z umowy autorskiej. Bez znaczenia dla ochrony wynagrodzenia pozostaje również to, że pracownik w czasie trwania stosunku pracy otrzymuje wypłaty z innych tytułów od swojego pracodawcy. Wierzytelności z tytułu praw majątkowych niewynikające ze stosunku pracy, ale ze stosunku cywilnoprawnego, którym jest m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy autorskiej, podlegają bowiem co do zasady zajęciu w pełnej wysokości.

WAŻNE!

Wierzytelności z praw majątkowych wynikające z innego stosunku prawnego niż stosunek pracy co do zasady podlegają zajęciu w pełnej wysokości.

Jeżeli natomiast dłużnik wykaże, że przychód z tytułu umowy autorskiej jest jego jedynym źródłem przychodów, wówczas takie wynagrodzenie podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę. W przypadku potrąceń z takiej wierzytelności nie należy stosować kwot wolnych od potrąceń, ale trzeba przestrzegać granic potrąceń.

Natomiast z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę pracodawca ma prawo odliczyć w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, m.in. za urlop bezpłatny czy zwolnienie lekarskie. Taka sytuacja dotyczy wyłącznie odliczenia bez zgody pracownika kwot z wynagrodzenia za dany miesiąc w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń za kolejny miesiąc. Tak wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października 1994 r. (I PRN 71/94; OSNP 1995/7/89).

Powyższy katalog należności jest zamknięty, co oznacza, że każde inne potrącenie, niż wyżej wymienione, wymaga zgody pracownika na piśmie.

Pracodawca może dokonywać potrąceń w następujących granicach:

  • do wysokości 3/5 wynagrodzenia przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
  • do wysokości połowy wynagrodzenia przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych.

Potrącenia z tytułu należności niealimentacyjnych i zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z należnościami alimentacyjnymi 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 Kodeksu pracy).

Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu w pierwszej kolejności mogą Państwo zająć wynagrodzenie wynikające z umowy autorskiej. Gdyby zajęcie nie pokryło całej kwoty należności, różnicę należy potrącić z wynagrodzenia za pracę, przy zachowaniu granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń.

PRZYKŁAD

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 4000 zł. Obok wynagrodzenia za pracę otrzymuje honoraria autorskie w zmiennej wysokości. Datą wypłaty zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i honorarium jest ostatni dzień miesiąca. W czerwcu br. pracodawca otrzymał pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia tego pracownika oraz wszelkich innych wierzytelności z tytułu zaległych alimentów na kwotę 1516 zł i niespłaconego kredytu na kwotę 6320 zł. Za czerwiec br. pracownik otrzymał honorarium w wysokości 1200 zł brutto. Pracownik ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył PIT-2.

Obliczamy kwotę możliwą do potrącenia z wynagrodzenia tego pracownika:

@RY1@i65/2011/012/i65.2011.012.000.0037.001.jpg@RY2@

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

specjalista w zakresie kadr i płac

Źródło:

INFOR
Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama