Kategorie

Z jakich środków można sfinansować wyprawkę przedszkolną/szkolną dla dziecka pracownika

Mariusz Pigulski
Pracodawcy często oferują pomoc pracownikom-rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej przy zakupie rzeczy niezbędnych w przedszkolu czy szkole. Takie wsparcie może przybierać zarówno formę pieniężną, jak i rzeczową. U pracodawców tworzących zfśs pomoc w tym zakresie pochodzi najczęściej ze środków funduszu, a u pozostałych zatrudniających może zostać sfinansowana ze środków obrotowych.

Przeznaczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej zfśs) jest finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, dofinansowanie zakładowych obiektów o charakterze socjalnym i tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 1 ust. 1 ustawy o zfśs).

Do korzystania z funduszu uprawnieni są:

 • pracownicy i ich rodziny,
 • emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny,
 • inne osoby, którym przyznano w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych, np. zleceniobiorcy (art. 2 pkt 5 ustawy o zfśs).
Reklama

Pracodawca ma możliwość przeznaczenia środków funduszu m.in. na zakup wyprawek szkolnych/przedszkolnych dla dzieci pracowników uprawnionych do korzystania z funduszu. Należy mieć jednak na uwadze, że jeżeli wsparcie ma charakter ulgowy, powinno być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (art. 8 ust. 1 ustawy o zfśs).

Takie stanowisko zajął również Sąd Najwyższy, który w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00) stwierdził, że: „(...) pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu (...)”.

Stosowanie kryterium socjalnego wymaga od pracodawcy zebrania informacji m.in. o liczbie członków rodziny prowadzących z uprawnioną osobą wspólne gospodarstwo domowe oraz o wysokości przypadających na nich dochodów obejmujących każde przysporzenie majątkowe realnie wpływające na sytuację konkretnej rodziny.

PRZYKŁAD

Pracownik zamieszkujący z dwoma niepełnoletnimi synami, żoną prowadzącą działalność gospodarczą i ojcem przebywającym na rencie, zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o przyznanie mu dla obojga dzieci wyprawek szkolnych, które są wypłacane w zakładzie co roku pod koniec sierpnia. Pracodawca, zgodnie z postanowieniami regulaminu zfśs, zobowiązał pracownika do przedłożenia:

 • oświadczenia o liczbie osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (z podaniem wieku dzieci i nazwy szkół, do których uczęszczają, oraz źródeł przychodów uzyskiwanych przez każdego z domowników),
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodu za 2011 r. osiągniętego z działalności gospodarczej przez żonę pracownika,
 • odcinków renty z ZUS zawierających informacje o wysokości otrzymywanego świadczenia przez ojca pracownika za okres ostatnich 6 miesięcy.

Niezłożenie ww. dokumentów będzie stanowiło uzasadnioną przyczynę odmowy przyznania wyprawek szkolnych. Takie postępowanie pracodawcy będzie prawidłowe.

Uwzględnianie kryterium socjalnego wyklucza przyznawanie świadczeń socjalnych:

 • na podstawie przesłanek o charakterze pozasocjalnym, takich jak np. staż pracy, wymiar czasu pracy, przynależność pracownika do związku zawodowego lub określonej grupy zawodowej (wyrok Sądu Najwyższego z 16 sierpnia 2005 r., I PK 12/05, OSNP 2006/11-12/182),
 • wszystkim po równo, czyli bez zróżnicowania ich wysokości (wyrok Sądu Najwyższego z 16 września 2009 r., I UK 121/09).

Zapis o możliwości uzyskania zapomogi na wyprawkę szkolną/przedszkolną lub wyprawki w formie rzeczowej powinien znaleźć się w zakładowym regulaminie gospodarowania środkami zfśs, obowiązującym u danego pracodawcy.


Taki zapis może wyglądać następująco:

Reklama

„1. Pracownik lub emeryt lub rencista – były pracownik ma prawo ubiegać się raz w roku o zapomogę na wyprawkę szkolną dla pozostających na jego utrzymaniu i wychowaniu dzieci własnych, dzieci przysposobionych oraz przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.

2. Warunkiem ubiegania się o zapomogę na wyprawkę szkolną jest złożenie wniosku (według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu) wraz z oświadczeniem o uczęszczaniu dziecka/dzieci do szkoły, wieku dziecka/dzieci oraz dokumentami potwierdzającymi dochód członków rodziny pozostającymi z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wysokość zapomogi na wyprawkę szkolną jest zróżnicowana ze względu na sytuację materialną pracownika i określa ją poniższa tabela:

Wysokość dochodu brutto na osobę

Wysokość zapomogi na wyprawkę

do 1500 zł

500 zł

1500,01 zł - 2000 zł

400 zł

2000,01 zł - 2500 zł

300 zł

2500,01 zł i więcej

200 zł

Zapomogi przyznane na zakup podręczników i innych pomocy szkolnych dla dzieci pracowników lub świadczenia przekazane w formie rzeczowej finansowane ze środków zfśs są zwolnione z opodatkowania do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł na pracownika (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), przy czym zwolnienie to obejmuje tylko pracowników. Nie dotyczy zatem innych uprawnionych, np. zleceniobiorców.

Ustalając roczny limit 380 zł pracodawca powinien brać pod uwagę przyznane uprawnionej osobie świadczenia sfinansowane z zfśs w danym roku, które były zwolnione z podatku. Przyznane wsparcie jest w całości wyłączone z podstawy wymiaru składek ZUS bez względu na jego wysokość i dotyczy wszystkich uprawnionych do otrzymania pomocy z zfśs wskazanych w regulaminie funduszu (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

WAŻNE!

Świadczenia przyznane zleceniobiorcom z zfśs są w całości opodatkowane, ale zwolnione ze składek ZUS.

Jeżeli pracodawca zdecydowałby o sfinansowaniu wyprawki szkolnej/przedszkolnej ze środków obrotowych, takie przysporzenie podlega w całości opodatkowaniu i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Podstawa prawna:

 • art. 1 ust. 1, art. 2 pkt 1, pkt 5, art. 8 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 592),
 • art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.),
 • § 2 ust. 1 pkt 19, § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
 • art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?