| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Czy można przyznać nowym pracownikom niższe wynagrodzenia

Czy można przyznać nowym pracownikom niższe wynagrodzenia

Od 1 kwietnia 2009 r. nasza firma planuje zatrudnić 5 nowych pracowników. Ze względu na kryzys gospodarczy chcielibyśmy ustalić ich wynagrodzenie o 500 zł mniejsze niż wynagrodzenie innych pracowników, którzy już u nas pracują na tych samych stanowiskach pracy. Czy możemy to zrobić? Czy takie postępowanie nie będzie uznane za dyskryminację?

PRZYKŁAD

Działanie pracodawcy, który wypłaca dwóm magazynierom wykonującym taką samą pracę (na tym samym stanowisku, na dwóch zmianach) takie samo wynagrodzenie podstawowe, a jednocześnie wypłaca stałą premię motywacyjną w znacząco różnej wysokości, może być uznane za dyskryminację.

W przypadku gdy pracodawca dopuszcza się wobec pracownika działań dyskryminujących, pracownik może:

  • dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej od minimalnego wynagrodzenia,
  • rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy.

Prawo do odszkodowania przysługuje również wówczas, gdy pracownik nie poniósł żadnej szkody. Odszkodowanie należy się pracownikowi za sam fakt naruszenia przez pracodawcę zakazu dyskryminacji. Wysokość poniesionej przez pracownika szkody (np. różnica w kwocie wypłaconego wynagrodzenia w stosunku do pracownika lepiej wynagradzanego na tym samym stanowisku) będzie miała zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

Pracownik występujący z roszczeniem związanym z dyskryminacją nie musi wykazywać bezprawności działań pracodawcy. Musi jedynie wykazać, że pracodawca traktował go gorzej niż inne osoby zatrudnione na tym samym stanowisku. Obowiązek wykazania braku winy spoczywa na pracodawcy, tj. pracodawca musiałby udowodnić, że np. odmiennie kształtując wysokość wynagrodzenia swoich pracowników kierował się dozwolonymi i obiektywnymi przyczynami.

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest zwolnione z opodatkowania. Zostało również wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Należy również podkreślić, że skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Nie może też być przyczyną pogorszenia warunków zatrudnienia tego pracownika lub innego pracownika, który pomógł osobie dyskryminowanej w związku z dochodzeniem roszczeń od pracodawcy.

Podstawa prawna:

  • art. 183a-183d, art. 55 Kodeksu pracy,
  • art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Korzystanie z uprawnień przyznanych przepisami prawa w związku z urodzeniem i wychowywaniem dziecka nie może być uznane za obiektywną przyczynę ustalenia niższego wynagrodzenia w porównaniu do innych pracowników. (Wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2008 r., II PK 116/07)
  • W przypadku zróżnicowania wynagrodzenia pracowników wykonujących jednakową pracę pracodawca powinien udowodnić, że kierował się obiektywnymi powodami. Oznacza to, że przy powołaniu się na różne kwalifikacje zawodowe i staż pracy istnieje konieczność wykazania, że miały one znaczenie przy wykonywaniu powierzonych zadań. (Wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2007 r., I PK 242/06)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »