Kategorie

Potrącenie w razie dwóch wypłat z różnych tytułów

Bożena Goliszewska
Z niektórymi pracownikami zawieramy, obok umów o pracę, umowy autorskie. Honoraria wypłacamy łącznie z wynagrodzeniem za pracę ostatniego dnia miesiąca. Ostatnio otrzymaliśmy pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia za pracę i pozostałych wierzytelności jednego z naszych pracowników z tytułu alimentów i niespłaconego kredytu. Czy honorarium autorskie podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie za pracę, skoro dla tego pracownika oba te świadczenia to jedyne źródła przychodów? Które z wynagrodzeń powinno zostać zajęte jako pierwsze – z praw autorskich czy z umowy o pracę?

Honorarium autorskie jest dodatkowym świadczeniem pracownika niewynikającym ze stosunku pracy, dlatego nie podlega ochronie przed potrąceniem wynikającej z Kodeksu pracy. Nie mogą Państwo również uznać, że skoro wynagrodzenie za pracę i honorarium są wypłacane tylko przez jeden podmiot, to takie przychody w sumie stanowią jedno źródło utrzymania tej osoby. Ograniczenia dotyczące potrąceń mogą Państwo zastosować jedynie do wynagrodzenia z umowy o pracę, a wypłata z umowy autorskiej będzie podlegać zajęciu w pierwszej kolejności i do pełnej wysokości.

UZASADNIENIE

Ochrona przed potrąceniami dotyczy wynagrodzenia za pracę i pozostałych świadczeń ze stosunku pracy, co oznacza, że te uregulowania nie mają zastosowania do wypłat z innych tytułów, np. z umowy autorskiej. Bez znaczenia dla ochrony wynagrodzenia pozostaje również to, że pracownik w czasie trwania stosunku pracy otrzymuje wypłaty z innych tytułów od swojego pracodawcy. Wierzytelności z tytułu praw majątkowych niewynikające ze stosunku pracy, ale ze stosunku cywilnoprawnego, którym jest m.in. wynagrodzenie z tytułu umowy autorskiej, podlegają bowiem co do zasady zajęciu w pełnej wysokości.

WAŻNE!

Wierzytelności z praw majątkowych wynikające z innego stosunku prawnego niż stosunek pracy co do zasady podlegają zajęciu w pełnej wysokości.

Reklama

Jeżeli natomiast dłużnik wykaże, że przychód z tytułu umowy autorskiej jest jego jedynym źródłem przychodów, wówczas takie wynagrodzenie podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę. W przypadku potrąceń z takiej wierzytelności nie należy stosować kwot wolnych od potrąceń, ale trzeba przestrzegać granic potrąceń.

Natomiast z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne.

Ponadto z wynagrodzenia za pracę pracodawca ma prawo odliczyć w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, m.in. za urlop bezpłatny czy zwolnienie lekarskie. Taka sytuacja dotyczy wyłącznie odliczenia bez zgody pracownika kwot z wynagrodzenia za dany miesiąc w najbliższym terminie wypłaty wynagrodzeń za kolejny miesiąc. Tak wypowiedział się m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 października 1994 r. (I PRN 71/94; OSNP 1995/7/89).

Powyższy katalog należności jest zamknięty, co oznacza, że każde inne potrącenie, niż wyżej wymienione, wymaga zgody pracownika na piśmie.

Pracodawca może dokonywać potrąceń w następujących granicach:

 • do wysokości 3/5 wynagrodzenia przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • do wysokości połowy wynagrodzenia przy egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych.

Potrącenia z tytułu należności niealimentacyjnych i zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z należnościami alimentacyjnymi 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 4 Kodeksu pracy).

Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu w pierwszej kolejności mogą Państwo zająć wynagrodzenie wynikające z umowy autorskiej. Gdyby zajęcie nie pokryło całej kwoty należności, różnicę należy potrącić z wynagrodzenia za pracę, przy zachowaniu granic potrąceń i kwot wolnych od potrąceń.

PRZYKŁAD

Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 4000 zł. Obok wynagrodzenia za pracę otrzymuje honoraria autorskie w zmiennej wysokości. Datą wypłaty zarówno wynagrodzenia za pracę, jak i honorarium jest ostatni dzień miesiąca. W czerwcu br. pracodawca otrzymał pismo od komornika o zajęciu wynagrodzenia tego pracownika oraz wszelkich innych wierzytelności z tytułu zaległych alimentów na kwotę 1516 zł i niespłaconego kredytu na kwotę 6320 zł. Za czerwiec br. pracownik otrzymał honorarium w wysokości 1200 zł brutto. Pracownik ma prawo do zwykłych kosztów uzyskania przychodów oraz złożył PIT-2.

Obliczamy kwotę możliwą do potrącenia z wynagrodzenia tego pracownika:

@RY1@i65/2011/012/i65.2011.012.000.0037.001.jpg@RY2@


Ustalamy wysokość potrącenia z tytułu alimentów:

honorarium podlega zajęciu w pełnej wysokości, tj. 929,29 zł.

wynagrodzenie za pracę należy zająć do wysokości 60%, tj. 1712,38 zł.

Niespłacona część alimentów wynosi 586,71 zł (1516 zł – 929,29 zł) i taka kwota podlega zajęciu. Jednak to potrącenie nie przekracza 60% wynagrodzenia pracownika, tj. 586,71 zł < 1712,38 zł.

Zatem w tym przypadku możliwe jest również potrącenie należności innych niż alimentacyjne.

Ustalamy wysokość potrącenia z tytułu świadczeń niealimentacyjnych (niespłaconego kredytu):

po potrąceniu alimentów pracownikowi pozostaje 2267,25 zł. Z tytułu niespłaconego kredytu można zająć nie więcej niż 50% tego wynagrodzenia, tj. 1133,63 zł (2267,25 zł x 50%) pamiętając, że kwotą wolną od potrąceń jest w tym przypadku minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku; w tym przypadku 1032,34 zł netto (1386 brutto),

potrącenia z tytułu alimentów, należności niealimentacyjnych i zaliczek pieniężnych nie mogą w sumie przekraczać 60% wynagrodzenia, tj. 1712,38 zł,

potrącone alimenty i dopuszczalna kwota potrącenia z tytułu niespłaconego kredytu przewyższają kwotę graniczną potrąceń, tj. 1720,34 zł (1133,63 zł + 586,71 zł) > 1712,38 zł,

ograniczamy wysokość potrącenia z tytułu niespłaconego kredytu do kwoty 1125,67 zł [1133,63 zł – 7,96 zł (1720,34 zł – 1712,38 zł)].

Na konto komornika pracodawca powinien przekazać z tytułu alimentów 1516 zł, a z tytułu niespłaconego kredytu 1125,67 zł.

Podstawa prawna

 • art. 87 § 1–4, art. 871 § 1 Kodeksu pracy,
 • art. 833 § 2, art. 881, art. 910 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?